Hvorfor får ikke syke mennesker utbetalt forsikringspenger?

I flere forsikringssaker som jeg har sett på, er det noen faktorer som går igjen. Jeg har sett på erstatningssaker i tre forskjellige forsikringsselskap . Harald Prytz leder for Fellesforbundet for sjøfolk sier det samme . Han har vunnet mange saker mot Nav og flere saker mot ulike forsikringsselskap i Finansklagenemnda og i rettssystemet. https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle Det er mangel på dokumentasjon fra den som er skadet. Skaden er ikke registeret rett i systemet. Fastlegen eller legen på sykehuset har ikke skrevet en diagnose eller diagnosen som er gitt er uklar. En kan lure på hvor lett det er å stille en diagnose , på de 15 minuttene du er har til rådighet hos legen?

Hva er grunnen til at syke mennesker i Norge ofte ikke får en diagnose? Er det mangel på fastleger, er legene overarbeidet og har ikke tid til å undersøke pasientene tilstrekkelig.
Mange mennesker er innom et sykehus en eller flere ganger i løpet av livet sitt.

Er en av årsakene fastlegeordningen

Har ikke du som er skadet eller syk en klar diagnose. Da har ikke du rett på forsikringspenger, dette går igjen i sak etter sak jeg har sett på.

Jeg vet ikke om det er mangel på leger eller at det er legen som er overarbeidet og ikke har tid til å gi pasienten en skikkelig undersøkelse som gjør at pasienten ikke får en diagnose? Eller om det er andre forhold som gjør dette.

Alle skal ha yrkesskadeforsikring

Ser en på yrkesskadeforsikring som er lovbestemt for alle som jobber . Loven sier at arbeidsgiver er pliktig å tegne forsikring for sine arbeidstakere , denne forsikringen koster arbeidsgivere flere tusen kroner i året pr.ansatt. Kilde: Lov om yrkesskadeforsikring: https://www.gjensidige.no/naringsliv/forsikring/ansatte/yrkesskade?utm_id=lqpv&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=helseforsikring-bedrift_yrkesskadeforsikring-generell&gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLapsGFbsAN15Fiq4HmE4hITiKWRsf6VT0Gq_ZtPTG66T9z2weTlkKfhoCrxgQAvD_BwE

Spørsmålet er hvor mange arbeidstaker som blir skadet på jobb i Norge eller som jobber for norske selskap i utlandet og blir skadet på jobb. Hvor mange av disse menneske får utbetalt den summen som de er forsikret for?

Tror det er en grunn for at forsikringsselskap har store kontorer og har milliardoverskudd. Det ser ut som det er få mennesker som blir skadet på jobb , som får utbetalt en yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskapet. Er det det noen vits å betale for en forsikring som oddsen er liten for at du får utbetalt? Jeg tror at disse sakene jeg har sett på er toppen av isfjellet.

Hvor mange får utbetalt yrkesskadeforsikring?

Får du utbetalt forsikringspenger ved sykdom og skade?

Mange mennesker tror at hvis du blir skadet eller blir alvorlig syk på jobb, vil du få utbetalt forsikringspenger fra forsikringsselskapet. Bedriften har jo forsikret meg og det skjedde på jobb.

Flere personer jeg har snakket med, forteller meg at slik er det ikke.

Ulykke på jobb

En mann jeg har snakket med fortalte meg at han snublet i brostein på vei til et møte på jobb på Østlandet, han brakk knokkelen i skulderen, han ble operert på A-Hus sykehus. Han har fortsatt plager med skulderen. Ulykken skjedde i 2019. Etter at mannen kom hjem fra sykehuset, ringte det en person fra forsikringsselskapet til han og spurte om brosteinen han snublet i, sto fast eller var løs? Mannen svarte at steinen sto fast, da hadde han ikke rett på forsikring. Det hører sammen med at forsikringsselselskapet ser på §13-3 i Folketrygdloven: annet og tredje ledd:

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Sitat slutt.

Hadde steinen beveget på seg, hadde han hatt rett på erstatning.

Arbeid i tunnel

En annen person jeg har snakket med, forteller at det var et skilt som datt ned på han under arbeid i en tunnel. Han fikk skader i nakken og ble operert. Selskapet som ha jobbet for rapporterte ikke hendelsen inn rett til Nav, det ble ikke registrert som en arbeidsulykke. Legen som han gikk til, skrev diagnose til mannen at det var mulig slitasje skade i nakken. Da hadde ikke arbeidstakeren rett på yrkesskade som det kommer frem fra annet ledd i Folketrygdloven annet ledd sitat: Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Sitat slutt.

Det som går igjen mange saker.

 1. Er mangelfull rapportering fra arbeidsgiver eller ikke rapportering i hele tatt til Nav, arbeidstilsynet eller sjøfartsdirektoratet av arbeidsulykker og kritisk sykdom.
 2. Legen vil ikke skrive en diagnose/ eller skriver en uklar diagnose.
 3. Forsikringsselskapet bestrider at arbeidstaker har rett på en yrkesskade.
 4. Forsikringsselskapet ringer til den som er skadet og får personen til si noe galt i sin forklaring , et eksempel er mannen som snublet i brosteinen. Hadde steinen sklidd ut, hadde han fått erstatning.
 5. Forsikringsselskapet prøver å forhindre at det betales ut forsikring til folk som blir skadet på jobb.
 6. Folk gir opp etter at de får avslag hos forsikringsselskapet. Mange mennesker må kjempe i mange år i rettssystemet for å vinne frem med sin sak.
 7. En kan stille seg spørsmålet om hvor mange mennesker som vinner frem og får utbetalt forsikringspenger etter skade på jobb? Det ser ut som forsikringsselskapene bruker alle midler for å forhindre at folk ikke skal få utbetalt forsikringer?
Mulige feller ved innmelding av yrkesskade fra arbeidsgiver til Nav og forsikringselskapet.

Ikke gi opp hvis du får avslag hos Nav

Jeg har sendt 12 klager på forskjellige avslag hos Nav. Jeg har to saker som er avslag på yrkessykdom og avslag på sykepenger. Det ligger ca 800 sider i Nav systemet på klager jeg har sendt og tilhørende dokumenter i de to sakene mine.

Klage på avslag yrkessykdom er sendt videre til Trygderetten.

Avslaget mitt på sykepenger, skal Nav klageinstansen behandle på nytt: Jeg Vil oppfordre andre mennesker som har problemer med Nav til ikke å gi opp.

Jeg håper at folk vil gjøre det samme som meg.

Bruk det fantastiske demokratiet vi har, bruk klageretten din og klag til Nav hvis du har fått avslag. Etter det skriver du til Stortinget og Regjeringen med din Nav sak. Ikke gi deg.

Sjekkliste for hva du skal gjøre når du får problemer med din nav sak: https://navvelferdsstaten.com/hva-gjor-du-hvis-du-far-problemer-med-nav/

Bruksanvisning for å skrive til Stortinget og Regjeringen med din Nav sak. https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/

Nav behandler omgjøring av mitt avslag på sykepenger.

Her er et av mine mange brev som jeg har sendt til Nav direktør Hans Christian Holte. Direktøren er pliktig å svare deg etter forvaltningsloven.
Det er departementet og Regjeringen også. Stortinget er fritatt for forvaltningsloven og trenger ikke svare deg. Kilde:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Jeg håper at du som har problemer med Nav kan bruke det som jeg har skrevet om min kamp med Nav.

Vi snakker om tusenvis av mennesker som faller utenfor vårt velferdssamfunn, slik kan det ikke være i et av verdens rikeste land. Hva tenker du?

Er Nav et godt politisk håndverk?

Nav ble dannet i 2006 fordi en skulle komme inn en dør å få hjelp på et kontor isteden for tre kontorer som det var før 2006.

Før 2006 hadde vi *Trygdekontoret

                                *Sosialkontoret

                                 *Arbeidskontoret

Nå har vi Nav.

Kilde: Woxholth, Geir.2016.

Fungerer Nav?

*Meningen var at en skulle få hjelp på ett kontor og i stedet for tre kontorer.  Mine erfaringer med Nav er at det ikke fungerer slik.

Jeg har vært innom mange instanser i Nav: Se min kamp. Linken ligger helt nederst på blogginnlegget mitt.

*Mine er erfaringer er at Nav ikke fungerer slik som det skal, hvis det er en intensjon at de skal hjelpe deg.

*Sett ut fra mine erfaringer er at Nav er et eneste kaos, det er mange mennesker involvert i sakene dine, du blir sendt fra en instans til en annen. Og at ting tar veldig lang tid.

*Det virker som de som jobber i Nav er redd for å gjøre feil, da tenker jeg på at de skal gi deg en ytelse du ikke har rett på.

Før jeg ble syk i 2020 på en båt i Ghana, hadde jeg ikke tenkt på at jeg kunne bli syk og måtte trenge hjelp fra Nav. Hadde ikke vært så mye bort i Nav, jeg hadde heller ikke noen kunnskap om alle Nav sakene som er i landet vårt.

Det store Norske leksikon

Sitat: store norske leksikon: (Lysberg, Solum. Stian; NTB)

Nav

Sitat: Store Norske leksikon: NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltaktrygdeytelser og sosialhjelp.

NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepengerdagpengerpensjonkontantstøttearbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

NAV har vært under oppbygging siden 2006, og i 2007 ble 110 nye NAV-kontor opprettet. I 2008–2009 ble ytterligere cirka 160 nye kontor etablert, og i 2018 var det 391 NAV-kontor i norske kommuner og bydeler.

Sitat slutt.

Ingen kontroll av arbeidet som blir utført i Nav?

Når Stortinget dannet Nav da lurer jeg på hvorfor de ikke sørget for en kontrollinstans som kontrollerer arbeidet som blir utført i Nav?

Hvis en sammenligner Nav med en domstol i Norge, så har en dommer en juridisk utdannelse innen Juss.

De som sitter i de forskjellige instansene i Nav har ikke en juridisk utdannelse, de Nav ansatte sitter med kompliserte juridiske saker om folk skal få yrkesskade eller sykepenger og mange andre oppgaver. Nav er fra vugge til grav for oss alle i velferdsstaten vår.

Har alle menneskene som jobber i etaten den rette kompetansen for å utføre denne jobben på en måte, som gir brukerne rettssikkerhet?

Jeg trodde at det ble bare begått behandlingsfeil med saker som ulykker og yrkessykdom. Der tok jeg feil. Etter hvert som jeg snakket med folk, oppdager jeg at det blir gjort like store feil på Nav kontorene når det gjelder søknader om pappapermisjon, permitteringsregler eller søknad om pensjon.

 Har Nav blitt for stort og de som jobber der kan umulig ha kompetanse på alle felt som lå under tre kontorer tidligere som nå ligger på et kontor?

Har snakket med mange mennesker som har fått problemer med Nav etter at jeg kom i Khrono 03.05.21 https://khrono.no/han-valde-a-verta-studentda-mista-han-all-inntekt/575390

Jeg har skrevet om flere av sakene: https://navvelferdsstaten.com/2022/02/11/har-vi-en-velferdsstat-som-fungerer/  Her skriver jeg om vanlige folk der yrkesskader er meldt inn feil det får enorme konsekvenser for de menneskene det gjelder.

Andre saker jeg har skrevet om er søknader om støtte ved permittering og pensjon og pappapermisjon. Ikke alle de sakene er løst på noen god måte:

Basert på mine erfaringer fra min sak, har jeg satt opp noen punkter på hva jeg tenker ikke fungerer i Nav.

 1. Hendelser eller sykdom blir i mange tilfeller ikke meldt inn rett til Nav og forsikringsselskap.

2. Fakta blir ofte ikke kvalitetssikret godt nok. Dette kan medføre feil faktum, da kan det bli en følgefeil i hele saken.

 3. Det er vanskelig å klage, både fordi jeg og andre mangler kompetanse i forvaltningsrett og trygderett. I tillegg er det mange klageinstanser. 

4 Jeg som menneske blir ikke sett av Nav, dette kan skyldes at de ikke har god nok innsyn i min sak. På grunn av taushetsplikt internt i Nav. 

Basert på min blogg, har jeg fått følgende kunnskap.

 1. Små bedrifter har ofte mangelfull kompetanse på HMS og om hvordan melde inn en ulykke til Nav og forsikringsselskap.

 2. Når man er ansatt i et bemanningsbyrå, kan det bli uklart hvem som har ansvar for oppfølging av skader.

3. Når Nav-brukere begynner å studere mister de rettigheter i Nav. (veiledningsplikten Paragraf 11 i Forvaltningsloven)

4. De som jobber på Nav kontorene sier de følger Forvaltningsloven og Folketrygdloven. Dette stemmer ikke helt ut fra det jeg sett.

Jeg kan skaffe dokumentasjon på systematiske brudd på begge lovene på forskjellige Nav kontorer rundt om i landet.

5. Mennesker som er avhengig av å bruke nav, har ingen som helst rettsvern i Nav?

Det er opp til Nav-veilederne om den personen kan eller forstår loven de skal følge når det gjelder behandling om rettigheter som sykepenger, arbeidsavklaringspenger osv.

Hvis de som jobber i Nav gjør en feil mot andre mennesker får det ingen konsekvenser for den som gjør «feil» i Nav.

Når folk ikke får den hjelpen de trenger fra velferdsstaten vår er det flere mennesker som går rett i graven fordi de faller utenfor i samfunnet vårt?

Kunne noen av disse menneskene ha blitt reddet? Hvorfor hjelper ikke velferdsstaten disse menneskene?

På tide og stikke fingeren i jorden og erkjenne at Nav ikke fungerer og få inn en instans som ikke har noe med Nav å gjøre, til å kontrollere det arbeidet som blir utført?

Nav reformen skulle kanskje aldri ha blitt gjennomført slik som den er i dag, så lenge det ikke er noen kontroll på arbeidet som blir utført og på kompetansen til de som jobber i etaten?  Var det dette som var tanken bak reformen?

En kan få sivilombudet til å kontrollere og ta stikkprøver av det juridiske arbeidet som blir utført i Nav? Ikke slik som det er i dag, i dag kan du klage til sivilombudet først etter å ha vært i trygderetten.

Det ser ut som det er mange saker som ikke hadde trengt å ha blitt behandlet i rettssystemet i Norge, hvis en hadde undersøkt faktum (fakta) i sakene før de kom i retten.

Er Nav ett godt politisk håndverk, eller er det en reform som aldri skulle ha blitt gjennomført?

Jeg vil anbefale andre som har problemer med Nav, til å gjøre det samme som meg. Skriv til Stortinget og Regjeringen.  La politikerne få høre din historie med Nav.

Vi har ett demokrati i Norge, som fungerer, jeg håper at flest mulig mennesker vil bruke demokratiet vårt. Husk at Stortinget og Regjeringen er bare ett tastetrykk unna deg!

Gå inn på linkene under, der viser jeg deg, hvordan jeg har skrevet til de som har makt til å gjøre noe med Nav.

Får vanlige folk den hjelpen de trenger hos Nav?

Jeg skriver om vanlige mennesker som jeg har snakket med som har fått problemer med Nav, alle personene har kontaktet meg om Nav saker de har hatt. 

En mann som var Innleid via en entreprenør for å gjøre en jobb for ca. 10 år siden

Denne mannen som har et firma og leide seg inn for å gjøre en jobb for et annet firma som en underentreprenør. Mannen ble skadet på jobb, firmaet som han leide seg inn for rapporterte ikke skaden inn rett til Nav. Om dette ble ikke ble gjort på grunn av skadestatistikk for firmaet, vet ikke jeg. Han ble sykemeldt og var sykemeldt i seks måneder.  Mannen fikk også utført en operasjon i nakken.

Han fikk utbetalt tilsammen 6000 kr fra Nav. Han sa de var ikke veldig samarbeidsvillige. Hadde ikke personen hatt penger fordi han drev en bedrift hadde det ikke gått bra økonomisk for han.

Søkte om pappapermisjon                   

Har snakket med to menn som skulle ha pappapermisjon, de jobber i sjøfart og offshorebransjen. Han som jobbet til sjøs, fikk utbetalt penger da ikke Nav greidde å legge til rette for at han skulle få tatt permisjonen. Da hadde de holdt på med denne saken over ett år, før den løste seg.

Personen som skulle søke om pappapermisjon som jobbet offshore, han fikk ikke dette til. Han hadde fylt ut et skjema feil. Nav nektet å bøye av. Personen fikk aldri pappapermisjon.

Veiledningsplikten til Nav

I alle sakene har Nav en veiledningsplikt. De som jobber på Nav kontoret skal fortelle deg om hvordan du skal fylle ut et skjema for å søke for eksempel om pappapermisjon.

De skal også fortelle han som hadde en egen bedrift om hvilken rettighet han har etter §11 i forvaltningsloven og §17 i forvaltningsloven.

Dette er saker rundt om i nærområdet til Bergen.

Nav er velferden vår, vår forsikring når du blir syk at de skal hjelpe deg. Jeg vet fra egen erfaring og andre saker jeg har sett på gjennom fagforeningen jeg er medlem av. Fellesforbundet for sjøfolk: https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle   og mennesker jeg har snakket med at hjelpen folk får gjennom Nav er det stor forskjell på.

Fellesforbundet for sjøfolk har mange saker med Nav på vegne av sine medlemmer.

Velferden i Nav basert på et lotteri?

Hvilken hjelp du får i Nav, kommer an hvilken saksbehandler du får. De har heller ikke tilgang fra en instans til en annen instans i Nav.

Ut fra min erfaring om du får hjelp i Nav er det samme som å tippe lotto. Det er mulig å vinne i Lotto, noen gjør det hver lørdag. Andre vinner ikke, slik er det i Nav også.

Hvis du forstår Juss og kan kjempe, kan du vinne frem med din sak. Hvis du ikke har en fagforening som hjelper deg i en Nav sak om sykepenger eller har noen som hjelper deg å fylle søknaden om pappapermisjon, er sjangsen for at du blir en av de mange tusen mennesker som  ikke vinner i Lotto stor, bare at her snakker vi en Nav som er et organ i velferdsstaten som ikke gjør det. Det er en rettighet som vi har som borger i Norge. Det er forskjellen. Nav skal hjelpe mennesker, men i mange tilfeller gjør de ikke det. De som er ressurssvake her er det helt tilfeldig om de får den hjelpen de skal ha eller ikke.

Selvstendignæringsdrivende

En annen person som var selvstendig næringsdrivende, det tok 6 måneder før denne personen fikk utbetalt sykepenger, hvorfor tar alle sakene som NAV skal avgjøre, så lang tid?

Er det holdbart at mennesker må vente 6 måneder på sykepenger?

Bygg og anlegg.

Jeg har også snakket med en mann som jobbet i anleggsbransjen, han gikk på det lokale Nav-kontoret for noen år siden, og skulle få hjelp ved permittering. Han fikk feile opplysninger fra en Nav-ansatt, når han skulle fylle ut meldekort. Han fikk ikke penger, før han hadde snakket med sjefen på kontoret og rettet opplysninger som ble skrevet inn til Nav.

Noen år senere skulle personen søke om avtalefestet pensjon ved samme kontor, det fikk han beskjed om at han måtte finne ut av selv.

Jeg lurer på hva som foregår, skal ikke de ansatte i Nav hjelpe mennesker med å fylle ut rett skjema ,enten ved permitteringer eller når mennesker trenger hjelp til å få ytelser som de har rett til gjennom Folketrygdloven?  

Er det er velferdsstat? Er det slik det skal være i Norge?

Nav har en veiledningsplikt etter §11 i forvaltningsloven: 

Sitat Forvaltningsloven §11.

 Veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11

§ 2.Skriftlig eller muntlig veiledning

Forvaltningsorganet avgjør selv om veiledningen til parter og andre skal gis skriftlig eller muntlig. Det skal legges vekt på ønsket og behovet til den som skal få veiledning.

§ 3.Bistand til utfylling

Bare når det er særskilt bestemt, har forvaltningsorganet plikt til å sette opp søknader, brev eller tilsvarende. Organet bør imidlertid hjelpe til med å fylle ut skjemaer og utarbeide klager og andre dokumenter når det synes å være behov for slik hjelp.

§ 4.Bistand ved henvendelse til feil organ

Skriftlig henvendelse som er kommet til urette myndighet, bør i alminnelighet oversendes rett myndighet direkte, samtidig som avsenderen underrettes om oversendingen.

Gjelder henvendelsen veiledning eller bistand i sak som hører under overordnet eller underordnet organ eller sideordnet organ i annet distrikt, bør organet selv gi veiledning eller bistand dersom det er mest praktisk for vedkommende som har henvendt seg

§ 5.Krav til offentlige skjemaer

Søknadsskjemaer o.l. som det offentlige utarbeider til bruk for parter og andre i forvaltningssaker, skal gi nødvendig veiledning om utfyllingen og om dokumentasjon som bør være vedlagt.

Dersom det er praktisk mulig, bør søknadsskjemaer o.l. også gi veiledning om de regler som gjelder på vedkommende saksområde. Sitat slutt.

Kan ikke se at det er gitt noen veiledningsplikt i disse tre sakene, Er det gitt en veiledningsplikt er den ikke god.

Hva må gjøres i Nav?

Det må komme inn en uavhengig instans og kontrollere det juridiske som blir gjort i Nav. Sivilombudet kan komme inn å ta stikkprøver, av diverse saker før de kommer  i retten.

Ikke slik som det er i dag, der en kan koble inn sivilombudet etter at saken har vært i Trygderetten.

Kanskje det hadde vært en Ide om at de som blir ansatt i Nav, ikke får lønn de første 4-6 månedene de er ansatt i etaten, slik at de kan lære seg å ha empati for andre mennesker? Da dette ofte er realiteten for de som venter på for eksempel sykepenger.

Jeg tror at fokuset i Nav, må være å hjelpe andre mennesker, enten menneskene har lite eller mye ressurser. Jeg ser ikke at det er hovedfokuset i dag.

I dag ser det ikke ut som noen tar ansvar eller kontrollerer det arbeidet som blir utført i Nav. De ansatte i Nav kommer med masse unnskyldninger for at arbeidet ikke blir utført godt nok. Det ser ikke ut som de er opptatt av å finne ut hvorfor det er slik eller å finne en løsning på de problemene som er i Nav.

Her er en link til to andre Nav saker jeg har skrevet om tidligere på bloggen min: https://navvelferdsstaten.com/2022/02/11/har-vi-en-velferdsstat-som-fungerer/

Her er også om min sak, som gjorde at jeg begynte å lage den bloggen om Nav, da det gikk opp for meg at vi snakker mange tusen Nav saker der folk ikke får den hjelpen de har rett på i Velferdsstaten vår: https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/

Mitt budskap er at du som får problemer med Nav går inn du linken over og får tak alle dokumentene i saken din og lager en tidslinje. Når du har gjort dette skriver til arbeids-og sosialkomiteen og til Arbeids og inkluderingsministeren som nå er Marte Mjøs Persen. Ikke Hadia Tajik som står på linken min.

Nav som vi har i dag fungerer ikke etter det var intensjonen i 2006, vi må få en ny Nav reform i Norge.

Hva gjør du når du blir syk eller skadet i forhold til lege og Nav?

Har du kunnskap om dette som vanlig arbeidstaker?

Det jeg skriver om henger sammen med Nav og helsevesenet.

Blir det feil det som legen sender inn til Nav, da er du ute og kjører. Derfor må du følge min sjekkliste, skal du komme igjennom med din sykdom eller skade. Ingen kommer til å opplyse deg hvilke rettigheter du har. Dette må du finne ut av selv.

 Her viser jeg deg en liste over informasjon som er viktig å sette seg inn, når du blir syk eller skadet.

Ingenting i Helsevesenet eller Nav systemet går av seg selv. Du er din egen lykkessmed.

Har også tatt med endel informasjon om  hva jeg har gjort i  helsevesenet i min situasjon.

Når ikke fastlegen forstår hva som feiler deg. da vil du etterhvert stoppe opp i systemet. Du blir ikke sendt videre.  Jeg har tatt masse undersøkelser selv, jeg har ringt og kontaktet spesialister og sykehus selv.

En av mange turer på sykehus for meg, etter at jeg ble syk på på en båt i Afrika i Juli 2020

Blir du syk eller skadet er det viktig å få en diagnose. Jeg tenker jeg på yrkesskade og yrkessykdom.  Som er definert under folketrygdloven § 13-3 og §13-4. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2

Har du ingen diagnose å vise til Nav, har du ett problem. Hvis du får en yrkesskade får du rettigheter jamfør §13-2 : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2 i folketrygdloven.

Du må ha en viss forståelse for dette, ellers må du få tak en advokat som kan hjelpe deg.

Jeg vil henvise til et tidligere blogginnlegg. For å vise deg hva du skal gjøre hvis du ikke har kunnskap om gangen i Nav. https://navvelferdsstaten.com/2022/01/11/undersoker-nav-om-faktum-er-korrekt/

Blir du syk da tror du at Nav vil gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Det trodde jeg også, men jeg fant fort ut, at det ikke er tilfelle.

Det viktigeste du gjør hvis du blir syk, er å begynne å dokumentere alt som skjer i saken din: Du lager en tidslinje: Som jeg viser deg på min kamp: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

Har du en tidslinje i din sak?

Har du kontroll på tidslinjen din og kan dokumentere alt du gjør er det forskjellen på om du vinner frem i din sak eller ikke. Jeg har laget en liste med informasjon som du kan følge:

Sitat:

 Hva gjør du hvis du får problemer med NAV?

10 Viktige punkt som du må ha kunnskap om:

0 Ta kontakt med Nav først og hør hva som er meldt inn i din sak.

1.Undersøk om hva arbeidsgiver har meldt inn til Nav, da tenker jeg på alvorlig sykdom og skade.  Det skal også meldes inn til forsikringsselskap i tillegg til Nav. https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom Det er frist på et år for å melde inn skaden til Nav og det er samme fristen til forsikringsselskap.

2. Sjekke fakta, (faktum) at det som er meldt inn, er det som har skjedd. Både arbeidsgiver og lege kan oppfattet hva som har skjedd feil. (Sannheten om hva som har skjedd i din sak)

3. Få tak i legejournalen din, samle alle dokumenter fra Nav og alle dokumenter fra leger og spesialister. (epikrise). (Få ut journalen din hos helsevesen og hos Nav, dette har du rett til)

4. Sjekke om fagforening eller innboforsikring, dekker juridisk bistand.

5. kontakte organisasjoner som tilbyr hjelp i Nav-saker, dette kan være https://www.rettferdnorge.no som hjelper gratis med Nav og pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Melde deg inn AAP aksjonen på facebook eller twitter https://www.facebook.com/groups/277768765922577/ gir dere råd hva dere skal gjøre videre. Du kan også kontakte https://foreninger.uio.no/jussbuss/saksomrader/trygderett/index.html.

6. Pasientombud, https://pasientogbrukerombudet.no/ og Nav ombud som er i dag bare i Agder. https://www.nrk.no/sorlandet/agder-far-landets-forste-nav-ombud-1.15541175

7. Klage til på avslag, innen for fristen til Nav. Se veiledning Nav: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/klage-ris-og-ros/klagerettigheter#chapter-1

8. Bruk av media, skal en kontakte media i saken din? Lag en tidslinje som jeg har beskrevet i min kamp. Etter tidslinjen er laget, skal du skrive en hyggelig e-post og sende rundt til lokalaviser, riksaviser, nærradio, radiokanaler og tv-stasjoner om saken din. Husk å være positiv, er du positiv mot andre mennesker, vil de være positive tilbake mot deg.

9. Sosiale medier, hvis du ikke når frem i media, skriv om saken din på sosiale medier. Dette kan være: Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube osv.

10. Skriv til Stortinget og Regjeringen om din sak med Nav.

Sitat slutt.  

Jeg har laget en tidslinje på 28 sider på alt som har skjedd i saken min, alle jeg snakker med og skriver til. Jeg dokumenterer alt som har med min sak og gjøre.  

Har også laget en tidslinje på sykdom og undersøkelser jeg har tatt og hvilken resultater jeg får på undersøkelsene. Skriver også inn en kommentar til hva legene sier.

 1. Når du går til legen, ta med et ark, skriv ned hva du skal diskutere med legen og hvilken undersøkelser du skal ta. Skriv referat og legg inn på tidslinjen din når du kommer hjem etter legebesøk.

2. Hvis ikke fastlegen finner ut hva som feiler deg, sender han deg ikke videre på undersøkelser, jeg tok en rekke undersøkelser privat både i Bergen og Oslo.

3. Det kostet meg mange tusen kroner å ta undersøkelser privat.  Hadde jeg ikke gjort, ville det tatt mange måneder på å få gjennomført undersøkelsene .Jeg forstår at ikke alle mennesker har råd til å gjøre det jeg gjorde. Hvis ikke du har penger til å gjøre dette, da faller du langt bak i køen i helse Norge. Jeg kjøpte meg en plass i køen på privatsykehus.

4. Har vært på undersøkelser hos Volvat, Aleris og sykehuset i Molde, sjømannsleger i Bergen og Oslo. Har vært på undersøkelser på Haukeland Sykehus og Haraldsplass sykehus i Bergen.

5. Jeg meldte meg også inn hos LMF: https://magetarm.no/ Det er Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Legene tror at det er noe galt med tarmene min etter infeksjon i Afrika. Jeg vil anbefale deg å melde deg inn et særforbund som dette. Hvis helsevesenet tror de vet hva som feiler deg. Her får du mange tips og råd hva du skal gjøre videre med sykdommen din.

6. Det er mange slike forbund for forskjellige skader og sykdommer. De er til god hjelp, og det koster ikke mye penger å være medlem. Hos LMF betaler jeg 380 kr i året. Hos forbundet har jeg fått gode råd om min vei videre for å finne ut hva som feiler meg, og har kommet i kontakt med mennesker som har lignede plager som meg. 

7. Ta alltid med din tidslinje på sykdom til forskjellige undersøkelser du skal på, slik at legene ser hvilken undersøkelse du har tatt. Da ser også legen at du dokumenterer alt som skjer i din sak. Hvis det blir en pasientskadesak eller en sak i Trygderetten er det viktig at du kan dokumentere og bevise din sykdom eller skade. Fakta har makta.

8. Hvis du skal bruke de to lovene under, kan det være lurt å snakke med Pasient og brukerombudet først, de gir deg god informasjon om hva du skal gjøre videre med din sykdom og rettigheter som du har når du er syk: https://pasientogbrukerombudet.no/

9. Du kan kontakte sjeldne diagnoser på Oslo-universitetssykehus. Jeg har vært i kontakt med avdelingen.  Du skal egentlig ha en diagnose når du kontakter avdelingen, men de var hjelpsomme og gav meg råd, hva jeg skulle gjøre videre. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser

10. To viktige lover om rettigheter som pasient når du er syk: Disse lovene er viktig at du har kunnskap om.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-1a

11. Jeg måtte finne ut av hvilken rettighet og hvordan systemet fungerer. Dette gjelder i helsevesenet og i Nav.  Du kan også kontakte norsk pasientskadeerstatning: Hvis du er blitt feilbehandlet i helsevesenet: https://www.npe.no/no/

Jeg håper at andre kan bruke noe av det jeg har skrevet i mine blogginnlegg. Veien i helsevesenet og i Nav systemet er hard og tung. Her går du i konstant motbakke. De menneskene som du tror skal hjelpe deg, gjør ikke alltid det.

Du treffer på mennesker som prøver alt de kan får å hjelpe deg. Du skal være frisk for å være syk, du kommer ikke frem i dette systemet ved å sitte å vente på at andre skal hjelpe deg. Du må stå på for dine rettigheter. Det er min erfaring.

Har vi en velferdsstat som fungerer?

Jeg skriver nå om to arbeidsulykker som jeg har blitt oppmerksom på, som har ført til langvarig sykemelding og operasjon på sykehus i den ene saken. Den første ulykken skjedde i 2020 i en bedrift på land. Arbeidstakeren ble truffet av en stabel material som raste ut.  Arbeidstakeren fikk skader i venstre biceps. Muskelen ble veldig skadet og hoved senen ble nesten slitt av.  

Arbeidsulykke nummer en

I Den første saken ble jeg innblandet av at mannen ringte meg etter ulykken, jeg kjørte han til legen dette var i mai 2020. Han ble operert i armen 49 dager senere. Han var sykemeldt i mange måneder og kom tilbake 100 % i jobb like før det var gått et år.

Jeg kom inn i saken i mars 2021. Skaden var ikke blitt rapport inn korrekt til Nav.

Han fikk avslag fra Nav på det ikke var en yrkesskade etter folketrygdloven §13-3 Yrkesskade.

Sitat: § 13-3. Folketrygdloven. Hva er en arbeidsulykke?

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Sitat slutt.

Siden jeg var med i fra tidspunktet ulykken skjedde, laget jeg en tidslinje utfra forklaringene til alle involverte parter. Jeg gikk gjennom sykehusjournalen og forklaringene til legen og kirurgen. Jeg så også på en annen yrkesskadesak som ikke fikk et bra utfall for den personen som ble skadet på jobb.

Jeg diskuterte også med fagforeningen som jeg er medlem i Fellesforbundet for sjøfolk, om hvordan jeg skulle løse denne saken på en best mulig måte. For å få frem et korrekt hendelsesforløp (faktum)

 Jeg snakket med vedkommende og jeg kunne fastslå at hendelsesforløpet i saken var feil. Jeg og lederen av bedriften laget et korrekt hendelsesforløp som er sendt til fagforeningen og LO advokaten.  Fagforeningen har sendt saken videre til Trygderetten og forsikringsselskapet via sin advokat.

Vil ikke gå ikke inn på sakens faktum eller hva som har skjedd i saken, da jeg er ikke ute etter syndebukker, sakens faktum er rettet opp. Nå er jeg spent på resultatet i trygderetten.

Lurer virkelig hvor mange tilsvarende saker som er i Norge, der skader blir meldt inn feil til Nav?

Nav sin veiledningsplikt §11 forvaltningsloven og utreningsplikt §17 forvaltningsloven

Jeg ser at Nav ikke følger veiledningsplikten jamfør §11 i forvaltningsloven. Hvilke rettigheter en arbeidstakere har i en slik situasjon som han kom i. Sitat: forvaltningsloven § 11.Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Sitat slutt.

 Det betyr at Nav skal informere de som er skadet om deres rettigheter. Dette er ikke blitt gjort i noen av sakene.

Jeg ser ikke at det er gjort slik som loven tilsier.Jeg ser heller ikke at Nav har oppfylt §17 i forvaltningsloven, (utredningsplikten) som sier at saken skal undersøkes tilstrekkelig før et vedtak gis. Hvis ikke det føre til ugyldighet jamfør §41 i forvaltningsloven.

Det betyr at saken skal undersøkes at opplysningene stemmer før Nav gjør et vedtak. I begge disse sakene er det snakk om et vedtak om skadene er jamfør §13-3 i Folketrygdloven. Det betyr om det er yrkesskade. Som jeg har skrevet om i mitt tredje avsnitt ovenfor. Er skaden din utenfor lovens ordlyd. Da får du ingen yrkesskade.

Jeg har skrevet om dette i et annet blogginnlegg tidligere som heter: Har vanlige folk rettssikkerhet i Nav:https://navvelferdsstaten.com/2022/01/25/har-vanlige-folk-rettssikkerhet-i-nav/

De færreste som blir skadet i arbeidsulykke vet dette, hvis ikke bedriften du jobber for, har skikkelige rutiner for Helse, miljø og sikkerhet. Da har du store problemer hvis du blir skadet.

 I begge sakene jeg skriver om er forvaltningsloven brutt av de ansatte i Nav.

Arbeidsulykke nummer to

Sak nummer to er en Arbeidsulykke i 1999 på en tankbåt i Nordsjøen.

Dette er en ulykke som skjedde for snart 23 år siden. Det var en klemskade personen fikk under arbeid på dekk som matros. Han fikk akutte smerter i nakken og ryggen.

Sjømannen ble sendt med helikopter inn til sykehus i Skottland på grunn av pusteproblemer og muskelkramper.

Rederiet sendte inn papirene på skaden til Trygdekontoret XXX.

Han fikk store plager med hodepine og vondt i nakken. Han har også hatt problemer med å sove over lengre perioder.

Mannen får innvilget vedtak på yrkesskade på bakgrunn av ryggskade.

Han utvikler også post traumatisk stress syndrom etterhvert og får diagnose på dette i 2012. i 2013 får han innvilget uføretrygd på bakgrunn av skade i ryggen.

Manglende dokumenter fra Nav

Jeg ser på dokumentene at han aldri har blitt ferdig utredet, det ligger også to legespesialist uttalelser her, de er blitt utført uten at legene har innhentet legejournalen hans fra ulykken i 1999. Mannen er ikke tilstrekkelig undersøkt medisinsk.

Han og familien flyttet også til en ny plass, der Nav kontoret ikke hadde legejournalen hans, og han ble tvunget til å leve på sosialtrygd i ca. 4 år. De hadde ingen dokumenter på han og trodde ikke på det han sa.

 Nav innhenter ikke legejournalen hans før i 2014, saken går videre til Trygderetten i 2016, der han søker etter menerstatning som skyltes skader han fikk fra ulykken i 1999.

Saken er ikke avgjort 23 år senere

Han får avslag i trygderetten i 2016, de har ikke fått de nødvendige dokumentene fra Nav.

 Nav kontoret har ikke har sendt inn legejournalen, kopi av dekksdagboken fra båten, eller opplysninger fra skaden han fikk i 1999 eller opplysninger fra sykehusoppholdet i Skottland til Trygderetten. Dette er opplysninger som kunne ha belyst hvilken skader han har i rygg og nakken. Disse opplysningene er aldri blitt sendt inn av Nav.

Saken er enda ikke avgjort, jeg prøver å forestille meg hvor mange søvnløse netter det må ha vært for han og familien hans? Hvor mange kamper han har måtte kjempe for å holde seg gående for å overleve. 23 år nesten en mannsalder, han kunne hatt et noenlunde bra liv, hvis noen hadde villet hjulpet han i 1999, først på Trygdekontoret. Senere på Nav, det ville de ikke.

Ingen hjelp fra Nav

I stede for å hjelpe han, har den norske Stat trykket han og hans familien lenger ned i elendigheten enn jeg har trodd et menneske kunne overleve. Er det dette som er velferdsstaten vår?

Nav direktøren skriver om tillit

Jeg så at Nav-direktøren Hans Christian Holte skrev for noen dager siden i Dagsavisen at Nav var basert på bakgrunn av tillit. Det får meg til å lure på hvem Nav direktøren sitt budskap er til? Er det til han som ble skadet på tankbåten eller er det til de menneskene som jobber for Nav?

Utfra det han som ble skadet forteller meg, har jeg ikke følelsen av at han er blitt gitt så mye tillit og empati av de som har behandlet saken hans. Eller er det i nestekjærlighetens ånd at ikke Nav sendte inn dokumentene fra ulykken og legejournaler videre til klageinstansen og Trygderetten i 2016?  Er det dette Holte mener med tillit i Nav?

Tror at Holte sine ord er en fattig trøst for et menneske som har vandret rundt i mørke i mange år, og ikke har visst hva han skulle gjøre med Nav og hva han skulle gjøre for å løse saken sin.  og ikke har fått hjelp den hjelpen som Nav skulle ha gitt han for mange år siden.

I stedet tapte han saken i Trygderetten fordi papirene som kunne gitt han hjelp og fått han på beina igjen, der var saksbehandleren så vennlige at de skrev at disse dokumentet ikke eksisterte. Er dette som menes med tillit og empati i Nav? Har de som har behandlet denne saken her, har de prøvd å sette seg inn i saken hans som et menneske. Har ikke mennesker som blir syke og skadet i Norge rett til et verdig liv?

Jeg stiller meg spørsmålet, er dette en velferdsstat?  Jeg kjenner at jeg ble fysisk dårlig av å lese dokumentene i denne saken.  Jeg har bare skrevet om en del av dokumentene hans. Det er mange dokumenter her.  Saken er sendt videre til Trygderetten i 2021.

I Begge sakene er det store mangler

Jeg har sett på disse to sakene, den første saken har jeg fullmakt til sakens dokumenter og den andre saken har personen sendte masse dokumenter til meg. I begge sakene er det gjort store feil, som har påvirket livet til begge menneskene som ble rammet av ulykker.

Begge sakene viser meg det er store mangler i Nav systemet, det verste er at det virker som i saker med yrkesskader og yrkessykdom er det liten eller ingen kvalitetskontroll på hendelsesforløpet på saken som kommer inn til Nav, heller ikke noen god kontroll på det arbeidet som blir utføret i Nav.

Jeg har snakket med flere som jobber i nav, det virker på meg som de er redd for å gjøre feil, da kan de få sparken sier de. Virker på meg som det er større fokus på ikke å gjøre feil enn faktisk å hjelp folk.

Jeg vet at det et voldsomt fokus på at ikke mennesker skal få utbetalt penger de ikke har rett på. Ser ikke det samme fokuset på å hjelpe folk som trenger hjelp.

Har også snakket med flere mennesker som har jobbet i Nav, de sier de som sitter og behandler vanskelige   saker, ikke er utdannet jurister. Da tenker jeg hvordan er det mulig?

Min sak etter at jeg ble syk på en båt i utenriksfart i 2020

Jeg har nå ganske snart to Nav saker i Trygderetten. En sak om yrkessykdom og en sak om sykepenger.

Jeg sendte en klage på den tredje avslaget jeg fikk på sykepenger fra Nav, jeg klaget på oversitting av klagefristen §31 b) i forvaltningsloven.

Der jeg klaget på Særskilt grunnlag som ordlyden i loven sier.

Nav mente at det hadde ingen betydning at jeg ble innlagt på sykehus og de fjernt et helt friskt organ på meg i februar 2021. Da de fjernet galleblæren min.

Jeg forstår at ikke de som jobber på Nav bryr seg om at en lege feiloperert meg. Men det har stor betydning for meg og hvorfor jeg klaget forsent jamfør klagefristen.

Jeg kommer til merke det resten av livet at de tok et organ på meg som var unødvendig. Jeg har oppdaget at den er en grunn til at en er født med organene en har i kroppen.

 Nav mente jeg hadde bare glemt klagefristen, og klaget 13-14 dager over fristen. Det som skjedde på sykehuset hadde ingen påvirkning på meg mente de.

Nav et lotteri om du får en rettferdig behandling?

En saksbehandler bestemmer over livet til det norske folk som er kommet i den situasjonen at de må bruke Nav, Det er ingen kirurger som får operer folk uten at de er kvalifisert til å gjøre det. Det var en lege som gjorde det, resultatet ble ikke bra: Denne kirurgen som jeg skriver om under her, ble stoppet. Det blir ikke de som leker med andre sine liv i Nav systemet.

https://www.nrk.no/sorlandet/lege-har-operert-pasienter-i-elleve-ar-uten-a-vaere-spesialist_-_-de-vet-ikke-hvor-farlig-det-er-1.14468533

Nav velferdsstaten vår?

Skal velferden i Norge, være basert på tilfeldigheter som det er i dag?  Det jeg ser som går igjen i mange saker fra Nav, ikke bare disse to sakene, men mange saker. Er at det virker som Nav er et stort kaos.

Jeg har snakket flere ganger med Harald Prytz i Fellesforbundet for sjøfolk, han har vunnet mange saker mot Nav: https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle Han sier det samme som jeg også ser. Se punktene under.

 Hvilken behandling en får i Nav, ser ut som være basert på tilfeldigheter.

*Det er ingen som tar ansvar for feil som blir begått i Nav.

*I mange saker er det store saksbehandlingsfeil

* Ser ikke ut som det noen kontroll på arbeidsulykker og alvorlig sykdom som blir meldt inn til Nav. Ingen sjekker (faktum i saken)

*I flere saker kommer legene til Nav inn og overprøver diagnoser folk har fra andre leger, slik at de ikke skal få penger.

* Ser også at hvis Nav har gitt pasient et avslag på bakgrunn av feil faktum. Da kommer forsikringsselskapet inn å gir avslag på samme grunn som Nav uten å undersøke saken videre.

*Forsikringsselskapene skulle ikke hatt tilgang til dokumentene som Nav har, de skal gjøre sin egen etterforskning.

*Er Nav en fare for rettssikkerheten til det norske folk . Fordi mange saksbehandlere som jobber i Nav, ikke har en juridisk utdannelse?

Vil bare ta med en tilleggsopplysning: Dere som har problemer med Nav må også skrive til Nav-direktørene. Ikke bare Stortinget og Regjeringen som jeg pleier til å skrive.

Nav-direktørene er også pliktig å svare deg etter forvaltningsloven §11a. Har du problemer med Nav, da må du skrive til direktørene i Nav.

Går du inn på linken her, så viser jeg deg hvordan jeg har gjort det: https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/

Er det på tide med en ny Nav-reform?

Skriv til Regjeringen og Stortinget å fortell din historie med Nav.

Kan alle kontakte våre folkevalgte?

Det spørsmålet fikk jeg for noen dager siden. Jeg svarte at alle mennesker kan skrive til Stortingsrepresentanter på Stortinget sin side : https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/Partigruppene/

Jeg skriver om Stortinget vårt i dag, siden jeg begynte å skrive til Stortinget og Regjeringen vår i 2021. Da var det en borgerlig regjering, jeg skrev til partier på venstresiden og høyresiden på Stortinget.

Jeg fikk flere svar fra flere Stortingsrepresentanter. Noen Stortingspolitikere prøvde å løse min sak, men Nav ville ikke løse min sak, heller ikke daværende Arbeids-og sosialminister som satt for den borgerlige regjeringen. (Solberg regjeringen)

Valgkamp i 2021

Kontaktet politikere på flere måter

Jeg begynte å skrive til politikere i februar 2021, jeg har snakket med Stortingspolitikere på telefon, på stand i nærområdet rundt Bergen under valgkampen. Har kommunisert med flere på e-post. Jeg har snakket om Nav saken min og problemene jeg fikk og jeg har snakket om andre saker innenfor norsk arbeidsliv.

Det er ikke alle jeg skrev til på Stortinget som svarte meg, men mange gjorde dette. Jeg hadde ingen anelse på forhånd om politikerne ville svare meg. Flere politikere svarte meg og gav meg råd hva jeg skulle gjøre med Nav.

Ikke fornærm noen politikere om deres politiske verdisyn

Har hele tiden prøvd å være positiv og ikke si noen stygt om andre mennesker enten de jobber i Nav eller andre deler av forvaltningen i Norge. Prøver heller ikke å fornærme noen av politikerne jeg har snakket med på noen som helst måte.

Det er en kjennesgjerning at en borgerlig regjering har en annen tilnærming til Nav og velferdsstaten, enn det en arbeiderparti regjering har. Jeg snakket med flere sentrale politikere under valgkampen i Bergens området, når de kom på stand fra i begynnelsen august til rett før valget i september i fjor. Noen av politikerne jeg snakket med kom inn på Stortinget andre gjorde ikke det.

Samtale med politikere

I forrige uke var jeg på møte med to kjente politikere og deres sekretær på venstresiden i Norsk politikk. Denne gangen ble jeg kontaktet på sosiale medier. Når en kommer så langt som jeg har gjort, da legger jeg frem konkrete problemstillinger som det er mulig å gjøre noe med politisk. Har også en god begrunnelse for hvorfor jeg mener at det må forandres slik. Og hvorfor jeg tenker at dette må gjøres. Jeg kommer ikke til å skrive hva jeg sa eller hvem jeg snakket med.

Tenk på hvordan du utrykker deg og formulerer ditt budskap.

Jeg prøver å holde meg innfor noen regler .

 Jeg tenker at budskapet jeg kommer med er viktig og jeg prøver å tenke på hvordan jeg fremfører mitt budskap.

: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/07/hvordan-na-frem-med-ditt-budskap-pa-stortinget/

En bratt læringskurve

Jeg føler at jeg har blitt sett og hørt av mange politikere! Dette setter jeg veldig pris på. Hvis du har tenkt å gjøre som jeg har gjort, vil det ta tid, det tar gjerne flere uker før du får svar.

 Jeg skal også innrømme at det er mye prøving og feiling med det jeg gjør. Hadde ikke mye kunnskap om det å skrive til politikere når jeg begynte å gjøre det.

 Jeg skrev nok noen e-poster til å begynne med uten at budskapet mitt var godt formulert. Alt jeg skrev i begynnelsen var ikke like gjennomtenkt ser jeg i ettertid. Jeg beklager  hvis jeg har fornærmet noen. Det var ikke intensjonen min, heller mangel på kunnskap.

Kontakte politikere

Jeg håper at flere mennesker vil gjøre det som jeg har gjort. Håper at du vil kontakte politikere i saker som du er uenig med å vil prøve å påvirke resultatet i saken.

Jeg mener også at dette er med å styrke demokratiet vårt, det er også viktig å informere politikere om temaer som ikke fungerer bra i samfunnet vårt.

Hvilket formål/budskap har du?

Skal du skrive til en Stortingsrepresentant må du ha et formål med å gjøre det, du må tenke på budskapet ditt.

Hvorfor skal politikerne høre på deg?

Hva vil du fortelle, og hvorfor vil du fortelle dette? Hvordan fremstår du som person?

Det viktigeste tror jeg er hvordan du fremstår og ditt budskap. Du må også tenke på hva du tror personen som mottar ditt budskap vil reagere?

Disse tingene må du tenke over. Jeg tenker på eksempler i arbeidslivet som jeg har opplevd. Har sett både gode ledere og dårlige ledere. De lederne som er gode, de får arbeidstakerne til å føle at de gjør en viktig jobb, at de blir sett og hørt på arbeidsplassen sin. Da får lederen sine ansatte med seg på arbeidsplassen, arbeidstakere som er glad og fornøyd på jobb de yter mye bedre på jobb enn de som ikke er det, og bedriften får et bedre resultat. En leder på en arbeidsplass som ikke får de ansatte med seg på jobben., der vil folk sykemelde seg og folk vil finne seg en annen jobb. Hvis folk mistrives på jobb da vil de ofte finne seg noe annet å gjøre.

Slik må du tenke når du skal få politiker til å hjelpe deg med din sak. Da må du tenke at jeg vil fremføre mitt budskap slik at politikerne vil hjelpe meg. Når jeg ser hva enkelte mennesker skriver på sosiale medier i kommentarfeltene på facebook. Jeg lurer på om de har hørt om kommunikasjon? Om disse menneskene i hele tatt tror at de får noen politikere til å høre på sitt budskap?

Lurer på om de hadde sagt det som de skriver på sosiale medier til en politiker hvis de hadde stått fremfor politikeren?

Litt om ledelse fra Saberg, Ingvild.

Sagberg, Ingvild: ledelse i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 30. januar 2022 fra https://snl.no/ledelse

Hvordan skrive ditt budskap

Hvis jeg hadde skrevet masse usaklig kritikk eller å ha truet politikeren i min e-post. Da er jeg sikker på at politikeren ikke ville hjulpet meg.  Jeg vil ha hjelp i min e-post, derfor skriver jeg en vennlig og hyggelig e-post slik at personen jeg skriver til vil hjelpe meg.

På sammen måte som en god leder skal få med seg folk på arbeidsplassen sin. Skal du selge inn din historie, slik at politikeren vil hjelpe deg.

Sitat fra min blogg «Ikke gi opp»:

Regel nummer 1. Tenk på hvilket budskap du har og du må ha en løsning, i min sak, ville jeg ha sykepenger, Jeg fikk arbeidsavklaringspenger. Jeg skrev til Stortingsrepresentantene og stilte spørsmål om de kunne se på min sak, Jeg tok med tidslinje, kopier av alle innkallinger og innleggelser på sykehus og innkallinger til lege og sykemeldinger. (dokumentasjon i saken min)

Dette gjorde jeg for å vise at jeg var troverdig, slik at de skulle forstå at det jeg skrev var sant. Politikerne har ikke tilgang til din journal, de vet ikke om du snakker sant.

Regel nummer 2. Vær positiv, ikke skriv noe stygt om noen personer, hold deg til saken din. Hvis du er saklig, høflig og har respekt for den du skriver til, enten det er en Stortings representant eller en som jobber i Nav eller en lege. Vil du få respekt og et høflig svar tilbake. Jeg tenker alltid hvis du er grei mot andre mennesker, vil de være grei tilbake mot deg. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg.

Regel nummer 3. Hold deg til en sak.

Regel nummer 4. Fortell sannheten.

Regel nummer 5. Ikke true noen, enten så svarer de deg, eller så svarer de deg ikke. Vis deg fra din beste side, hvis du skriver til en Stortingspolitiker, har du en mening med det du gjør. Du må også ha løsning på et problem med Nav i din sak.

Det er Stortinget som dannet Nav i 2006 og det er kun de som er i posisjon til å gjøre noe med Nav. Du må tenke på den du skriver til, hvilket budskap har du, hvordan fremstår du. Hva vil du ha tilbake fra den du skriver til? Hvilket problem vil du ha en løsning på? sitat slutt.

Har flere eksempler på hva du skal gjøre i «Fakta her makta»: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/14/fakta-har-makta/

Hvilken funskjoner har Stortinget?

Informasjon om hvilke funksjoner Stortinget har.

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/5.-7.-trinn/hva-er-stortinget/hva-gjor-stortinget/

Hva er Politikk og demokrati?

Her er Informasjon fra flyktningetjenesten om hvordan politikk og demokratiet fungerer i Norge.

http://flyktningtenesta.no/wp-content/uploads/2017/04/demokrati-og-politikk.pdf Kilde: Flyktningetensta.

Litt informasjon om demokratiet fra FN: https://www.fn.no/tema/menneskerettigheter/demokrati-og-medborgerskap

Maktfordelingsprinsippet I Norge. Lovgivende makt, Utøvende makt og dømmende makt.

En kort forklaring på maktfordelingsprinsippet i Norge.

Kilde: Store Norske leksikon: https://snl.no/maktfordelingsprinsippet

Hva er politikk?

Politikk er med å påvirke livet til hver eneste borger i Norge. Enten vi snakker om utdanning, helsevesenet eller det som jeg skriver om vår velferdsstat. Vår forsikring hvis vi blir syke, vår sikring som skal ta hånd om oss hvis vi faller utenfor. Ja, jeg tenker på Nav. Nav ble politisk dannet i 2006. Kilde: Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/NAV

Hvordan ble Nav dannet. Kilde Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/asd/Tema-og-redaksjonelt-innhold/milepaler-i-nav-reformen1/id749892/

Politikk

Politikk er politiske avgjørelser på Stortinget og i Regjeringen. Eller avgjørelser på fylkesting eller kommune nivå er med å påvirke hverdagen vår. Eksempler på dette kan være velferdstilbud på sykehjemmet eller bruken av vikarer på skolen eller på legekontoret i kommunen du bor. Eller busstransport for videregående skoler, som fylket er ansvarlig for. Vi snakker om prioriteringer ut fra budsjettet som fylket eller kommunen har å bruke på innbyggerne.

Snakker du høyre opp på Regjerings og Stortingsnivå, kan en bare se på eksempler i media. Det som er fokus på for tiden er:

Strømpriser, avtaler med Europa om samarbeid i kraftmarkedet. Og at folk skal få dekket høye strømregninger. Det er også et stort fokus på pandemien. Videre skrives det i media om kompensasjonsordninger for næringslivet og hvilket tiltak som blir satt inn for å berge arbeidsplasser.

Eksempler på politikere sitt budskap: Har skrevet om det tidligere på blogginnlegget: Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget:

Bruk demokratiet vårt

Bruk det flotte demokratiet vi har og skriv til Stortinget om din Nav sak og fortell din historie med Nav: Adressene til alle du skal skrive til står på blogginnlegget mitt: Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget.

Det tar tid

Du må huske på at ting tar tid. Jeg tenker at den som ikke gir opp, vil tilslutt lykkes. Dette gjelder alt her i livet, enten det gjelder å påvirke politisk eller å lykkes med andre mål du setter deg i livet.

Det samme gjelder hvis du skal slutte å røyke, det er vanskelig å slutte å røyke, men det er fullt mulig å gjøre det. Skal du slutte å røyke, er det din egen vilje det kommer an på ingenting annet. Det samme gjelder det som jeg holder på med.

Derfor håper jeg at flere andre vil gjøre det sammen som meg. Bruk demokratiet vårt.

Kan jeg komme i gjennom på Stortinget med mine e-poster, kan du også gjøre det samme som meg.

Litteratur som jeg har lest og brukt for å kunne påvirke:

Almlid G.K & Reitan J., (2021) Historie og Demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Historie-og-demokrati/I9788245032604

Grindheim J.E Heidar.K og W.Strøm. K,( 2020) Norsk Politikk. Oslo: Universitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/norsk-politikk-2-utgave-1

Farbrot, A. (2019) Skrivekoden. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. https://www.cappelendammundervisning.no/_skrivekoden-audun-farbrot-9788202635374

Gramnæs,K. Håndbok i politisk gjennomslag. (2018) Oslo: Spartacus Forlag. https://www.kommunikasjon.no/fagstoff/fagboker/2018/lobby-handbok-i-politisk-gjennomslag

Woxholth. G. Forvaltningsloven med kommentarer. (2011) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. https://www.ark.no/boker/Geir-Woxholth-Forvaltningsloven-9788205409606

Ringdal. K.T Kunsten å overbevise. En Håndbok.(2020) Oslo: Spartacus Forlag.

https://www.norli.no/kunsten-a-overbevise-2?gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFARIsAIFg3eydrsUX4hl-Ek9YJNUvnkwPEkj3e34Y7sHQq9RNVTxPpIX3Pnef9l4aAknOEALw_wcB

Bolstad.A.H Tekst som Selger. (2020) Oslo. Kraft Digital print. https://www.bokklubben.no/reklame/tekst-som-selger-ann-hilde-bolstad/produkt.do?produktId=26863479

Elektroniske kilder:

Raknes.K. Jakta på Makta. (2018) Oslo:Gyldendal Norsk Forlag.

https://www.gyldendal.no/sakprosa/samtid-og-debatt/jakta-paa-makta/p-327851-no/

Hegtun.H & Omdal. S.E. Noe Innen media (2016) Oslo: Cappelen Damm. https://www.cappelendamm.no/_noe-innen-media-halvor-hegtun-sven-egil-omdal-9788202527945

Wael. G. Revolusjon 2.0 (2017) Cappelen Damm. https://www.norli.no/revolusjon-2-0

Aarønæs.L. Skriv godt.(2013) Oslo. J.M. Stenersen Forlag. https://www.ark.no/boker/Lars-Aaronaes-Skriv-godt-9788272015656

Gerhardsen.M. Å lykkes med media. En Håndbok for deg som vil sette agenda.(2018) Res Publica. https://www.norli.no/a-lykkes-med-media-1

svar på det som blogginnlegget begynte med. Ja alle kan kontakte våre folkevalgte,de er valgt inn for å representere meg og deg i demokratiet vårt.

Har vanlige folk rettssikkerhet i Nav?

Jeg skrev i forrige uke om Nav undersøker ikke faktum i saker som er meldt inn til dem. Jeg skriver videre på den problemstillingen: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/11/undersoker-nav-om-faktum-er-korrekt/

Jeg vet at i flere bedrifter i Norge, er det dårlig med HMS.

Jeg kan bevise at i flere saker har ikke bedriften ett tilfredsstillende system for HMS. Skader blir ikke meldt inn rett til Nav. Jeg skal ikke legge ut hvilken saker dette gjelder eller hvem det gjelder.

I min tid til sjøs, jobbet jeg tilsammen fire år i USA på forskjellige båter. USA er et fint land å jobbe i, amerikanerne var hyggelige og vennlige mennesker.

En ting var de flink på det var Helse, miljø og sikkerhet offshore. Husker at vi jobbet for oljeselskapet Chevron på båten.

HMS Offshore.

Chevron har sine 10 bud om sikkerhet. Disse budene handlet om hva du skulle gjøre for å jobbe sikkert offshore, hvordan forbedre sikkerheten på arbeidsplassen din, jeg skal ikke skrive om alle disse budene.

Det var en kultur for å forbedre sikkerheten hele tiden og å melde inn på skjema hvis du ble skadet og å stoppe jobben hvis det var farlig å utføre arbeidet ditt.

Tror jeg fylte ut 7 skjemaer hver dag på at jeg forsto at jeg kunne falle å slå meg, skjære meg med kniver, skli på gulvet og brenne meg på stekepanne og flere andre farer som kunne skade meg under mitt arbeid.

Alle som jobbet på båten ble drillet i HMS og vel så det. Jeg har jobbet i offshoreindustrien i mange år. Har fylt ut x-antall skjemaer og papirer for sikker jobbanalyse for mange typer jobber, både før og etter at jobben ble utført.

Jeg vet også hvor viktig det er å melde inn saker rett når folk blir skadet og blir syke og at det gjerne må undersøkes om skader og sykdom er meldt inn rett, på grunn av språk misforståelser og at leger misforstår hva som blir sagt og misforståelser som kan oppstå under en ulykke eller et sykdomstilfelle.

Har snakket med endel mennesker som jobber i forskjellige bransjer i Norge, om hvordan det er med HMS på arbeidsplassene de jobber på. De tilbakemeldingene jeg har fått er sprikende, Helse, miljø og sikkerhet i flere bedrifter i Norge er ofte dårlige og mangelfulle. Det skal sies at i flere bedrifter er det bra fokus på HMS. I andre bedrifter er det ikke bra i hele tatt.

Her er det store forskjeller på om det er en stor eller en liten bedrift, i større bedrifter er det ofte personer som jobber kun med HMS eller har dette som en oppgave i arbeidet sitt. HMS arbeidet i en bedrift er tidkrevende og det koster penger. Bedriftene må selvsagt tjene penger, da det ikke alltid HMS som blir prioritert.

Har Nav en god kontroll av sakene som kommer inn?

Jeg vet selv at Nav kontrollerer at ikke en arbeidstaker skal få utbetalt en ytelse han eller hun ikke har rett på … Jeg holder på med tre Instanser i Nav selv.

Det som jeg vet kan være et problem, er at hvis ikke en hendelse eller skade blir registrert på rett måte hos Nav enten fra arbeidsgiveren eller fra legen din, da har du ett stort problem, det ser ikke ut som Nav vil forandre på noe som er meldt inn feil? Jeg vil ikke spekulere om det er forvaltningspraksis eller andre forhold som gjør dette.

Jeg kjenner personlig til saker der dette er blitt gjort feil av forskjellige årsaker, i de sakene er ikke Nav noe særlig medgjørlige..

Jeg kan bevise ut fra sakene til Fellesforbundet for sjøfolk at dette blir gjort feil i mange saker:https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle Jeg kjenner også til andre saker.

Det tok en stund før dette gikk opp for meg, er at nå snakker vi nå om virkelige mange saker som er meldt inn feil fra arbeidsgiver til Nav, eller skaden eller sykdom er ikke meldt inn i hele tatt som det skal gjøres:https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Jeg tipper at vi kan snakke om mange tusen saker, der ingen har sjekket faktumet i saken. Ingen har kvalitetsjekket at det som bedriften og legen melder inn faktisk er sant.Og om de som er verneombud og tillitsvalgte har kunnskap om HMS.

Hvor mange saker er meldt inn feil?

Mitt poeng er når ikke Nav sjekker hendelsesforløpet i en Trygdesak, da lurer jeg på hvor mange saker som er meldt inn feil til Nav? Det vil bli på samme måte som i strafferett, påtalemyndigheten tar ikke og sikter den første personen de ser som er mistenkt for en forbrytelse. Politiet undersøker om det er muligheter for at person kan ha gjort det han eller hun er mistenkt for.

Nav trenger ikke å undersøke sakene som kommer inn til etaten. Alle sakene som blir meldt inn er korrekte, fordi her snakker vi om tillit til bedriftsledere og leger. Fordi de kan umulig gjøre noe feil når de skal melde inn en arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Forstår den som er skadet hva et faktum er?

Mennesker som dette gjelder forstår ikke hva et faktum er, flere av de menneskene som får problemer med Nav de har ikke kunnskap om hva et faktum er for noe, de tror at når de kommer inn på Nav, så kommer de som jobber i Nav til å hjelpe de. Og at alt skal gjøres etter lover og regler blir utført automatisk i saken din.

Det er ingen i Nav i som opplyser brukeren hvordan dette fungerer. Det er ingen som opplyser disse menneskene at skal du få dekning for yrkesskade §13-3 folketrygdloven. Sitat: annet ledd folketrygdloven 13-3 : Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. sitat  

Er forklaringen til legen din utenfor dette om din skade, er ikke du innenfor lovens ordlyd, da får du ikke dekket noen Yrkesskade. Da kommer Nav med en av sine dommer. (Rettspraksis) Gjerne en Whiplashdom, som motbeviser at du ikke har rett på yrkesskadeerstatning.

Slik det er ser for meg er alt hos Nav basert på tilfeldigheter, hvis du jobber hos en arbeidsgiver som har et skikkelig system på HMS og de har kunnskap om dette. Da har du en mulighet for å få en rettferdig behandling. Er det derimot ikke gjort rett, da må du enten være utdannet advokat eller være ressurssterk, slik at du forstår hvordan Nav-fungerer og at du greier å kjempe til du ligger i kisten.

Jeg har spurt folk som jobber i Nav om de undersøker faktum? Det er ikke deres jobb sier de.

Det er arbeidstilsynet sin jobb sier de, Jeg vet at ikke alle saker blir meldt inn til arbeidstilsynet, har også snakket med en jurist som sier at han har vært bort i saker der arbeidsgiver nektet å melde inn en skadesak til Nav, og juristen måtte melde inn saken til namsmannen og etter det videre til Arbeidstilsynet. Da arbeidsgiver nektet å gjøre dette. Jeg tror ikke den saken juristen fortalt meg, er enestående i Norge.

De færreste som er i systemet vet hva de skal gjøre. Flesteparten som får problemer med Nav har ingen kunnskap om Folketrygdloven eller Forvaltningsloven. Juss er nytt språk for disse menneskene, de forstår ikke hvordan loven fungerer. Kan du ikke forvaltningsrett i møte med Nav, da kjører de rett over deg.

Flere som blir rammet av ulykker får ingen takk for innsatsen de har gjort i arbeidslivet. Hos Nav er det ingen medmenneskelighet eller nestekjærlighet. Der følger de lover og regler, de ser ingen mennesker der, der er du et tall et nummer i bunken som de kan gi avslag.

Ser ut for meg som at «Nav og politikerne» forventer at mennesker som blir syke og skadet, at disse menneskene som ofte ikke har høy utdannelse skal forstå både Forvaltningsrett og Trygderett. Er det noen som tror at disse menneskene forstår det?

Det er vel ingen som tror at hvis du tar ut en saksbehandler fra Nav, og ber denne personen å partere en gris og skjære den i rette stykknings deler uten at person har gjort dette før. Hvor stor er oddsen for at han eller hun greier dette? Saksbehandleren har ingen forutsetning for å kunne gjøre dette uten opplæring.

Kilde: slakterEide.

Det kan heller ikke den som blir skadet. forskjellen her er at dette forventer Nav og politikeren at en vanlig person skal kunne gjøre.

Hvor mange saker er det meldt inn feil faktum?

Spørsmålet mitt er ikke om det blir gjort feil i Nav, spørsmålet mitt er hvor mange mennesker som havner i ulykken fordi ingen undersøker hva som er faktum i den saken det gjelder? Mange mennesker får livet sitt lagt i en ruin et av verdens rikeste land. På grunn av feil som blir gjort av andre mennesker.

For disse menneskene lyder rettssikkerheten fjernt fra den virkeligheten de opplever i sin sak. Det er ofte mennesker som opplever at hele deres verden raser sammen, og de tror at de menneskene som skal hjelpe dem, de gjør ikke dette. De sender deg videre til neste instans.

Har vi en rettsstat i Norge? Har vi en velferdsstat i landet vårt?

Etterforskning for å sjekke faktum?

I Nav saker er det ingen form for etterforskning som i en straffesak som sikrer et faktum i hva som har skjedd i en yrkesskadesak eller i Sykdomssak. (Fakta)

Her går Nav ut fra at de opplysningene som kommer inn fra bedriften og legen at de er 100 % korrekt, og trenger ikke å bli kontrollert. Når Nav har gitt avslag, kommer forsikringsselskapet inn. De undersøker heller ikke, de kopiere det samme som Nav har gitt avslag på. Og gir deg avslag.

Sakens faktum i Nav kommer an på hva arbeidsgiver melder inn til Nav og om bedriftslederen melder inn saken din rett til Nav. Videre gang i saken bestemmes av hva en stresset lege som har 10-20 minutter til deg på legekontoret. Hvilken forklaring legen greier å skrive til Nav om skaden din.

På Nav kontoret blir saken din sendt videre til neste instans, uten noen som helst kontroll av sakens faktum. Disse handlingene har mye å si for resten av livet til mange mennesker i velferdsstaten Norge.

Her er tips som jeg gir deg for å gjøre det samme jeg gjorde mange ganger til forrige regjering og Storting. Skriv til Regjeringen og Stortinget vårt!

Politikerne gir deg råd om å påvirke.

Her er noen tips å ta med på veien: https://frifagbevegelse.no/forside/12-rad-om-hva-du-kan-gjore-for-a-pavirke-politikere-fra-solhjell-og-raknes-6.158.573112.f417fd562f

Informasjon om lobbyisme i Norsk Politikk

https://www.vg.no/spesial/2020/pr-politikk/

Master oppgave om Lobbyisme på Stortinget: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/6095/97161273.pdf?sequence=1&isAllowed=y Skrevet av Torill Sommerfelt Ervik, 2012.

SV inviterer til Lobbyistkurs.

https://www.kom24.no/audun-lysbakken-lobbyisme-lobbykurs/hvert-ar-inviterer-sv-til-gratis-lobbytrening–stor-pagang/280532.

Masteroppgave om lobbyisme av Torill Sommerfelt Ervik 2012.

Det eneste dere trenger er kunnskap. Hvis du som har problemer med Nav leser hele bloggen min, gir jeg deg råd helt gratis for å hjelpe deg. Jeg kan ikke forandre Nav alene, hvis fleste mulig mennsker gjør som jeg har gjort, da må politikerene gjøre noe med Nav.

Husk at nå er det vanlige folk sin tur.

Det er ikke farlig å skrive til politikere. Skriver du ditt budskap på høflig og saklig måte, vil du få et hyggelig svar tilbake.

Tenk at du skriver en stil på ungdomskolen, forskjellen er at nå skriver til mennesker som har makt til å forandre Nav, de vil også gjøre dette hvis nok mennesker i Norge skriver til dem. Du må fremlegge din historie slik at Politikerne våkner opp og danner en ny Nav-reform. Det er ikke noe forskjell på det AAP aksjonen gjør, de skriver til Regjeringen og Stortinget: https://aap-aksjonen.no/ Forskjellen er at AAP aksjonen representerer 23 000 medlemmer på Facebook.

Det er akkurat det samme jeg vil at du som har problemer med Nav skal som skal gjøre, skriv til Regjeringen og Stortinget og fortell din historie!

Stortingspolitikerne er våre ombud, de er valgt inn for å representere deg og meg! Er det noe galt, er de du må kontakte for å fortelle hva som ikke fungerer i samfunnet vårt.

Mitt budskap er at de eneste menneskene som kan gjøre noe med dette: Er som jeg har skrevet i flere Blogginnlegg. Det er Regjeringen og Stortinget.

Vi må ha en ny Nav-reform i Norge.

Regjeringen

Etter at du har klaget innenfor fristene til Nav, du kan du gå inn å se på som jeg har skrevet litt om på «hva gjør du når du får problemer med Nav»

Etter dette skal du skrive til Arbeids-og Inkluderingsminister Hadija Tajik. Her er hennes e-post adresse: postmottak@asd.dep.no

En av hennes tre Statssekretærer må svare deg. Jamfør forvaltningsloven §11 a.

StatssekretærMaria Schumacher Walberg (Ap) · StatssekretærTruls Wickholm (Ap) · StatssekretærNancy Herz (Ap) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/veiledning-om-bestemmelser-i-forvaltningsloven-og-forvaltningslovforskriften/id2697201/

Regjeringen

Regjeringen er et forvaltningsorgan, og hører til under forvaltningsloven, derfor må de svare deg. Stortinget er ikke et forvaltningsorgan Jamfør §1 forvaltningsloven. Stortinget trenger ikke å svare deg, slik som Hadija Tajik er pliktig å gjøre etter forvaltningsloven.

Stortinget

Etter at du har skrevet til Statsråden, skriver du til alle i arbeids-og sosialkomiteen.

Her er e-post adressene til alle i arbeids-og sosialkomiteen:

1.kirsti.bergsto@stortinget.no

2.per.lundteigen@stortinget.no

3. tuva.moflag@stortinget.no

4. anja.ninasdotter.abusland@stortinget.no

5. Henrik.Asheim@stortinget.no

6. mimir.kristjansson@stortinget.no

7. Anna.Molberg@stortinget.no

8. Dagfinn-Henrik.Olsen@stortinget.no

9. gisle.meininger.saudland@stortinget.no

10. Runar.Sjastad@stortinget.no

11. aleksander.stokkebo@stortinget.no

12. trine.lise.sundnes@stortinget.no

13. torbjorn.vereide@stortinget.no

Jeg skrev ovenfor at Stortinget trenger ikke å svare deg, min erfaring er at mange vil gjøre det.

Når du har skrevet til i arbeids og- sosialkomiteen er det bare å fortsette, da må du skrive til alle i Arbeiderpartiet og alle i Senterpartiet og etter det alle i Sosialistisk venstreparti.

Jeg skrev selv til 55 Stortingspolitikere, dette var i forrige regjering som var borgerlig. Det var flere Stortingspolitikere inne i min sak, som prøvde å løse den med Torbjørn Røe Isaksen, han ville ikke løse min sak. Han ville ikke gå inn i enkeltsaker.

Derfor er det veldig viktig at flest mulig som har problemer med Nav, skriver til Regjeringen og Stortinget, og forteller sine historier, Da er det ikke enkeltsaker lenger, da vil politikerene se alle sakene som er i Nav, og de må løse disse. Får en fokus på disse sakene må politikerne løse dette, se bare på Strømprisene, det samme skjedde der også. Fokus på saken, det samme kan skje med Nav sakene, hvis det blir et fokus på dette.

Det er grove systemfeil i Nav, som går utover enkeltmennesker i Norge og det går utover familiene deres. Dette skjer i et av verdens rikeste land, jeg tenker at hvis Nav hadde hjulpet disse på en fornuftig måte og at de hadde fulgt norsk lov, hadde prisen enkeltmennesket og samfunnet vårt måtte betale, ville den vært lavere enn den er i dag.

Jeg har skrevet det tidligere, det er kun Stortinget og Regjeringen som har makt til å forandre Nav. Vi må få en ny Nav-reform i landet vårt, Nav er ikke en velferdsstat verdig.

Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer, og de er avhengig av støtte fra SV. Får dere ikke medhold fra AP og SP, skriver dere til SV etterpå. SV bruker makten sin nå. Partiet er på vippen og de er opptatt av en rettferdig politikk. De er absolutt det rette partiet og kontakte.

Ta Partiene i tur og orden, første AP og SP og deretter SV.

E-post Adressene til Arbeiderpartiet: https://www.stortinget.no/nn/representantar-og-komitear/partia/arbeidarpartiet/

E-post adressene til Senterpartiet: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Senterpartiet/

E-post adressene til Sosialistisk venstre parti: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Sosialistisk-Venstreparti/

Regjeringen og Stortinget venter på å høre fra deg.

Hvordan få gjennomslag i media ?

Jeg begynte å skrive til Stortingsrepresentanter og media i mars 2021, da kunne jeg ingenting om hvordan media fungerte.

Jeg skrev til flere aviser, radiokanaler og TV-kanaler. Det gikk opp for meg for meg at det var ett enormt antall Nav saker. Og at mediene får mange e-poster om Nav-saker hver dag. Hvorfor skal de velge din sak?

Da forsto jeg at det var vanskelig å komme igjennom i en større avis med en Nav-sak.

Har skal lage noen punkter som du skal følge.

Tenker du på hvordan du skal søke på en jobb for å bli kalt inn på jobbintervju? Du må skrive slik at du trekt ut av bunken å blir vurdert som en verdig kandidat for jobben. Du må gjøre akkurat det samme for å bli trekt ut av bunken av alle Nav-sakene som kommer inn til det mediet du skriver til. Du må legge inn ditt budskap på en slik måte, at din sak blir den avisen vil skrive om.

I Media har du konkurranse med mange mennesker som prøver å selge inn sitt budskap, enten det gjelder Nav-saker, Korona-saker, barneverns-saker eller miljøvern. Det er en hard konkurranse om å komme på i media. De Nav sakene som kommer på i media, de blir som regel løst. Du helst komme på i en større avis. Som for eksempel VG: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/eKAd54/ufoer-mistet-stroemmen-nav-foreslo-laan-av-grill

https://aap-aksjonen.no/rettssikkerheten-er-avhengig-av-at-syke-og-ufore-har-journalister-med-pa-laget/

Du må gjøre slik som jeg gjorde i min kamp: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

 1. Det første du gjør er å lage en tidslinje på saken din.
 2. Du tenker på budskapet ditt. Du holder deg til saken din, du kan dokumetere alt du skriver. Du må ha orden på det du skriver, hvis du kommer med mange dokumenter i en eske uten ett system. Da tar ikke media saken din.
 3. Du skriver ingen stygge ting, Ingen personangrep om noen hverken mennesker som jobber i Nav, politiske partier eller politikere.
 4. Du må tenke på en overskrift som kan selge inn historien din.
 5. Din sak må fremstå som en sak gjelder mange flere enn en enkeltsak. Dette gjelder i media og hos politikerne. De vil ikke gå inn en enkeltsaker. Har du en sak som gjelder mange flere mennesker enn deg, da tar kanskje media saken din.
 6. Bruk retorikk som jeg skrev på blogginnlegget ditt. Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/07/hvordan-na-frem-med-ditt-budskap-pa-stortinget/
 7. Du skal selge inn din historie ved hjelp av følelser, får du de i avisen til å føle noe, da har du klart å selge inn i historien din. Du må huske på at det er mange tusen andre Nav-saker. Så hvis du skal klare dette. Må ikke din historien være som alle andre sin historie. Du må skrive om saken din på slik måte at den ikke er for komplisert. Husk at journalisten har liten tid.
 8. Vær systematisk. Skriv til nettaviser, lokalaviser og riksaviser. Radio og TV. Sett deg en plan og ett mål. Jobb etter det du setter opp som målet ditt.
 9. Vær alltid hyggelig, hvis de svarer deg eller ikke svarer deg. Ikke bli sur og sint.Gjør du det kommer du ingen vei, da hjelper ingen deg. Kan hende at du trenger hjelp fra den avisen en annen gang.
 10. Hvis du følger mine enkle råd. Vil det skje ting. Jeg anbefaler deg også å lese de andre punktene som er festet på bloggen min. Har tatt de med under teksten her.

Min kamp

Hva skjer når det er feil faktum?

Hva gjør du hvis du får problemer med NAV?

Aviser

Jeg kjøpte aviser og skrev til to-tre journalister i hver avis. Da fikk jeg svar, når jeg skrev til en tips side i en avis, var det ingen som svarte. Jeg skrev til redaktørene i avisen. Da fikk jeg flere svar, det var ikke alle som var like glade, men da svarte mange meg.

Tilslutt fikk jeg svar fra Khrono.no at de ville skrive om saken min: https://khrono.no/sjuk-student-vil-klaga-til-sivilombodet/589091 på grunn av at jeg hadde vært student.

Khrono skrev om meg seks ganger og jeg ble også omtalt synspunkt i BA og lokalavisen Samningen skrev om meg. Jeg fikk også førstesiden i Klassekampen i 16.07.21. Da hadde jeg forstått at jeg måtte vinkle saken på en annen måte, dette gjorde jeg. og jeg greidde å selge inn budskapet mitt.

Skriv slik at du kommer i media

Jeg spisset inn budskapet mitt og jeg fikk napp. Det var også på en tid der det var mulig å komme på i media. Det var midt på sommeren, Stortinget hadde ferie, hadde jeg vært litt senere på sommeren, som i begynnelsen av august. På den tiden begynte valgkampen ved fjorårets valg. Da er det ikke sikkert at Klassekampen vil tatt saken min.

Jeg skrev ikke om Nav med et ord. Da var det forsikring på meg saken min gjaldt: https://klassekampen.no/utgave/2021-07-16/far-ikke-forsikring Hele tiden må du tenke på hvordan vinkle saken din, slik at du selger din sak inn til media.

Jeg vil poengtere at nå har forsikringsselskapet DNB, som er forsikringselskapet til Rederiet jeg reiste for. DNB har tatt på seg ansvaret for at jeg var forsikret. Nå er det en pågående sak mellom DNB og Fellesforbundet for sjøfolk, som jeg er medlem av: https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle

Det viktigste du gjør for å komme på med sak i media, er å få kunnskap om hva du skal gjøre. Det fikk jeg etter å ha skrevet mange e-poster og hadde lest flere bøker om emnet.

Du må også tenke på hvordan at du skal nå igjennom, hvis du ikke gir deg og tilegner deg kunnskap vil du nå igjennom tilslutt i media. Det handler om å ikke gi opp når du får motgang.

Her er bøker jeg har brukt for å selge inn min sak hos media.

En god bok som gir deg ett innblikk innen media og forteller deg hvor mye makt sosialemedier har i Norge. Alle medier er på sosiale medier. Som Facebook, Twitter og LinkedIN. TikTok og Instagram. Alle politikerene er der også! : https://www.norli.no/noe-innen-media

Det er en bok som forteller deg punkt for punkt hva du skal gjøre for å komme på i media: https://www.ark.no/boker/Mina-Gerhardsen-A-lykkes-med-media-9788282261272#product-description

En meget nyttig bok som lærer deg om å skrive på forskjellige sosiale medier: Som Facebook , Twitter og LinkedIN https://www.haugenbok.no/skrivekoden/farbrot-audun/9788202635374?gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc0t6KZaLVghfHhhq8NvOt7tT-bHZEa65Nwkj-Wv_8vkvqdsZErMrZ0aAsQjEALw_wcB

Husk at det er ikke farlig å skrive til Media eller til Stortingsrepresentanter. Er du hyggelig og skriver ditt budskap på en høflig og grei måte. Vil de være greie og høflige tilbake mot deg. Er du vennlig til dem du skriver til, vil du få det samme tilbake. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg.

Det er ingen heksekunst å gjøre dette. Det viktigste du trenger er Kunnskap!. Du må ikke gi deg . Står du på, vil du komme igjennom tilslutt.

Er det vanskelig å komme igjennom i media. Bruker du sosiale medier.

Jeg la ut bloggen min 4 Januar. Jeg legger ut mitt budskap om bloggen min på Twitter, LinkedIn og Facebook.

Jeg legger ut videoer om mitt budskap på TikTok, Instagram og YouTube. I sommer hadde jeg på det meste opp 70 000 mennesker som så det jeg la ut om Nav på LinkedIN på ett innlegg.

Siden 4 Januar er det mellom 30-40 000 mennesker som har sett mitt budskap på sosiale medier:https://www.instagram.com/thomashellevang/

Sosiale medier har en enorm rekkevidde, du kan nå mange mennesker. Flere mennesker enn du tror.

Jeg er en vanlig mann, hva venter du på? Kan jeg gjøre dette. Kan jeg garantere deg at du kan gjøre det samme!

Media, Regjeringen og Stortinget vårt venter på din historie med Nav!

Fakta har makta