Er Nav et godt politisk håndverk?

Nav ble dannet i 2006 fordi en skulle komme inn en dør å få hjelp på et kontor isteden for tre kontorer som det var før 2006.

Før 2006 hadde vi *Trygdekontoret

                                *Sosialkontoret

                                 *Arbeidskontoret

Nå har vi Nav.

Kilde: Woxholth, Geir.2016.

Fungerer Nav?

*Meningen var at en skulle få hjelp på ett kontor og i stedet for tre kontorer.  Mine erfaringer med Nav er at det ikke fungerer slik.

Jeg har vært innom mange instanser i Nav: Se min kamp. Linken ligger helt nederst på blogginnlegget mitt.

*Mine er erfaringer er at Nav ikke fungerer slik som det skal, hvis det er en intensjon at de skal hjelpe deg.

*Sett ut fra mine erfaringer er at Nav er et eneste kaos, det er mange mennesker involvert i sakene dine, du blir sendt fra en instans til en annen. Og at ting tar veldig lang tid.

*Det virker som de som jobber i Nav er redd for å gjøre feil, da tenker jeg på at de skal gi deg en ytelse du ikke har rett på.

Før jeg ble syk i 2020 på en båt i Ghana, hadde jeg ikke tenkt på at jeg kunne bli syk og måtte trenge hjelp fra Nav. Hadde ikke vært så mye bort i Nav, jeg hadde heller ikke noen kunnskap om alle Nav sakene som er i landet vårt.

Det store Norske leksikon

Sitat: store norske leksikon: (Lysberg, Solum. Stian; NTB)

Nav

Sitat: Store Norske leksikon: NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltaktrygdeytelser og sosialhjelp.

NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepengerdagpengerpensjonkontantstøttearbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

NAV har vært under oppbygging siden 2006, og i 2007 ble 110 nye NAV-kontor opprettet. I 2008–2009 ble ytterligere cirka 160 nye kontor etablert, og i 2018 var det 391 NAV-kontor i norske kommuner og bydeler.

Sitat slutt.

Ingen kontroll av arbeidet som blir utført i Nav?

Når Stortinget dannet Nav da lurer jeg på hvorfor de ikke sørget for en kontrollinstans som kontrollerer arbeidet som blir utført i Nav?

Hvis en sammenligner Nav med en domstol i Norge, så har en dommer en juridisk utdannelse innen Juss.

De som sitter i de forskjellige instansene i Nav har ikke en juridisk utdannelse, de Nav ansatte sitter med kompliserte juridiske saker om folk skal få yrkesskade eller sykepenger og mange andre oppgaver. Nav er fra vugge til grav for oss alle i velferdsstaten vår.

Har alle menneskene som jobber i etaten den rette kompetansen for å utføre denne jobben på en måte, som gir brukerne rettssikkerhet?

Jeg trodde at det ble bare begått behandlingsfeil med saker som ulykker og yrkessykdom. Der tok jeg feil. Etter hvert som jeg snakket med folk, oppdager jeg at det blir gjort like store feil på Nav kontorene når det gjelder søknader om pappapermisjon, permitteringsregler eller søknad om pensjon.

 Har Nav blitt for stort og de som jobber der kan umulig ha kompetanse på alle felt som lå under tre kontorer tidligere som nå ligger på et kontor?

Har snakket med mange mennesker som har fått problemer med Nav etter at jeg kom i Khrono 03.05.21 https://khrono.no/han-valde-a-verta-studentda-mista-han-all-inntekt/575390

Jeg har skrevet om flere av sakene: https://navvelferdsstaten.com/2022/02/11/har-vi-en-velferdsstat-som-fungerer/  Her skriver jeg om vanlige folk der yrkesskader er meldt inn feil det får enorme konsekvenser for de menneskene det gjelder.

Andre saker jeg har skrevet om er søknader om støtte ved permittering og pensjon og pappapermisjon. Ikke alle de sakene er løst på noen god måte:

Basert på mine erfaringer fra min sak, har jeg satt opp noen punkter på hva jeg tenker ikke fungerer i Nav.

 1. Hendelser eller sykdom blir i mange tilfeller ikke meldt inn rett til Nav og forsikringsselskap.

2. Fakta blir ofte ikke kvalitetssikret godt nok. Dette kan medføre feil faktum, da kan det bli en følgefeil i hele saken.

 3. Det er vanskelig å klage, både fordi jeg og andre mangler kompetanse i forvaltningsrett og trygderett. I tillegg er det mange klageinstanser. 

4 Jeg som menneske blir ikke sett av Nav, dette kan skyldes at de ikke har god nok innsyn i min sak. På grunn av taushetsplikt internt i Nav. 

Basert på min blogg, har jeg fått følgende kunnskap.

 1. Små bedrifter har ofte mangelfull kompetanse på HMS og om hvordan melde inn en ulykke til Nav og forsikringsselskap.

 2. Når man er ansatt i et bemanningsbyrå, kan det bli uklart hvem som har ansvar for oppfølging av skader.

3. Når Nav-brukere begynner å studere mister de rettigheter i Nav. (veiledningsplikten Paragraf 11 i Forvaltningsloven)

4. De som jobber på Nav kontorene sier de følger Forvaltningsloven og Folketrygdloven. Dette stemmer ikke helt ut fra det jeg sett.

Jeg kan skaffe dokumentasjon på systematiske brudd på begge lovene på forskjellige Nav kontorer rundt om i landet.

5. Mennesker som er avhengig av å bruke nav, har ingen som helst rettsvern i Nav?

Det er opp til Nav-veilederne om den personen kan eller forstår loven de skal følge når det gjelder behandling om rettigheter som sykepenger, arbeidsavklaringspenger osv.

Hvis de som jobber i Nav gjør en feil mot andre mennesker får det ingen konsekvenser for den som gjør «feil» i Nav.

Når folk ikke får den hjelpen de trenger fra velferdsstaten vår er det flere mennesker som går rett i graven fordi de faller utenfor i samfunnet vårt?

Kunne noen av disse menneskene ha blitt reddet? Hvorfor hjelper ikke velferdsstaten disse menneskene?

På tide og stikke fingeren i jorden og erkjenne at Nav ikke fungerer og få inn en instans som ikke har noe med Nav å gjøre, til å kontrollere det arbeidet som blir utført?

Nav reformen skulle kanskje aldri ha blitt gjennomført slik som den er i dag, så lenge det ikke er noen kontroll på arbeidet som blir utført og på kompetansen til de som jobber i etaten?  Var det dette som var tanken bak reformen?

En kan få sivilombudet til å kontrollere og ta stikkprøver av det juridiske arbeidet som blir utført i Nav? Ikke slik som det er i dag, i dag kan du klage til sivilombudet først etter å ha vært i trygderetten.

Det ser ut som det er mange saker som ikke hadde trengt å ha blitt behandlet i rettssystemet i Norge, hvis en hadde undersøkt faktum (fakta) i sakene før de kom i retten.

Er Nav ett godt politisk håndverk, eller er det en reform som aldri skulle ha blitt gjennomført?

Jeg vil anbefale andre som har problemer med Nav, til å gjøre det samme som meg. Skriv til Stortinget og Regjeringen.  La politikerne få høre din historie med Nav.

Vi har ett demokrati i Norge, som fungerer, jeg håper at flest mulig mennesker vil bruke demokratiet vårt. Husk at Stortinget og Regjeringen er bare ett tastetrykk unna deg!

Gå inn på linkene under, der viser jeg deg, hvordan jeg har skrevet til de som har makt til å gjøre noe med Nav.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s