Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget?

Har du noen ganger tenkt på hvilket budskap en Stortingspolitiker forteller deg eller skriver i ett debattinnlegg i en avis?

Det er ikke tilfeldig det budskapet Bjørnar Moxnes i Rødt eller Vår finansminister Trygve Slagsvold Vedum gir deg. Det kalles retorikk. Det kommer fra Antikkens Hellas fra over 2500 år siden, det er kunsten å overtale. På norsk kalles det å snakke og skrive slik at du overtaler dine debattanter: https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=100115

1.Etos er troverdighet.

2.Patos er følelser.

3.Logos er fornuftighet at du kan bevise at du snakker sant i din sak. Her kommer tidslinjen inn i Nav saker. Det at du dokumenterer det du skriver til en Stortingspolitiker eller til Nav.

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes setter opp de fattige mot de rike i samfunnet vårt. Hans budskap er at de rike ikke betaler nok skatt i forhold til hvor mye de tjener, i forhold til en vanlig lønnsmottaker.

Moxnes sammenligner lønnen til Rema Reitan og Oppdrettes milliarder Gustav Witzøe opp mot fattige familier at de rike menneskene i Norge, skal betale mer selskapsskatt for å utjevne den politikken som den borgerlige regjeringen har ført de siste åtte år. Og være med på å finansiere gratis tannhelse til alle i Norge i løpet av de neste fire år. Rødt sitt forslag om finansiering av gratis tannhelse: https://roedt.no/skatt2021

Her er et av Moxnes sine budskap : https://www.facebook.com/watch/?v=1523767514662401 Bjørnar Moxnes er flink til å snakke, han er rolig og troverdig. Han får frem sitt budskap og han får deg til å føle noe, hvorfor skal ikke Industrien som er bygget opp av vanlige arbeidsfolk ha billig strøm? Hvorfor skal noen få rike bli enda rikere? Hvorfor skal ikke alle mennesker nytte godt av ressursene våre?

Dette føles dypt urettferdig for de fleste i landet vårt. Dette er retorikk for å få frem de sakene som Bjørnar Moxnes og Rødt kjemper for.

Det er ikke uten grunn at Rødt kom over Sperregrensen ved fjorårets valg . Rødt er også flinke på sosialemedier.

Trygve Slagsvold Vedum

Vår finansminster Trygve Slagsvold Vedum bruker retorikk som Bjørnar Moxnes, han har litt andre verdier enn Rødtlederen. Vedum har et annet budskap, han snakker om nærhet til folket på bygdene. At vi må produsere nok mat i Norge: https://fagbladet.no/nyheter/vedum-frykter-matmangel-i-neste-krise-solberg-mener-vi-kan-spise-fisk-6.91.788494.4ea23eed38

Et av budskapene hans var i valgkampen at politiet skal være der folk bor i landet vårt. https://www.nettavisen.no/nyheter/vedum-hardt-ut-mot-frp-har-gjort-hverdagen-enklere-for-kriminelle/s/12-95-3424024830

Vedum er også troverdig når han snakker, han får og folk til å føle. Når politikerene selger inn budskapet sitt og vekker følelsene hos velgerne, da får de stemmene deres også.

Begge de to politikerne får frem sitt budskap på en troverdig måte og de har fått det norske folk til å stemme på seg og politikken partiene førte ved forrige valg.

Barnebruder

Ser du på fjoråret TV innsamlingsaksjon som den gangen hadde et tema der en skulle forhindre barn å bli barnebruder: https://blimed.no/

https://www.plan-norge.no/ Det var en viktig innsamlingsaksjon, som hadde et veldig viktig budskap. Å forhindre barn å bli barnebruder, at hvert 3 sekund blir et barn giftet bort. Hvis du støtter den innsamlingen med penger, kan du forhindre at dette skjer med mange barn.

Dette er retorikk, Plan Norge er en seriøs bistandsorganiasjon som hjelper barn og unge i mange land i verden. NRK er også seriøs, de har også kjente mennesker som snakker til deg på TV om at det nytter å gi penger for å hjelpe disse barn.

Dette er Etos, som er troverdighet, patos som får menneskene som sitter hjemme i stuen sin, til å tenke dette kunne skjedd oss. Vi kunne bodd i den tredje verden. Vi har også en datter på den alderen. Det er også Logos, der de har intervju med en bistandsarbeider ute i felten, som snakker med ett barn som kan bli giftet bort, fordi familien er fattig.

Alle disse virkemidlene er retorikk, der avsenderen har et budskap, enten vi snakker om Politikere som snakker om fattigdom og urettferdighet i Norge , eller Plan snakker om barnebruder i den tredje verden. Retorikk blir brukt hver eneste dag i verden, når mennesker skal få gjennomslag for sine saker.

Jeg vil trekke frem en bok som jeg har brukt når jeg skriver, som har gode eksempler på det jeg skriver om innen retorikk. Den er på 60 sider. Alle disse ordene vi hører hver dag, de har en betydning som kanskje ikke du tenker over? Denne boken gir deg og eksempler på hvordan du skal fremstå når du skriver ditt budskap.

Jeg håper at derfor at som har problemer med Nav, følger mine enkle råd om Nav og om hvordan du kan skrive til Regjeringen og Stortinget.

Og at du faktisk gjør dette! Jeg har ingen baktanker med dette, mitt budskap er at vi trenger en ny Nav-reform i Norge.

Jeg tar med noe jeg har skrevet på bloggen min under: Ikke gi opp.

Regel nummer 1. Tenk på hvilket budskap du har og du må ha en løsning, i min sak, ville jeg ha sykepenger, Jeg fikk arbeidsavklaringspenger. Jeg skrev til Stortingsrepresentantene og stilte spørsmål om de kunne se på min sak, Jeg tok med tidslinje, kopier av alle innkallinger og innleggelser på sykehus og innkallinger til lege og sykemeldinger.

Dette gjorde jeg for å vise at jeg var troverdig, slik at de skulle forstå at det jeg skrev var sant. Politikerene har ikke tilgang til din journal, de vet ikke om du snakker sant.

Regel nummer 2. Vær positiv, ikke skriv noe stygt om noen personer, hold deg til saken din. Hvis du er saklig, høflig og har respekt for den du skriver til, enten det er en Stortings representant eller en som jobber i Nav eller en lege. Vil du få respekt og et høflig svar tilbake. Jeg tenker alltid hvis du er grei mot andre mennesker, vil de være grei tilbake mot deg. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg.

Regel nummer 3. Hold deg til en sak.

Regel nummer 4. Fortell sannheten.

Regel nummer 5. Ikke true noen, enten så svarer de deg, eller så svarer de deg ikke. Vis deg fra din beste side, hvis du skriver til en Stortingspolitiker, har du en mening med det du gjør. Du må også ha løsning på et problem med Nav i din sak.

Det er Stortinget som dannet Nav i 2006 og det er kun de som er i posisjon til å gjøre noe med Nav. Du må tenke på den du skriver til, hvilket budskap har du, hvordan fremstår du. Hva vil du ha tilbake fra den du skriver til? Hvilket problem vil du ha en løsning på?

Hvem skal du skrive til

Regjeringen

Etter at du har klaget innenfor fristene til Nav, du kan du gå inn å se på som jeg har skrevet litt om på «hva gjør du når du får problemer med Nav»

Etter dette skal du skrive til Arbeids-og Inkluderingsminister Hadija Tajik. Her er hennes e-post adresse: postmottak@asd.dep.no

En av hennes tre Statssekretærer må svare deg. Jamfør forvaltningsloven §11 a.

StatssekretærMaria Schumacher Walberg (Ap) · StatssekretærTruls Wickholm (Ap) · StatssekretærNancy Herz (Ap) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/veiledning-om-bestemmelser-i-forvaltningsloven-og-forvaltningslovforskriften/id2697201/

Regjeringen er et forvaltningsorgan, og hører til under forvaltningsloven, derfor må de svare deg. Stortinget er ikke et forvaltningsorgan Jamfør §1 forvaltningsloven. Stortinget trenger ikke å svare deg, slik som Hadia Tajik er pliktig å gjøre etter forvaltningsloven.

Stortinget

Etter at du har skrevet til Statsråden, skriver du til alle i arbeids-og sosialkomiteen.

Her er e-post adressene til alle i arbeids-og sosialkomiteen:

1.kirsti.bergsto@stortinget.no

2.per.lundteigen@stortinget.no

3. tuva.moflag@stortinget.no

4. anja.ninasdotter.abusland@stortinget.no

5. Henrik.Asheim@stortinget.no

6. mimir.kristjansson@stortinget.no

7. Anna.Molberg@stortinget.no

8. Dagfinn-Henrik.Olsen@stortinget.no

9. gisle.meininger.saudland@stortinget.no

10. Runar.Sjastad@stortinget.no

11. aleksander.stokkebo@stortinget.no

12. trine.lise.sundnes@stortinget.no

13. torbjorn.vereide@stortinget.no

Jeg skrev ovenfor at Stortinget trenger ikke å svare deg, min erfaring er at mange vil gjøre det.

Når du har skrevet til i arbeids og- sosialkomiteen er det bare å fortsette, da må du skrive til alle i Arbeiderpartiet og alle i Senterpartiet og etter det alle i Sosialistisk venstreparti.

Jeg skrev selv til 55 Stortingspolitikere, dette var i forrige regjering som var borgerlig. Det var flere Stortingspolitikere inne i min sak, som prøvde å løse den med Torbjørn Røe Isaksen, han ville ikke løse min sak. Han ville ikke gå inn i enkeltsaker.

Derfor er det veldig viktig at flest mulig som har problemer med Nav, skriver til Regjeringen og Stortinget, og forteller sine historier, Da er det ikke enkeltsaker lenger, da vil politikerene se alle sakene som er i Nav, og de må løse disse. Får en fokus på disse sakene må politikerne løse dette, se bare på Strømprisene, det samme skjedde der også. Fokus på saken, det samme kan skje med Nav sakene, hvis det blir et fokus på dette.

Det er grove systemfeil i Nav, som går utover enkeltmennesker i Norge og det går utover familiene deres. Dette skjer i et av verdens rikeste land, jeg tenker at hvis Nav hadde hjulpet disse på en fornuftig måte og at de hadde fulgt norsk lov, hadde prisen enkeltmennesket og samfunnet vårt måtte betale, ville den vært lavere enn den er i dag.

Jeg har skrevet det tidligere, det er kun Stortinget og Regjeringen som har makt til å forandre Nav. Vi må få en ny Nav-reform i landet vårt, Nav er ikke en velferdsstat verdig.

Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer, og de er avhengig av støtte fra SV. Får dere ikke medhold fra AP og SP, skriver dere til SV etterpå. SV bruker makten sin nå. Partiet er på vippen og de er opptatt av en rettferdig politikk. De er absolutt det rette partiet og kontakte.

Ta Partiene i tur og orden, første AP og SP og deretter SV.

E-post Adressene til Arbeiderpartiet: https://www.stortinget.no/nn/representantar-og-komitear/partia/arbeidarpartiet/

E-post adressene til Senterpartiet: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Senterpartiet/

E-post adressene til Sosialistisk venstre parti: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Sosialistisk-Venstreparti/

Regjeringen og Stortinget venter på å høre fra deg.

Jeg håper at du vil skrive å fortelle om din sak til de menneskene som har makt til å gjøre noe med den.

Vil også ta med en link som viser hvor mye sosialemedier ble brukt under valgkampen av de politiske partiene i Norge. Flere partier er veldig flinke på sosialemedier.

Dette kan og du som har problemer med Nav gjøre, bruk sosialemedier på en god måte og få frem din sak.

2 kommentarer om “Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s