Ikke gi opp

Jeg begynte å skrive til media ,Stortinget og Regjeringen i mars 2021

Da jeg begynte å skrive til media, Stortinget og Regjeringen om mine saker med Nav, visste jeg lite om hvilken enorm oppgave jeg hadde begynt på.

Jeg har skrevet til Nav, forsikringsselskap, til sjøfartsdirektoratet, til Nærings-og fiskeridepartementet, til sykehus, til sykepleiere, til leger, og legespesialister. Jeg har skrevet til media, jeg har skrevet til Stortingsrepresentanter og Statsråder.

Jeg skrev i flere timer hver eneste dag fra mars 2021 , jeg begynte å skrive da jeg oppdaget at jeg stod oppført som student hos Nav, min sykdom i Afrika var ikke rapportert inn til Nav eller sjøfartsdirektoratet . Jeg har brukt enormt masse tid og energi på dette.

Jeg kunne lite om å påvirke, jeg kunne ingenting om hvordan jeg skulle komme på i media. I min familie har vi alltid vært alltid opptatt av samfunnet vårt og av politikk. Vi har diskutert politikk hjemme fra jeg kunne gå på beina mine.

Flere i min familie har vært aktive i politikk, jeg har vært opptatt av historie og fagforening, jeg har alltid lest bøker.

I begynnelsen var jeg opptatt av min sak, etterhvert gikk det opp for meg at det var tusenvis av andre Nav-saker i Norge, der mennesker faller utenfor vår velferdsstat ,som jeg trodde skulle hjelpe folk.

Jeg ble oppmerksom på alle sakene med Nav, da jeg ble medlem av http://aap-aksjonen.no/, der Elisabeth Thoresen og mange andre i aksjonen hjelper andre mennesker som har problemer med Nav. Der blir det lagt ut Nav saker hver eneste dag, da forsto jeg at Nav er ikke en velferdsstat verdig. Det er veldig bra, det finnes mennesker som de som i AAP aksjonen som hjelper mennesker i krise.

Nå kjenner jeg til flere mennesker som har falt utenfor Nav- systemet vårt. Jeg har blitt stoppet når jeg har gått på tur, av folk som forteller meg om at de har problemer med Nav. Jeg har fått meldinger fra folk, som trenger hjelp til Nav-saker.

Jeg kan dessverre ikke hjelpe andre mennesker med Nav saker. Har nok med mine saker med Nav, Jeg vil lage denne bloggen om Nav, så andre mennesker kan være i stand til å gjøre det sammen som meg. Og å få kunnskap til å påvirke politikerene på Stortinget, og å fortelle sin historie. Jeg vet at mange mennesker ikke har kunnskap og ressurser til å fortelle sine historier, dette er historier som fortjener å bli fortalt.

Jeg tenker at hvis jeg greier å skrive til Stortinget og Regjeringen, kan flere mennesker gjøre dette, hvis de får litt kunnskap og råd om hvordan de skal gjøre dette. Vi har et fantastisk demokrati i Norge, vi kan skrive til hvem vi vil. Stortingspolitikeren er bare et tastetrykk unna deg, og min erfaring er et mange av de vil svare deg.

Hvordan skrive

Du må lage en tidslinje, som jeg har forklart i min Kamp. Der tar du med dato du er kontakt med Nav kontoret, hva de heter, hva dere diskutere. Det sammen gjør du med sykehuset og leger du er i kontakt med, alle som er relevant i saken din, skal du ta med på tidslinjen din.

Du skal ta eierskap over din sykdom, og dokumentere alt som blir gjort i saken din.

Du må også få tak i journalene dine hos Nav og sykehuset. På helseNorge bestiller du Epikrisen din(helsejournalen din) https://www.helsenorge.no/sykdom/demens/rettigheter-demens/

Regel nummer 1. Tenk på hvilket budskap du har og du må ha en løsning, i min sak, ville jeg ha sykepenger, Jeg fikk arbeidsavklaringspenger. Jeg skrev til Stortingsrepresentantene og stilte spørsmål om de kunne se på min sak, Jeg tok med tidslinje, kopier av alle innkallinger og innleggelser på sykehus og innkallinger til lege og sykemeldinger.

Dette gjorde jeg for å vise at jeg var troverdig, slik at de skulle forstå at det jeg skrev var sant. Politikerene har ikke tilgang til din journal, de vet ikke om du snakker sant.

Regel nummer 2. Vær positiv, ikke skriv noe stygt om noen personer, hold deg til saken din. Hvis du er saklig, høflig og har respekt for den du skriver til, enten det er en Stortings representant eller en som jobber i Nav eller en lege. Vil du få respekt og et høflig svar tilbake. Jeg tenker alltid hvis du er grei mot andre mennesker, vil de være grei tilbake mot deg. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg.

Regel nummer 3. Hold deg til en sak.

Regel nummer 4. Fortell sannheten.

Regel nummer 5. Ikke true noen, enten så svarer de deg, eller så svarer de deg ikke. Vis deg fra din beste side, hvis du skriver til en Stortingspolitiker, har du en mening med det du gjør. Du må også ha løsning på et problem med Nav i din sak.

Det er Stortinget som dannet Nav i 2006 og det er kun de som er i posisjon til å gjøre noe med Nav. Du må tenke på den du skriver til, hvilket budskap har du, hvordan fremstår du. Hva vil du ha tilbake fra den du skriver til? Hvilket problem vil du ha en løsning på?

Hvem skal du skrive til

Regjeringen

Etter at du har klaget innenfor fristene til Nav, du kan du gå inn å se på som jeg har skrevet litt om på «hva gjør du når du får problemer med Nav»

Etter dette skal du skrive til Arbeids-og Inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Her er hennes e-post adresse: postmottak@asd.dep.no

En av hennes tre Statssekretærer må svare deg. Jamfør forvaltningsloven §11 a.

StatssekretærMaria Schumacher Walberg (Ap) · StatssekretærTruls Wickholm (Ap) · StatssekretærNancy Herz (Ap) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/veiledning-om-bestemmelser-i-forvaltningsloven-og-forvaltningslovforskriften/id2697201/

Regjeringen er et forvaltningsorgan, og hører til under forvaltningsloven, derfor må de svare deg. Stortinget er ikke et forvaltningsorgan Jamfør §1 forvaltningsloven. Stortinget trenger ikke å svare deg, slik som Statsråd Marte Mjøs Persen er pliktig å gjøre etter forvaltningsloven. Hun må s

Stortinget

Etter at du har skrevet til Statsråden, skriver du til alle i arbeids-og sosialkomiteen.

Her er e-post adressene til alle i arbeids-og sosialkomiteen:

1.kirsti.bergsto@stortinget.no

2.per.lundteigen@stortinget.no

3. tuva.moflag@stortinget.no

4. anja.ninasdotter.abusland@stortinget.no

5. Henrik.Asheim@stortinget.no

6. mimir.kristjansson@stortinget.no

7. Anna.Molberg@stortinget.no

8. Dagfinn-Henrik.Olsen@stortinget.no

9. gisle.meininger.saudland@stortinget.no

10. Runar.Sjastad@stortinget.no

11. aleksander.stokkebo@stortinget.no

12. trine.lise.sundnes@stortinget.no

13. torbjorn.vereide@stortinget.no

Jeg skrev ovenfor at Stortinget trenger ikke å svare deg, min erfaring er at mange vil gjøre det.

Når du har skrevet til i arbeids og- sosialkomiteen er det bare å fortsette, da må du skrive til alle i Arbeiderpartiet og alle i Senterpartiet og etter det alle i Sosialistisk venstreparti.

Jeg skrev selv til 55 Stortingspolitikere, dette var i forrige regjering som var borgerlig. Det var flere Stortingspolitikere inne i min sak, som prøvde å løse den med Torbjørn Røe Isaksen, han ville ikke løse min sak. Han ville ikke gå inn i enkeltsaker.

Derfor er det veldig viktig at flest mulig som har problemer med Nav, skriver til Regjeringen og Stortinget, og forteller sine historier, Da er det ikke enkeltsaker lenger, da vil politikerene se alle sakene som er i Nav, og de må løse disse. Får en fokus på disse sakene må politikerne løse dette, se bare på Strømprisene, det samme skjedde der også. Fokus på saken, det samme kan skje med Nav sakene, hvis det blir et fokus på dette.

Det er grove systemfeil i Nav, som går utover enkeltmennesker i Norge og det går utover familiene deres. Dette skjer i et av verdens rikeste land, jeg tenker at hvis Nav hadde hjulpet disse på en fornuftig måte og at de hadde fulgt norsk lov, hadde prisen enkeltmennesket og samfunnet vårt måtte betale, ville den vært lavere enn den er i dag.

Jeg har skrevet det tidligere, det er kun Stortinget og Regjeringen som har makt til å forandre Nav. Vi må få en ny Nav-reform i landet vårt, Nav er ikke en velferdsstat verdig.

Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer, og de er avhengig av støtte fra SV. Får dere ikke medhold fra AP og SP, skriver dere til SV etterpå. SV bruker makten sin nå. Partiet er på vippen og de er opptatt av en rettferdig politikk. De er absolutt det rette partiet og kontakte.

Ta Partiene i tur og orden, første AP og SP og deretter SV.

E-post Adressene til Arbeiderpartiet: https://www.stortinget.no/nn/representantar-og-komitear/partia/arbeidarpartiet/

E-post adressene til Senterpartiet: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Senterpartiet/

E-post adressene til Sosialistisk venstre parti: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Sosialistisk-Venstreparti/

Eksempler på brev jeg har sendt til Nav direktør Anne Kverneland Bogsnes og Nav direktør Hans Christian Holte.

Brev sendt til Nav Direktør Anne Kverneland Bogsnes, Nav Vestland og Nav direktør Hans Christian Holte.

Direktør Anne Kverneland Bogsnes.                                               07.05.21

Nav Vestland

Postboks 284

5804 Bergen

Thomas Hellevang

Tyssevegen 99

5650 Tysse

Telefon: 93490818

E-post: thomas.hellevang@gmail.com

Er du rette myndighetsperson til å se på min sak på tvers av arbeidsavklaringspenger og Sykepenger i Nav?

Har brukt alle klagemuligheter i Nav.  Saken min er veldig innviklet.

Jeg er ikke ute etter syndebukker i forvaltningen, verken i helsevesenet eller i Nav. Vet godt at alle mennesker kan gjøre feil. Er ikke ute etter å skylde på enkelt personer. I min sak er det mange hendelser som har rammet meg.

Jeg kommer fra Samnanger
utenfor Bergen. Er utdannet Kokk og kostholdsøkonom fra Høgskolen i
Akershus.
Har reist til sjøs i ca 18 år, har jobbet i flere rederier, jeg var på
en vikartur på en båt for XXX i Ghana som Forpleiningssjef.

Kom ned til Ghana 20.05.20 og ble syk ombord på båten 06.07.20, ble sendt
på sykehus i Ghana 06.07.20 legen på båten trodde at bukspytt
kjertelen min var ødelagt, tok flere prøver på sykehus i Ghana, de
fant ikke noe.

Ble sendt hjem til Norge 17.07.21, Ble veldig dårlig i
Norge 18.07.20, var hos fastlegen etter karantenen min, han fant
ingenting. Har vært innom til sammen 5 sykehus og ganske mange leger
etterhvert. Har laget en tidslinje som jeg legger ved brevet og avslaget på sykepenger fra Nav og diverse papirer som gjelder min sak.Jeg begynte på Årsstudium i jus i Molde 12.08.20, jeg trodde at jeg
skulle bli frisk. Sluttet på skolen i Molde i januar 2021, fordi jeg
hadde masse smerter. Ble operert på Haukeland sykehus 05.02.21, de
fjernet galleblæren min. Nå viser det seg ettertid at dette er feil.
Nå vet ikke legene hva som feiler meg, det kan være en infeksjon som
fremdeles er i kroppen min etter Ghana. Skal på videre undersøkelser.

Kontaktet Nav i Januar 2021, de sier jeg er student og har ikke rett
på noe penger, jeg må kontakte lånekassen sier de. Det har jeg gjort,
kan få slettet ca. 30 000 kr i gjeld.

Nav sier at jeg er student og skal leve av studielån, legger med svaret jeg fikk fra Arbeids og sosialdepartementet i dag 19.04.21. Ser ut som jeg kan få penger utfra svaret jeg fikk fra de i dag.

Når jeg snakker med Nav, så vet de ikke.


Jeg greier ikke å gå på skole, jeg greier heller ikke å jobbe. Har
mistet legeattesten min til sjøs og på rigg, så jeg får ikke jobbe.

Var sykemeldt frem til jeg begynte på skole i august 2020, Nav sa ikke
at jeg kom til å miste alle rettigheter med å begynne på skole.  Hadde
dialog med Nav fra før jeg begynte på skolen.

Hvis jeg ikke får inn penger snart, har jeg et virkelig stort problem.

 Det eneste jeg ville var å gå på skole, i stedet for å være sykemeldt. Det skulle jeg aldri ha gjort, nå har jeg ingen rettigheter.

Jeg visste ikke at jeg ikke mistet alle rettigheter når jeg begynte på skole, da hadde jeg aldri begynt å studere.

Har inne en klage på avslag Yrkessykdom/ yrkesskade. Den har jeg fått medhold i at den skal behandles på nytt. 8 måneders behandlingstid. 29.04.21

Jeg har 8 saker i Nav -systemet nå, det er søknad om arbeidsavklaringspenger fra Nav 27.01.21, Så er det to klager og seks saker om sykepenger.

Fastlegen min XXXX, prøvde i går 06.05.21 å tilbakedaterer  sykemeldingene mine fra jeg begynte på skole 13.08.20-11.01.21, han skrev nok feil. Han skrev at jeg er student, da går det ikke å få godkjent sykemeldingene.

Prøvde å få tak i han i dag, men han er smittevernlege i XXX. så han er veldig opptatt, får rettet opp i det etterhvert. Han støtter meg 100%.

Jeg legger med tidslinjen min og diverse avslag jeg har fått og klager jeg har sendt til Nav. Og erklæringen fra fastlegen min datert 06.05.21

Nav avslår det jeg sender inn og jeg klager, kommer ikke videre i min sak ser det ut som. Er ute etter en løsning i mine saker med Nav.  Dette hjelper ikke meg.

Søknad om sykepenger 03.02-05.02.21. Her fikk jeg avslag på grunn av at jeg ikke hadde arbeidsgiver de siste 4 uke før sykemelding.

Jeg klaget på det vedtaket, klagefristen var 6 uker. Jeg viser til at jeg var operert 05.02 på Haukeland Sykehus og ble innlagt på nytt 17.02.21. henviser også §31 i Forvaltningsloven, oversitting av klagefrist, der det gis fritak for sykdom, på for sent innkommet klage.

Jeg fikk på nytt avslag etter at klagen kom inn forsent 28.04.21

Her kommer litt av klagen jeg sendte til Nav Samnanger 06.05.21

Jeg henviser til klage på vedtak gitt ved Nav Arbeid og Ytelser på Karmøy ved XXX, datert 28.04.21

Der Nav skriver at de ikke mottok klagen min før 09.04.21, Jeg vil vise til at frimerket på brevet er datert 31.03.21, dagen før skjærtorsdag.

Jeg kan ikke lastes for postgangen i Norge, heller ikke for at det ble påske.  Som jeg skrev i klagen 31.03.21, så henviste jeg til §31 i Forvaltningsloven. Sitat:

a) Fristoversittelsen vil først og fremst være unnskyldelig dersom det ikke er gitt orientering om klagefristen som påbudt i § 27, men også subjektive forhold som ulykke, alvorlig sykdom eller lignende vil etter omstendighetene være grunnlag for å ta klagen under behandling, til tross for at den er for sent fremsatt.

Jeg vil henvise til at jeg ble lagt inn på sykehus 17.02.21, jeg hadde også store smerter etter operasjonen på Haukeland sykehus 05.02.21

Det er heller ikke til ugunst for noen, hvis jeg får omgjort vedtaket om å få sykepenger.  Viser til Forvaltningsloven §31 b. Sitat slutt.

Jeg henviser og til Uttalelse fra sivilombudsmannen om byggesak og forsein klage etter §31 i forvaltningsloven. Henviser også til Tvisteloven §1.2.5

Som viser til likebehandlingsprinsippet.

Sender klagen i sin helhet med dokumentene jeg sender til dem.

Vil bare leve et vanlig liv og finne ut hva som feiler meg, jeg har fortsatt smerter.

Skal videre på undersøkelse på XXX 04.06.21 og på Mage-tarm på Haralds plass diakonale sykehus 07.06.21. Etter det skal jeg undersøke overgangen mellom nyrene mine og urinblæren min.

XXX mener jeg kan en fortetting mellom nyrene og blæren. Isoprenografi, sykdommen kalles overgangstenose. Det blir neste steg etter undersøkelsene i magen og tarmene.

Jeg håper på at Nav kan innvilge sykemeldingene mine fra i fjor 13.08.20 frem til i dag, er fortsatt sykemeldt. Har vært sykemeldt siden 12.01.21.

Da betaler jeg tilbake studielånet som jeg fikk utbetalt på 150 000 kr. Jeg har også behov for stabilitet og økonomisk trygghet i mitt liv. Etter det må jeg finne ut hva som feiler meg og komme meg tilbake i jobb.

Har de myndighet til å se på alle mine saker under ett i Nav, hvis du ikke kan hjelpe meg. Kan du vennligst gi meg en tilbakemelding?

 Da kan jeg kan kontakte den rette personen i Nav med myndighet som kan hjelpe meg å løse sakene mine.

Mvh

Thomas Hellevang

Svar fra Nav direktør Anne Kverneland Bogsnes

Nav Direktør Hans Christian Holte                                  12.04.2021

Arbeids-og Velferdsdirektoratet/Nav

Postboks 354, 8601 MO I Rana

Thomas Hellevang

Tyssevegen 99

5650 Tysse i Samnanger

Mobile: 93490818

E-post: thomas.hellevang@gmail.com

Jeg heter Thomas Hellevang er snart 45 år, kommer fra Samnanger
utenfor Bergen. Er utdannet Kokk og kostholdsøkonom fra Høgskolen i
Akershus.
Har reist til sjøs i ca 18 år, har jobbet i flere rederier, jeg var på
en vikartur på en båt for xxx som Forpleiningssjef.

Kom ned til Ghana 20.05.20 og ble syk ombord på båten 06.07.20, ble sendt
på sykehus i Ghana 06.07.20 legen på båten trodde at bukspytt
kjertelen min var ødelagt, tok flere prøver på sykehus i Ghana, de
fant ikke noe.

Ble sendt hjem til Norge 17.07.21, Ble veldig dårlig i
Norge 18.07.20, var hos fastlegen etter karantenen min, han fant
ingenting. Har vært innom til sammen 5 sykehus og ganske mange leger
etterhvert.
Har laget en tidslinje som jeg legger ved brevet og og avslaget på sykepenger fra Nav og diverse papirer som gjelder min sak.


Jeg begynte på Årsstudium i jus i Molde 12.08.20, jeg trodde at jeg
skulle bli frisk. Sluttet på skolen i Molde i januar 2021, fordi jeg
hadde masse smerter. Ble operert på Haukeland sykehus 05.02.21, de
fjernet galleblæren min. Nå viser det seg ettertid at dette er feil.
Nå vet ikke legene hva som feiler meg, det kan være en infeksjon som
fremdeles er i kroppen min etter Ghana. Skal på videre undersøkelser.

Kontaktet Nav i Januar 2021, de sier jeg er student og har ikke rett
på noe penger, jeg må kontakte lånekassen sier de. Det har jeg gjort,
kan få slettet ca 30 000 kr i gjeld.

Jeg greier ikke å gå på skole, jeg greier heller ikke å jobbe. Har
mistet legeattesten min til sjøs og på rigg, så jeg får ikke jobbe.

Var sykemeldt frem til jeg begynte på skole i august 2020, Nav sa ikke
at jeg kom til å miste alle rettigheter med å begynne på skole.  Hadde
dialog med Nav fra før jeg begynte på skolen.

Hvis jeg ikke får inn penger snart ,har jeg et virkelig stort problem.
Har sendt e-poster til Arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen,
Jonas Gahr Støre og til  alle medlemmene i Arbeids- og sosialkomiteen om min sak.

Jeg håper du kan ta seg tid til å se
på min sak, jeg faller mellom to stoler i velferds Norge.

Det eneste jeg ville var å gå på skole, i stede for å være sykemeldt. Det skulle jeg aldri ha gjort, nå har jeg ingen rettigheter.

Mvh

Thomas Hellevang 

Dokument-2022-01-03-183949.jpg

Fikk aldri svar på dette brevet til Nav Direktør Hans Christian Holte

Jeg sendte et annet brev til Nav direktør Holte, 9 ganger, sendte det til tre forskjellige adresser. Jeg tagget også direktøren flere ganger på LinkedIn, som Nav bruker ofte til å få ut sitt budskap.

Nav direktørene er under forvaltningsloven, og er dermed pliktig til å svare på brev jamfør forvaltningsloven.

Her er en av mine mange meldinger til Hans Christian Holte på LinkedIN.

Tilslutt svarte han. Det tok mange måneder før han svarte meg. Jeg har også tatt med to brev fra Arbeids-og sosial departementet.

Status: onlineThomas HellevangFreelace Chief Steward/Cook6md. • Redigert • for 6 måneder siden Ser ikke ut som Nav direktøren vil svare meg. Verken på brev eller her.

Kan han ikke forvaltningsloven?

Hei Nav direktør,
Sendte brev til deg Hans Christian Holte 24 april. Jeg fikk svar fra arbeids-og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.
På hvilket grunnlag vil du ikke svare meg? Du er pliktig å svare meg etter forvaltningsloven paragraf 11 a. Venter på svar.

Mvh

Thomas Hellevang

#dagsnytt#eudomstolen#høyesterett#Dagsavisen#undersøkelser#mediehus#lovdata#nrkytring#nrknyheter
#Energy#hoteljobs#chef#chiefsteward#parat#hoteljobssearch#finans#bankjobs#hrjobs#universitet#høyskoler#norwegian#sas#utdanningsforbundet
#leadership#management#marketing#hr#employeeengagement#productivity#sales#valgomat2021#Navnorge#nav#domstolene#humanresources#sp#ap#høyre#helsevest#sv#nho#Lo#venstre#krf#frp#journalisten#media#vg#dagbladet#bt#ba#ipsos#arbeidsplassen#aftenposten#dagsavisen#klassekampen#nettavisen#mdg#dagensnæringsliv#stortinget#regjeringen#staten#inp#BA#sjøfartsdirektoratet#nhoreiseliv#snakkom#DN#arbeiderkamp#rettsdata#e24#data#management ##oilandgasindustry#senterpartiet#valg2021#valgkamp#apple#forsikringselskap#offshore#sykepenger#studenter#utdanning#computer#høyereutdanning#forbund#Shipping#sjøfart#oljeoggas#petroleum#oiljobs#jobs#jobsearch#offshorejobs#osm#dagensnæringsliv#IMO#telenor#forvaltning#jobsearch#amedia#Schibsted#banking#cv#cocacola#lover#rettstidene#offentligforvaltning#helse#nyjobber#grøntdkifte#nytid#nyteknologi#jobinterview#rettigheteriarbeidslivet#arbeidsliv#staffing#odfjelldrilling#hiring#payroll#saas#ehelse#menneskerettighetene # #forfolkflest#diku#forsikring#storebrand#valgprognose#sosialpakten#recruitment#recruiting#AEG#skatteetaten#oilandgascontact#tekniskukeblad#supplychain#domstolsadministrasjonen#UN#supplychainmanagement#UNESCO#innovasjonnorge#detgrønneskifte#DnB#arbeidstilsynet#journalist#Humanrights#journalisten#recruitment#vårtland#bergenstidende#annonse#nordnorskdebatt#advokat#nito#medier24#hrnorge#midtnorskdebatt#oslo#safe#markedsanalytikerer # #medieanalytiker#frelsesarmen#seadrill#jobs#trygderett#subsea7#equinor#europe#danskebank#retriever#Scandichotels#sodexo#statsbygg ##hoteljobvacancy#hotel#maersk#horizon#offshorejobs#offshore#arbeidsliv#restaurants#hurtigruten#colorline#vy#reiseliv#nyhetsredaktører#sport#helseforetak#arbeid#omskolering#azets#reuters#arbeidsledighet#permitert#sykepenger#lexsuperior#attføring#posten#UD#UDI#fagforbundet#utdanningsforbundet#sykepleierforbundet#statensvegvesen#attføringsbedrifter#plikter#norgeslover#rettsstaten#unio#fellesforbundet#tidewater#ledernytt#menneskerettigheter#FN#statsforvalteren#sivilombudsmannen#ESA#EØS#UN#inkludering#finansnorge#dagensperspektiv#dell#svitzer#fazer#vigirmenneskermuligheter#navoslo#sommerjobb

Dette brevet fikk jeg svar på av tre instanser i Nav.

Svar på innlegg på LinkedIN av Nav Direktør Hans Christian Holte og svar til meg fra Direktøren i Nav. Vi må erkjenne at det er en asymmetri i møte mellom NAV og mennesker. Hva kan vi gjøre for å etablere et godt tillitsforhold i møte med alle mennesker? Hvordan får vi til hjelpen kombinert med fagligheten? Fin og åpen samtale om tillit med statsråd Hadja Tajik på #NAV-konferansen 2021.

Thomas Hellevang  DegFreelace Chief Steward/Cook1 md(redigert)Hans Christian Holte
Det første Nav kan begynne med er at dere kan ha tillit til de menneskene som blir syke i Norge. Nav bruker enorme ressurser på at syke mennesker ikke skal få ytelser.

Synes du at det legger opp til et tillitsforhold til de som kommer i den situasjonen og må bruke Nav?

Tillit går mellom to eller flere parter. Det går ikke bare en vei.
Hvis dere i Nav hadde sluttet å sitte bak stengte dører og ikke hadde behandlet syke mennesker som kriminelle, kunne det vært en god start.

Nav må hjelpe mennesker som trenger ytelser og hjelp til å komme tilbake til arbeidslivet.

Ikke ødelegge mennesker , som Nav i mange tilfeller gjør i dag. Nav må bruke ressursene som norske mennesker har, alle mennesker har ressurser.

En må legge til rette for at menneskene blir sett og hørt.
Intensjonen med Nav i 2006 var at en skulle komme inn en dør og få hjelp.
Fra tre kontorer som fungerte, som ble til et kontor som aldri har fungert som det skulle.

Har vi en velferdsstat som skal hjelpe mennesker som faller utenfor i samfunnet vårt? Eller er empati og medmenneskelighet, byttet ut med New public management?
Jeg trodde vi hadde en velferdsstat.
Er den på vei bort?

Jeg ønsker deg en fin kveld.

Mvh

Thomas Hellevang

svar fra Holte:

Hans Christian HolteForfatterDirektør hos NAV Hei Thomas, du sier noe som jeg er helt enig i. Tillit går begge veier. Det er vanskelig å ha tillit til noen hvis du ikke blir møtt med tillit av dem. Det er flere hensyn som spiller inn i møtet mellom mennesker som trenger ytelser og NAV. Å hjelpe folk. Å sikre likebehandling og at reglene følges. Å se på mulighetene for å komme i arbeid. I en slik situasjon kan det ta tid å bygge opp tillit. Jeg tror desverre du har helt rett i at vi ikke alltid lykkes godt nok med det. Det skal vi jobbe for å bedre, hver dag. Samtidig ser jeg også hver dag empatien og ønsket om å hjelpe fra NAV-ansatte.

Det er mulig å få svar fra Nav- direktørene, men det tar lang tid.

Mitt poeng er at en ikke må gi opp, gir en opp har en tapt. En må se lyset i tunnelen, en må ha tro på at en kan vinne frem, dessverre har jeg snakket med mennesker som har gitt opp, og føler at de ikke kommer noen vei med Nav.

Nav er rigget slik at en skal gi opp. Det kan ikke være slik i Norge. Derfor trenger jeg deg, som har problemer med Nav til å følge mine fotspor og gjøre det sammen som meg. Og skrive til Regjeringen og Stortinget. Hvis mange mennesker gjør det samme som meg, da vil det skje mirakler i landet vårt. Da vil politikerene våkne opp og se den galskapen som foregår i Nav.

Litteratur jeg har lest for å få kunnskap til å kunne komme igjennom med mitt budskap og kunne påvirke.

https://www.universitetsforlaget.no/norsk-politikk-2-utgave-1

Stortinget

Regjeringen

Forvaltningsloven

Nav-direktørene, meldinger fra Hans Christian Holte på LinkedIN.

Eksempler: Brev fra Statsråder.

Klage

Adresser til Stortinget og Regjeringen. Arbeids -og inkluderingsministeren. Statssekretærenen

Facebook, LinkedIn. Bruke sosiale medier.

Vanlige folk sin tur: Ap- Sp og SV sin politikk.

Litteratur som jeg har lest og brukt for å kunne påvirke:

Almlid G.K & Reitan J., (2021) Historie og Demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Historie-og-demokrati/I9788245032604

Grindheim J.E Heidar.K og W.Strøm. K,( 2020) Norsk Politikk. Oslo: Universitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/norsk-politikk-2-utgave-1

Farbrot, A. (2019) Skrivekoden. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. https://www.cappelendammundervisning.no/_skrivekoden-audun-farbrot-9788202635374

Gramnæs,K. Håndbok i politisk gjennomslag. (2018) Oslo: Spartacus Forlag. https://www.kommunikasjon.no/fagstoff/fagboker/2018/lobby-handbok-i-politisk-gjennomslag

Woxholth. G. Forvaltningsloven med kommentarer. (2011) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. https://www.ark.no/boker/Geir-Woxholth-Forvaltningsloven-9788205409606

Ringdal. K.T Kunsten å overbevise. En Håndbok.(2020) Oslo: Spartacus Forlag.

https://www.norli.no/kunsten-a-overbevise-2?gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFARIsAIFg3eydrsUX4hl-Ek9YJNUvnkwPEkj3e34Y7sHQq9RNVTxPpIX3Pnef9l4aAknOEALw_wcB

Bolstad.A.H Tekst som Selger. (2020) Oslo. Kraft Digital print. https://www.bokklubben.no/reklame/tekst-som-selger-ann-hilde-bolstad/produkt.do?produktId=26863479

Elektroniske kilder:

Raknes.K. Jakta på Makta. (2018) Oslo:Gyldendal Norsk Forlag.

https://www.gyldendal.no/sakprosa/samtid-og-debatt/jakta-paa-makta/p-327851-no/

Hegtun.H & Omdal. S.E. Noe Innen media (2016) Oslo: Cappelen Damm. https://www.cappelendamm.no/_noe-innen-media-halvor-hegtun-sven-egil-omdal-9788202527945

Wael. G. Revolusjon 2.0 (2017) Cappelen Damm. https://www.norli.no/revolusjon-2-0

Aarønæs.L. Skriv godt.(2013) Oslo. J.M. Stenersen Forlag. https://www.ark.no/boker/Lars-Aaronaes-Skriv-godt-9788272015656

Gerhardsen.M. Å lykkes med media. En Håndbok for deg som vil sette agenda.(2018) Res Publica. https://www.norli.no/a-lykkes-med-media-1

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s