Har vanlige folk rettssikkerhet i Nav?

Jeg skrev i forrige uke om Nav undersøker ikke faktum i saker som er meldt inn til dem. Jeg skriver videre på den problemstillingen: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/11/undersoker-nav-om-faktum-er-korrekt/

Jeg vet at i flere bedrifter i Norge, er det dårlig med HMS.

Jeg kan bevise at i flere saker har ikke bedriften ett tilfredsstillende system for HMS. Skader blir ikke meldt inn rett til Nav. Jeg skal ikke legge ut hvilken saker dette gjelder eller hvem det gjelder.

I min tid til sjøs, jobbet jeg tilsammen fire år i USA på forskjellige båter. USA er et fint land å jobbe i, amerikanerne var hyggelige og vennlige mennesker.

En ting var de flink på det var Helse, miljø og sikkerhet offshore. Husker at vi jobbet for oljeselskapet Chevron på båten.

HMS Offshore.

Chevron har sine 10 bud om sikkerhet. Disse budene handlet om hva du skulle gjøre for å jobbe sikkert offshore, hvordan forbedre sikkerheten på arbeidsplassen din, jeg skal ikke skrive om alle disse budene.

Det var en kultur for å forbedre sikkerheten hele tiden og å melde inn på skjema hvis du ble skadet og å stoppe jobben hvis det var farlig å utføre arbeidet ditt.

Tror jeg fylte ut 7 skjemaer hver dag på at jeg forsto at jeg kunne falle å slå meg, skjære meg med kniver, skli på gulvet og brenne meg på stekepanne og flere andre farer som kunne skade meg under mitt arbeid.

Alle som jobbet på båten ble drillet i HMS og vel så det. Jeg har jobbet i offshoreindustrien i mange år. Har fylt ut x-antall skjemaer og papirer for sikker jobbanalyse for mange typer jobber, både før og etter at jobben ble utført.

Jeg vet også hvor viktig det er å melde inn saker rett når folk blir skadet og blir syke og at det gjerne må undersøkes om skader og sykdom er meldt inn rett, på grunn av språk misforståelser og at leger misforstår hva som blir sagt og misforståelser som kan oppstå under en ulykke eller et sykdomstilfelle.

Har snakket med endel mennesker som jobber i forskjellige bransjer i Norge, om hvordan det er med HMS på arbeidsplassene de jobber på. De tilbakemeldingene jeg har fått er sprikende, Helse, miljø og sikkerhet i flere bedrifter i Norge er ofte dårlige og mangelfulle. Det skal sies at i flere bedrifter er det bra fokus på HMS. I andre bedrifter er det ikke bra i hele tatt.

Her er det store forskjeller på om det er en stor eller en liten bedrift, i større bedrifter er det ofte personer som jobber kun med HMS eller har dette som en oppgave i arbeidet sitt. HMS arbeidet i en bedrift er tidkrevende og det koster penger. Bedriftene må selvsagt tjene penger, da det ikke alltid HMS som blir prioritert.

Har Nav en god kontroll av sakene som kommer inn?

Jeg vet selv at Nav kontrollerer at ikke en arbeidstaker skal få utbetalt en ytelse han eller hun ikke har rett på … Jeg holder på med tre Instanser i Nav selv.

Det som jeg vet kan være et problem, er at hvis ikke en hendelse eller skade blir registrert på rett måte hos Nav enten fra arbeidsgiveren eller fra legen din, da har du ett stort problem, det ser ikke ut som Nav vil forandre på noe som er meldt inn feil? Jeg vil ikke spekulere om det er forvaltningspraksis eller andre forhold som gjør dette.

Jeg kjenner personlig til saker der dette er blitt gjort feil av forskjellige årsaker, i de sakene er ikke Nav noe særlig medgjørlige..

Jeg kan bevise ut fra sakene til Fellesforbundet for sjøfolk at dette blir gjort feil i mange saker:https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle Jeg kjenner også til andre saker.

Det tok en stund før dette gikk opp for meg, er at nå snakker vi nå om virkelige mange saker som er meldt inn feil fra arbeidsgiver til Nav, eller skaden eller sykdom er ikke meldt inn i hele tatt som det skal gjøres:https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Jeg tipper at vi kan snakke om mange tusen saker, der ingen har sjekket faktumet i saken. Ingen har kvalitetsjekket at det som bedriften og legen melder inn faktisk er sant.Og om de som er verneombud og tillitsvalgte har kunnskap om HMS.

Hvor mange saker er meldt inn feil?

Mitt poeng er når ikke Nav sjekker hendelsesforløpet i en Trygdesak, da lurer jeg på hvor mange saker som er meldt inn feil til Nav? Det vil bli på samme måte som i strafferett, påtalemyndigheten tar ikke og sikter den første personen de ser som er mistenkt for en forbrytelse. Politiet undersøker om det er muligheter for at person kan ha gjort det han eller hun er mistenkt for.

Nav trenger ikke å undersøke sakene som kommer inn til etaten. Alle sakene som blir meldt inn er korrekte, fordi her snakker vi om tillit til bedriftsledere og leger. Fordi de kan umulig gjøre noe feil når de skal melde inn en arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Forstår den som er skadet hva et faktum er?

Mennesker som dette gjelder forstår ikke hva et faktum er, flere av de menneskene som får problemer med Nav de har ikke kunnskap om hva et faktum er for noe, de tror at når de kommer inn på Nav, så kommer de som jobber i Nav til å hjelpe de. Og at alt skal gjøres etter lover og regler blir utført automatisk i saken din.

Det er ingen i Nav i som opplyser brukeren hvordan dette fungerer. Det er ingen som opplyser disse menneskene at skal du få dekning for yrkesskade §13-3 folketrygdloven. Sitat: annet ledd folketrygdloven 13-3 : Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. sitat  

Er forklaringen til legen din utenfor dette om din skade, er ikke du innenfor lovens ordlyd, da får du ikke dekket noen Yrkesskade. Da kommer Nav med en av sine dommer. (Rettspraksis) Gjerne en Whiplashdom, som motbeviser at du ikke har rett på yrkesskadeerstatning.

Slik det er ser for meg er alt hos Nav basert på tilfeldigheter, hvis du jobber hos en arbeidsgiver som har et skikkelig system på HMS og de har kunnskap om dette. Da har du en mulighet for å få en rettferdig behandling. Er det derimot ikke gjort rett, da må du enten være utdannet advokat eller være ressurssterk, slik at du forstår hvordan Nav-fungerer og at du greier å kjempe til du ligger i kisten.

Jeg har spurt folk som jobber i Nav om de undersøker faktum? Det er ikke deres jobb sier de.

Det er arbeidstilsynet sin jobb sier de, Jeg vet at ikke alle saker blir meldt inn til arbeidstilsynet, har også snakket med en jurist som sier at han har vært bort i saker der arbeidsgiver nektet å melde inn en skadesak til Nav, og juristen måtte melde inn saken til namsmannen og etter det videre til Arbeidstilsynet. Da arbeidsgiver nektet å gjøre dette. Jeg tror ikke den saken juristen fortalt meg, er enestående i Norge.

De færreste som er i systemet vet hva de skal gjøre. Flesteparten som får problemer med Nav har ingen kunnskap om Folketrygdloven eller Forvaltningsloven. Juss er nytt språk for disse menneskene, de forstår ikke hvordan loven fungerer. Kan du ikke forvaltningsrett i møte med Nav, da kjører de rett over deg.

Flere som blir rammet av ulykker får ingen takk for innsatsen de har gjort i arbeidslivet. Hos Nav er det ingen medmenneskelighet eller nestekjærlighet. Der følger de lover og regler, de ser ingen mennesker der, der er du et tall et nummer i bunken som de kan gi avslag.

Ser ut for meg som at «Nav og politikerne» forventer at mennesker som blir syke og skadet, at disse menneskene som ofte ikke har høy utdannelse skal forstå både Forvaltningsrett og Trygderett. Er det noen som tror at disse menneskene forstår det?

Det er vel ingen som tror at hvis du tar ut en saksbehandler fra Nav, og ber denne personen å partere en gris og skjære den i rette stykknings deler uten at person har gjort dette før. Hvor stor er oddsen for at han eller hun greier dette? Saksbehandleren har ingen forutsetning for å kunne gjøre dette uten opplæring.

Kilde: slakterEide.

Det kan heller ikke den som blir skadet. forskjellen her er at dette forventer Nav og politikeren at en vanlig person skal kunne gjøre.

Hvor mange saker er det meldt inn feil faktum?

Spørsmålet mitt er ikke om det blir gjort feil i Nav, spørsmålet mitt er hvor mange mennesker som havner i ulykken fordi ingen undersøker hva som er faktum i den saken det gjelder? Mange mennesker får livet sitt lagt i en ruin et av verdens rikeste land. På grunn av feil som blir gjort av andre mennesker.

For disse menneskene lyder rettssikkerheten fjernt fra den virkeligheten de opplever i sin sak. Det er ofte mennesker som opplever at hele deres verden raser sammen, og de tror at de menneskene som skal hjelpe dem, de gjør ikke dette. De sender deg videre til neste instans.

Har vi en rettsstat i Norge? Har vi en velferdsstat i landet vårt?

Etterforskning for å sjekke faktum?

I Nav saker er det ingen form for etterforskning som i en straffesak som sikrer et faktum i hva som har skjedd i en yrkesskadesak eller i Sykdomssak. (Fakta)

Her går Nav ut fra at de opplysningene som kommer inn fra bedriften og legen at de er 100 % korrekt, og trenger ikke å bli kontrollert. Når Nav har gitt avslag, kommer forsikringsselskapet inn. De undersøker heller ikke, de kopiere det samme som Nav har gitt avslag på. Og gir deg avslag.

Sakens faktum i Nav kommer an på hva arbeidsgiver melder inn til Nav og om bedriftslederen melder inn saken din rett til Nav. Videre gang i saken bestemmes av hva en stresset lege som har 10-20 minutter til deg på legekontoret. Hvilken forklaring legen greier å skrive til Nav om skaden din.

På Nav kontoret blir saken din sendt videre til neste instans, uten noen som helst kontroll av sakens faktum. Disse handlingene har mye å si for resten av livet til mange mennesker i velferdsstaten Norge.

Her er tips som jeg gir deg for å gjøre det samme jeg gjorde mange ganger til forrige regjering og Storting. Skriv til Regjeringen og Stortinget vårt!

Politikerne gir deg råd om å påvirke.

Her er noen tips å ta med på veien: https://frifagbevegelse.no/forside/12-rad-om-hva-du-kan-gjore-for-a-pavirke-politikere-fra-solhjell-og-raknes-6.158.573112.f417fd562f

Informasjon om lobbyisme i Norsk Politikk

https://www.vg.no/spesial/2020/pr-politikk/

Master oppgave om Lobbyisme på Stortinget: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/6095/97161273.pdf?sequence=1&isAllowed=y Skrevet av Torill Sommerfelt Ervik, 2012.

SV inviterer til Lobbyistkurs.

https://www.kom24.no/audun-lysbakken-lobbyisme-lobbykurs/hvert-ar-inviterer-sv-til-gratis-lobbytrening–stor-pagang/280532.

Masteroppgave om lobbyisme av Torill Sommerfelt Ervik 2012.

Det eneste dere trenger er kunnskap. Hvis du som har problemer med Nav leser hele bloggen min, gir jeg deg råd helt gratis for å hjelpe deg. Jeg kan ikke forandre Nav alene, hvis fleste mulig mennsker gjør som jeg har gjort, da må politikerene gjøre noe med Nav.

Husk at nå er det vanlige folk sin tur.

Det er ikke farlig å skrive til politikere. Skriver du ditt budskap på høflig og saklig måte, vil du få et hyggelig svar tilbake.

Tenk at du skriver en stil på ungdomskolen, forskjellen er at nå skriver til mennesker som har makt til å forandre Nav, de vil også gjøre dette hvis nok mennesker i Norge skriver til dem. Du må fremlegge din historie slik at Politikerne våkner opp og danner en ny Nav-reform. Det er ikke noe forskjell på det AAP aksjonen gjør, de skriver til Regjeringen og Stortinget: https://aap-aksjonen.no/ Forskjellen er at AAP aksjonen representerer 23 000 medlemmer på Facebook.

Det er akkurat det samme jeg vil at du som har problemer med Nav skal som skal gjøre, skriv til Regjeringen og Stortinget og fortell din historie!

Stortingspolitikerne er våre ombud, de er valgt inn for å representere deg og meg! Er det noe galt, er de du må kontakte for å fortelle hva som ikke fungerer i samfunnet vårt.

Mitt budskap er at de eneste menneskene som kan gjøre noe med dette: Er som jeg har skrevet i flere Blogginnlegg. Det er Regjeringen og Stortinget.

Vi må ha en ny Nav-reform i Norge.

Regjeringen

Etter at du har klaget innenfor fristene til Nav, du kan du gå inn å se på som jeg har skrevet litt om på «hva gjør du når du får problemer med Nav»

Etter dette skal du skrive til Arbeids-og Inkluderingsminister Hadija Tajik. Her er hennes e-post adresse: postmottak@asd.dep.no

En av hennes tre Statssekretærer må svare deg. Jamfør forvaltningsloven §11 a.

StatssekretærMaria Schumacher Walberg (Ap) · StatssekretærTruls Wickholm (Ap) · StatssekretærNancy Herz (Ap) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/veiledning-om-bestemmelser-i-forvaltningsloven-og-forvaltningslovforskriften/id2697201/

Regjeringen

Regjeringen er et forvaltningsorgan, og hører til under forvaltningsloven, derfor må de svare deg. Stortinget er ikke et forvaltningsorgan Jamfør §1 forvaltningsloven. Stortinget trenger ikke å svare deg, slik som Hadija Tajik er pliktig å gjøre etter forvaltningsloven.

Stortinget

Etter at du har skrevet til Statsråden, skriver du til alle i arbeids-og sosialkomiteen.

Her er e-post adressene til alle i arbeids-og sosialkomiteen:

1.kirsti.bergsto@stortinget.no

2.per.lundteigen@stortinget.no

3. tuva.moflag@stortinget.no

4. anja.ninasdotter.abusland@stortinget.no

5. Henrik.Asheim@stortinget.no

6. mimir.kristjansson@stortinget.no

7. Anna.Molberg@stortinget.no

8. Dagfinn-Henrik.Olsen@stortinget.no

9. gisle.meininger.saudland@stortinget.no

10. Runar.Sjastad@stortinget.no

11. aleksander.stokkebo@stortinget.no

12. trine.lise.sundnes@stortinget.no

13. torbjorn.vereide@stortinget.no

Jeg skrev ovenfor at Stortinget trenger ikke å svare deg, min erfaring er at mange vil gjøre det.

Når du har skrevet til i arbeids og- sosialkomiteen er det bare å fortsette, da må du skrive til alle i Arbeiderpartiet og alle i Senterpartiet og etter det alle i Sosialistisk venstreparti.

Jeg skrev selv til 55 Stortingspolitikere, dette var i forrige regjering som var borgerlig. Det var flere Stortingspolitikere inne i min sak, som prøvde å løse den med Torbjørn Røe Isaksen, han ville ikke løse min sak. Han ville ikke gå inn i enkeltsaker.

Derfor er det veldig viktig at flest mulig som har problemer med Nav, skriver til Regjeringen og Stortinget, og forteller sine historier, Da er det ikke enkeltsaker lenger, da vil politikerene se alle sakene som er i Nav, og de må løse disse. Får en fokus på disse sakene må politikerne løse dette, se bare på Strømprisene, det samme skjedde der også. Fokus på saken, det samme kan skje med Nav sakene, hvis det blir et fokus på dette.

Det er grove systemfeil i Nav, som går utover enkeltmennesker i Norge og det går utover familiene deres. Dette skjer i et av verdens rikeste land, jeg tenker at hvis Nav hadde hjulpet disse på en fornuftig måte og at de hadde fulgt norsk lov, hadde prisen enkeltmennesket og samfunnet vårt måtte betale, ville den vært lavere enn den er i dag.

Jeg har skrevet det tidligere, det er kun Stortinget og Regjeringen som har makt til å forandre Nav. Vi må få en ny Nav-reform i landet vårt, Nav er ikke en velferdsstat verdig.

Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som styrer, og de er avhengig av støtte fra SV. Får dere ikke medhold fra AP og SP, skriver dere til SV etterpå. SV bruker makten sin nå. Partiet er på vippen og de er opptatt av en rettferdig politikk. De er absolutt det rette partiet og kontakte.

Ta Partiene i tur og orden, første AP og SP og deretter SV.

E-post Adressene til Arbeiderpartiet: https://www.stortinget.no/nn/representantar-og-komitear/partia/arbeidarpartiet/

E-post adressene til Senterpartiet: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Senterpartiet/

E-post adressene til Sosialistisk venstre parti: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Partiene/Sosialistisk-Venstreparti/

Regjeringen og Stortinget venter på å høre fra deg.

En kommentar om “Har vanlige folk rettssikkerhet i Nav?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s