Undersøker Nav om faktum er korrekt?

Først vil jeg presisere at jeg ikke er ute etter enkeltmennesker i Nav, jeg tror oppriktig at de menneskene som jobber i Nav prøver å gjøre jobben sin på best mulig måte. Jeg ber også om tilgivelse fra Nav-Dirktørene som jeg har nevnt ved navn på punktet «ikke gi opp» på bloggen min. Jeg er ikke ute etter noen av dere for å være ærlig.

Jeg tar dere med som eksempler, slik at vanlige mennesker forstår at det er mulig å skrive til dere . Og at Nav-dirktørene hører til under forvaltningen i Norge og dermed må svare på brev jamfør forvaltningsloven (§11 a)

En kort introduksjon

Jeg ble sykemeldt etter at jeg kom tilbake fra Ghana i 2020 og jeg begynte på skole etter at jeg fikk beskjed fra flere leger at jeg kom til å bli bra. Når jeg ikke greidde å fullføre skolen, mistet jeg rettighetene til sykepenger: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#%C2%A78-1 Jeg gikk på Årsstudium i Juss i Molde. Se gjerne «min kamp» hvis du vil ha en nærmere forklaring.

Jeg ser i ettertid at det ikke var så lurt på begynne på skole mens jeg var sykemeldt, men hadde jeg ikke tatt forvaltningsrett og snakket med Harald Prytz i Fellesforbundet for sjøfolk, hadde jeg vært ute å kjøre også i forhold til hva jeg skulle gjøre med Nav og saken min.

Det er noen valg jeg tok, som jeg lurer på i ettertid

  1. Hadde jeg ikke begynt på skole, ville jeg ikke hatt noen som helst kunnskap om forvaltningsrett, kan du ikke forvaltningsrett i møte med Nav, kjører de rett over deg.

2. Kanskje det var skjebnen, ikke vet jeg. Jeg er ingen spesialist i forvaltningsrett, det er heller ikke de menneskene som sitter å behandler disse Nav-sakene. Jeg har snakket med flere mennesker som har jobbet i Nav, som kan bekrefte dette. En saksbehandler i Nav er ikke nødvendigvis en jurist, det er flere av dem som er sosionomer, jeg lurer på de som sitter å behandler disse sakene tenker på det er mennesker som er bak den den søknaden om få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger?

Eller om empati og medmenneskelighet er byttet ut med New Public Management? : https://frifagbevegelse.no/nyheter/noe-er-riktig-galt-i-offentlig-sektor-slik-skal-vi-lose-det-skriver-jonas-gahr-store-6.490.664264.6bdbc99794

3. Jeg fikk brev fra Nav-Klageinstansen Oslo og Akershus på en sak som skal i trygderetten angående» § 13-4.Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade«

Jeg fikk tre uker på å ettersende eventuelle dokumenter fra sykehus til dem. Jeg skrev til klageinstans, jeg er ikke ferdig utredet, og bestemmer heller ikke over når jeg skal inn på sykehus, jeg er ingen sykehusdirektør. Jeg har ingen som helst påvirkning på når jeg skal på sykehus igjen. Det bryr ikke Nav seg om, de skal ha dokumenter innen fristen sin. Det virker på meg, som Nav avslår mest mulig saker bare for å avslå.

Jeg vil stille et spørsmål med §17 forvaltningsloven?

3. Forvaltningsloven § 17

Fvl. § 17 fastsetter at forvaltningen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak. Sitat forvaltningsloven første ledd.

Hvis ikke saken er godt nok opplyst kan dette føre til ugyldighet Jamfør §41 i forvaltningsloven. På godt norsk sier loven at, sakens faktum skal undersøkes tilstrekkelig før de gies et enkeltvedtak.(Hva som har skjedd i saken). Jeg legger ved : https://lovdata.no/nav/rundskriv/r36-00#KAPITTEL_4-2

Da jeg gikk på skolen i Molde, fortalte lærene i forvaltningsrett om flere saker de hadde undersøkt. De gikk gjennom store mengder dokumenter, dette var i 2020. Her ser det ut som det forskjell på hva som blir gjort av saksbehandling fra de forskjellige kontorene?

Nav saker som Fellesforbundet for sjøfolk har mottatt

Det som går igjen i mange av Nav- sakene som kommer inn til forbundet, er at det er liten eller ingen kontroll av faktum i sakene som blir sendt inn til Nav. Jeg har ikke dokumentert hvor mange saker dette gjelder, det kan gjøres. Fellesforbundet for sjøfolk , har medlemmer over hele landet. Harald Prytz i Fellesforbundet for sjøfolk var i VG i 2014 da han hadde løst 35 av 35 saker mot Nav:https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle

Jusleksikon: Definisjon på faktum.

I jusleksikon står det at faktum: Sitat: Et faktum er altså det som har skjedd, en hendelse som fremstår som sannhet med grunnlag i virkeligheten. Sitat slutt. https://jusleksikon.no/wiki/Faktum.

Mitt spørsmål lyder blir dette gjort på Nav-kontorene i Norge?

Undersøker Nav at alle at det faktum som kommer frem til Instansen at det er sannheten?

Er det en praksis på å undersøke at bedriftene melder inn det de skal i forhold til ulykke eller sykdom på arbeidsplassen, eller at det som legen sender inn stemmer?

Arbeidsgivers plikter

Her står det hva arbeidsgiver skal gjøre: Arbeidsgiver skal sørge for at alle personskader som oppstår under arbeid, blir registrert. Det samme gjelder sykdom som kan skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplasse. Sitat: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsgiver/registrere-skader-og-sykdom/

Har Nav en god kontroll av sakene som kommer inn ?

Jeg vet selv at Nav kontrollerer at ikke en arbeidstaker skal få utbetalt en ytelse han eller hun ikke har rett på… Jeg holder på med tre Instanser i Nav.

Det som jeg antar kan være et problem, er at hvis ikke en hendelse eller skade blir registrert på rett måte hos Nav enten fra arbeidsgiveren eller fra legen din, da har du ett stort problem, det ser ikke ut som Nav vil forandre på noe som er meldt inn feil? Jeg vil ikke spekulere om det er forvaltningsspraksis eller andre forhold som gjør dette.

Jeg kjenner personlig til saker der dette er blitt gjort feil av forskjellige årsaker, i de sakene er ikke Nav noe særlig medgjørlige..

Her er ett punkt du må gjøre hvis du får problemer med Nav: som jeg har skrevet om:https://navvelferdsstaten.com/hva-gjor-du-hvis-du-far-problemer-med-nav/

Jeg vil anbefale at du melder deg inn i https://aap-aksjonen.no/bli-medlem/ de gir deg råd om hva du skal gjøre videre. https://aap-aksjonen.no/om-oss/ der er det ca 23000 medlemmer på Facebook siden deres. AAP aksjonen hjelper deg videre med saken din.

Du kan også kontakte https://www.rettferdnorge.no/ det er en stiftelse som også hjelper deg med saken din. Jeg vil anbefale deg å få hjelp av en jurist, de færreste jeg har snakket med i Nav saker som har gode kunnskaper om juss og forvaltningsrett.

Intensjonen med Nav i 2006 var sikkert veldig god.

Spørsmålet er om resultatet ble som planlagt?

I 2006 gikk en fra tre kontorer til ett kontor. Dette var arbeidskontoret, trygdekontoret og sosialkontoret som fungerte noenlunde, det var nok utfordringer der også. Jeg vet om saker fra arbeidskontoret, der de som ble arbeidsledige fikk kurs og videreutdanning som de trengte for å komme videre i livet. Etter at Nav ble dannet ble dette mye vanskeligere å få til. Da ble det andre personer som skulle behandle søknadene og de kjente ikke den som søkte om få støtte til ett tiltak.

Jeg tror at dette er et system som er laget til med viten og vilje, slike at det er mye lettere for de som sitter på Karmøy eller i Tromsø og avslå søknaden din, de ser ikke mennesket som du er. For disse menneskene er du bare ett nummer i stor bunke med saker, de slipper å treffe deg. Da er det lett å avslå.

Det sitter en saksbehandler på ett Nav kontor på Karmøy og skal behandle om jeg skal få sykepenger. Kjenner den saksbehandleren meg?

Det sitter en saksbehandler på ett Nav kontor i Tromsø og skal behandle om min sykdom er innenfor folketrygdloven §13-4 yrkessykdom. Kjenner den saksbehandleren meg?

Fra mitt lokale Nav kontor i Samnanger, de får bare behandle om jeg får arbeidsavklaringspenger, som jeg fikk etter fem måneders behandlingstid. Det lokale kontoret har ikke innsyn i mine andre saker med Nav.

Bak hver eneste søknad befinner det seg ett menneske med sin historie og ofte har den personen en familie. Det er det lett å glemme når en sitter på kontor langt bort på en helt annen plass i landet vårt og skal behandle din søknad om sykepenger.

Hvor mange saker gjelder dette?

Nå synser jeg, jeg tenker på de sakene som er kommet inn til Fellesforbundet for sjøfolk, jeg har som ikke helt oversikt over hvor mange dette er. I de sakene er det feil faktum, jeg ser på sakene som AAP aksjonen legger ut på siden sin. Jeg har også sett på alle de sakene som Stiftelsen Rettferd skriver at de har løst.

Vi snakker om ett enormt antall saker i Norge som er feilbehandlet. Hvor mange kan sikkert ingen svare på, at det er mange det er ikke en påstand det er ett faktum.

Da tenker jeg hadde det ikke vært lurt å sett seg ned å begynne med blanke ark og dele Nav igjen? Slik at de som jobber i Nav hadde jobbet med de sakene de har kompetanse. Ingen kan ha den kompetansen som de hadde på tre kontorer tidligere. Det er helt umulig.

Det kan ikke være slik som vi har det i Norge i dag, jeg tenker at hvis hadde Nav hjulpet mange mennesker tidligere, hadde prisen enkeltmenneske må betale i form av lidelser og usikkerhet hadde vært mye lavere enn den er i dag. I ett av verdens rikeste land.

Det som jeg vil at dere skal gjøre, er å følge mitt eksempel som jeg skrev om i forrige blogginnlegg. Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget.

Jeg vil at dere skal skrive til Regjeringen og Stortinget og fortelle om deres historier med Nav. Regjeringen og Stortinget er de eneste som kan gjøre noe med Nav.

Vi trenger en ny Nav-reform.

2 kommentarer om “Undersøker Nav om faktum er korrekt?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s