Får vanlige folk den hjelpen de trenger hos Nav?

Jeg skriver om vanlige mennesker som jeg har snakket med som har fått problemer med Nav, alle personene har kontaktet meg om Nav saker de har hatt. 

En mann som var Innleid via en entreprenør for å gjøre en jobb for ca. 10 år siden

Denne mannen som har et firma og leide seg inn for å gjøre en jobb for et annet firma som en underentreprenør. Mannen ble skadet på jobb, firmaet som han leide seg inn for rapporterte ikke skaden inn rett til Nav. Om dette ble ikke ble gjort på grunn av skadestatistikk for firmaet, vet ikke jeg. Han ble sykemeldt og var sykemeldt i seks måneder.  Mannen fikk også utført en operasjon i nakken.

Han fikk utbetalt tilsammen 6000 kr fra Nav. Han sa de var ikke veldig samarbeidsvillige. Hadde ikke personen hatt penger fordi han drev en bedrift hadde det ikke gått bra økonomisk for han.

Søkte om pappapermisjon                   

Har snakket med to menn som skulle ha pappapermisjon, de jobber i sjøfart og offshorebransjen. Han som jobbet til sjøs, fikk utbetalt penger da ikke Nav greidde å legge til rette for at han skulle få tatt permisjonen. Da hadde de holdt på med denne saken over ett år, før den løste seg.

Personen som skulle søke om pappapermisjon som jobbet offshore, han fikk ikke dette til. Han hadde fylt ut et skjema feil. Nav nektet å bøye av. Personen fikk aldri pappapermisjon.

Veiledningsplikten til Nav

I alle sakene har Nav en veiledningsplikt. De som jobber på Nav kontoret skal fortelle deg om hvordan du skal fylle ut et skjema for å søke for eksempel om pappapermisjon.

De skal også fortelle han som hadde en egen bedrift om hvilken rettighet han har etter §11 i forvaltningsloven og §17 i forvaltningsloven.

Dette er saker rundt om i nærområdet til Bergen.

Nav er velferden vår, vår forsikring når du blir syk at de skal hjelpe deg. Jeg vet fra egen erfaring og andre saker jeg har sett på gjennom fagforeningen jeg er medlem av. Fellesforbundet for sjøfolk: https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle   og mennesker jeg har snakket med at hjelpen folk får gjennom Nav er det stor forskjell på.

Fellesforbundet for sjøfolk har mange saker med Nav på vegne av sine medlemmer.

Velferden i Nav basert på et lotteri?

Hvilken hjelp du får i Nav, kommer an hvilken saksbehandler du får. De har heller ikke tilgang fra en instans til en annen instans i Nav.

Ut fra min erfaring om du får hjelp i Nav er det samme som å tippe lotto. Det er mulig å vinne i Lotto, noen gjør det hver lørdag. Andre vinner ikke, slik er det i Nav også.

Hvis du forstår Juss og kan kjempe, kan du vinne frem med din sak. Hvis du ikke har en fagforening som hjelper deg i en Nav sak om sykepenger eller har noen som hjelper deg å fylle søknaden om pappapermisjon, er sjangsen for at du blir en av de mange tusen mennesker som  ikke vinner i Lotto stor, bare at her snakker vi en Nav som er et organ i velferdsstaten som ikke gjør det. Det er en rettighet som vi har som borger i Norge. Det er forskjellen. Nav skal hjelpe mennesker, men i mange tilfeller gjør de ikke det. De som er ressurssvake her er det helt tilfeldig om de får den hjelpen de skal ha eller ikke.

Selvstendignæringsdrivende

En annen person som var selvstendig næringsdrivende, det tok 6 måneder før denne personen fikk utbetalt sykepenger, hvorfor tar alle sakene som NAV skal avgjøre, så lang tid?

Er det holdbart at mennesker må vente 6 måneder på sykepenger?

Bygg og anlegg.

Jeg har også snakket med en mann som jobbet i anleggsbransjen, han gikk på det lokale Nav-kontoret for noen år siden, og skulle få hjelp ved permittering. Han fikk feile opplysninger fra en Nav-ansatt, når han skulle fylle ut meldekort. Han fikk ikke penger, før han hadde snakket med sjefen på kontoret og rettet opplysninger som ble skrevet inn til Nav.

Noen år senere skulle personen søke om avtalefestet pensjon ved samme kontor, det fikk han beskjed om at han måtte finne ut av selv.

Jeg lurer på hva som foregår, skal ikke de ansatte i Nav hjelpe mennesker med å fylle ut rett skjema ,enten ved permitteringer eller når mennesker trenger hjelp til å få ytelser som de har rett til gjennom Folketrygdloven?  

Er det er velferdsstat? Er det slik det skal være i Norge?

Nav har en veiledningsplikt etter §11 i forvaltningsloven: 

Sitat Forvaltningsloven §11.

 Veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11

§ 2.Skriftlig eller muntlig veiledning

Forvaltningsorganet avgjør selv om veiledningen til parter og andre skal gis skriftlig eller muntlig. Det skal legges vekt på ønsket og behovet til den som skal få veiledning.

§ 3.Bistand til utfylling

Bare når det er særskilt bestemt, har forvaltningsorganet plikt til å sette opp søknader, brev eller tilsvarende. Organet bør imidlertid hjelpe til med å fylle ut skjemaer og utarbeide klager og andre dokumenter når det synes å være behov for slik hjelp.

§ 4.Bistand ved henvendelse til feil organ

Skriftlig henvendelse som er kommet til urette myndighet, bør i alminnelighet oversendes rett myndighet direkte, samtidig som avsenderen underrettes om oversendingen.

Gjelder henvendelsen veiledning eller bistand i sak som hører under overordnet eller underordnet organ eller sideordnet organ i annet distrikt, bør organet selv gi veiledning eller bistand dersom det er mest praktisk for vedkommende som har henvendt seg

§ 5.Krav til offentlige skjemaer

Søknadsskjemaer o.l. som det offentlige utarbeider til bruk for parter og andre i forvaltningssaker, skal gi nødvendig veiledning om utfyllingen og om dokumentasjon som bør være vedlagt.

Dersom det er praktisk mulig, bør søknadsskjemaer o.l. også gi veiledning om de regler som gjelder på vedkommende saksområde. Sitat slutt.

Kan ikke se at det er gitt noen veiledningsplikt i disse tre sakene, Er det gitt en veiledningsplikt er den ikke god.

Hva må gjøres i Nav?

Det må komme inn en uavhengig instans og kontrollere det juridiske som blir gjort i Nav. Sivilombudet kan komme inn å ta stikkprøver, av diverse saker før de kommer  i retten.

Ikke slik som det er i dag, der en kan koble inn sivilombudet etter at saken har vært i Trygderetten.

Kanskje det hadde vært en Ide om at de som blir ansatt i Nav, ikke får lønn de første 4-6 månedene de er ansatt i etaten, slik at de kan lære seg å ha empati for andre mennesker? Da dette ofte er realiteten for de som venter på for eksempel sykepenger.

Jeg tror at fokuset i Nav, må være å hjelpe andre mennesker, enten menneskene har lite eller mye ressurser. Jeg ser ikke at det er hovedfokuset i dag.

I dag ser det ikke ut som noen tar ansvar eller kontrollerer det arbeidet som blir utført i Nav. De ansatte i Nav kommer med masse unnskyldninger for at arbeidet ikke blir utført godt nok. Det ser ikke ut som de er opptatt av å finne ut hvorfor det er slik eller å finne en løsning på de problemene som er i Nav.

Her er en link til to andre Nav saker jeg har skrevet om tidligere på bloggen min: https://navvelferdsstaten.com/2022/02/11/har-vi-en-velferdsstat-som-fungerer/

Her er også om min sak, som gjorde at jeg begynte å lage den bloggen om Nav, da det gikk opp for meg at vi snakker mange tusen Nav saker der folk ikke får den hjelpen de har rett på i Velferdsstaten vår: https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/

Mitt budskap er at du som får problemer med Nav går inn du linken over og får tak alle dokumentene i saken din og lager en tidslinje. Når du har gjort dette skriver til arbeids-og sosialkomiteen og til Arbeids og inkluderingsministeren som nå er Marte Mjøs Persen. Ikke Hadia Tajik som står på linken min.

Nav som vi har i dag fungerer ikke etter det var intensjonen i 2006, vi må få en ny Nav reform i Norge.

En kommentar om “Får vanlige folk den hjelpen de trenger hos Nav?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s