Kan alle kontakte våre folkevalgte?

Det spørsmålet fikk jeg for noen dager siden. Jeg svarte at alle mennesker kan skrive til Stortingsrepresentanter på Stortinget sin side : https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/Partigruppene/

Jeg skriver om Stortinget vårt i dag, siden jeg begynte å skrive til Stortinget og Regjeringen vår i 2021. Da var det en borgerlig regjering, jeg skrev til partier på venstresiden og høyresiden på Stortinget.

Jeg fikk flere svar fra flere Stortingsrepresentanter. Noen Stortingspolitikere prøvde å løse min sak, men Nav ville ikke løse min sak, heller ikke daværende Arbeids-og sosialminister som satt for den borgerlige regjeringen. (Solberg regjeringen)

Valgkamp i 2021

Kontaktet politikere på flere måter

Jeg begynte å skrive til politikere i februar 2021, jeg har snakket med Stortingspolitikere på telefon, på stand i nærområdet rundt Bergen under valgkampen. Har kommunisert med flere på e-post. Jeg har snakket om Nav saken min og problemene jeg fikk og jeg har snakket om andre saker innenfor norsk arbeidsliv.

Det er ikke alle jeg skrev til på Stortinget som svarte meg, men mange gjorde dette. Jeg hadde ingen anelse på forhånd om politikerne ville svare meg. Flere politikere svarte meg og gav meg råd hva jeg skulle gjøre med Nav.

Ikke fornærm noen politikere om deres politiske verdisyn

Har hele tiden prøvd å være positiv og ikke si noen stygt om andre mennesker enten de jobber i Nav eller andre deler av forvaltningen i Norge. Prøver heller ikke å fornærme noen av politikerne jeg har snakket med på noen som helst måte.

Det er en kjennesgjerning at en borgerlig regjering har en annen tilnærming til Nav og velferdsstaten, enn det en arbeiderparti regjering har. Jeg snakket med flere sentrale politikere under valgkampen i Bergens området, når de kom på stand fra i begynnelsen august til rett før valget i september i fjor. Noen av politikerne jeg snakket med kom inn på Stortinget andre gjorde ikke det.

Samtale med politikere

I forrige uke var jeg på møte med to kjente politikere og deres sekretær på venstresiden i Norsk politikk. Denne gangen ble jeg kontaktet på sosiale medier. Når en kommer så langt som jeg har gjort, da legger jeg frem konkrete problemstillinger som det er mulig å gjøre noe med politisk. Har også en god begrunnelse for hvorfor jeg mener at det må forandres slik. Og hvorfor jeg tenker at dette må gjøres. Jeg kommer ikke til å skrive hva jeg sa eller hvem jeg snakket med.

Tenk på hvordan du utrykker deg og formulerer ditt budskap.

Jeg prøver å holde meg innfor noen regler .

 Jeg tenker at budskapet jeg kommer med er viktig og jeg prøver å tenke på hvordan jeg fremfører mitt budskap.

: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/07/hvordan-na-frem-med-ditt-budskap-pa-stortinget/

En bratt læringskurve

Jeg føler at jeg har blitt sett og hørt av mange politikere! Dette setter jeg veldig pris på. Hvis du har tenkt å gjøre som jeg har gjort, vil det ta tid, det tar gjerne flere uker før du får svar.

 Jeg skal også innrømme at det er mye prøving og feiling med det jeg gjør. Hadde ikke mye kunnskap om det å skrive til politikere når jeg begynte å gjøre det.

 Jeg skrev nok noen e-poster til å begynne med uten at budskapet mitt var godt formulert. Alt jeg skrev i begynnelsen var ikke like gjennomtenkt ser jeg i ettertid. Jeg beklager  hvis jeg har fornærmet noen. Det var ikke intensjonen min, heller mangel på kunnskap.

Kontakte politikere

Jeg håper at flere mennesker vil gjøre det som jeg har gjort. Håper at du vil kontakte politikere i saker som du er uenig med å vil prøve å påvirke resultatet i saken.

Jeg mener også at dette er med å styrke demokratiet vårt, det er også viktig å informere politikere om temaer som ikke fungerer bra i samfunnet vårt.

Hvilket formål/budskap har du?

Skal du skrive til en Stortingsrepresentant må du ha et formål med å gjøre det, du må tenke på budskapet ditt.

Hvorfor skal politikerne høre på deg?

Hva vil du fortelle, og hvorfor vil du fortelle dette? Hvordan fremstår du som person?

Det viktigeste tror jeg er hvordan du fremstår og ditt budskap. Du må også tenke på hva du tror personen som mottar ditt budskap vil reagere?

Disse tingene må du tenke over. Jeg tenker på eksempler i arbeidslivet som jeg har opplevd. Har sett både gode ledere og dårlige ledere. De lederne som er gode, de får arbeidstakerne til å føle at de gjør en viktig jobb, at de blir sett og hørt på arbeidsplassen sin. Da får lederen sine ansatte med seg på arbeidsplassen, arbeidstakere som er glad og fornøyd på jobb de yter mye bedre på jobb enn de som ikke er det, og bedriften får et bedre resultat. En leder på en arbeidsplass som ikke får de ansatte med seg på jobben., der vil folk sykemelde seg og folk vil finne seg en annen jobb. Hvis folk mistrives på jobb da vil de ofte finne seg noe annet å gjøre.

Slik må du tenke når du skal få politiker til å hjelpe deg med din sak. Da må du tenke at jeg vil fremføre mitt budskap slik at politikerne vil hjelpe meg. Når jeg ser hva enkelte mennesker skriver på sosiale medier i kommentarfeltene på facebook. Jeg lurer på om de har hørt om kommunikasjon? Om disse menneskene i hele tatt tror at de får noen politikere til å høre på sitt budskap?

Lurer på om de hadde sagt det som de skriver på sosiale medier til en politiker hvis de hadde stått fremfor politikeren?

Litt om ledelse fra Saberg, Ingvild.

Sagberg, Ingvild: ledelse i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 30. januar 2022 fra https://snl.no/ledelse

Hvordan skrive ditt budskap

Hvis jeg hadde skrevet masse usaklig kritikk eller å ha truet politikeren i min e-post. Da er jeg sikker på at politikeren ikke ville hjulpet meg.  Jeg vil ha hjelp i min e-post, derfor skriver jeg en vennlig og hyggelig e-post slik at personen jeg skriver til vil hjelpe meg.

På sammen måte som en god leder skal få med seg folk på arbeidsplassen sin. Skal du selge inn din historie, slik at politikeren vil hjelpe deg.

Sitat fra min blogg «Ikke gi opp»:

Regel nummer 1. Tenk på hvilket budskap du har og du må ha en løsning, i min sak, ville jeg ha sykepenger, Jeg fikk arbeidsavklaringspenger. Jeg skrev til Stortingsrepresentantene og stilte spørsmål om de kunne se på min sak, Jeg tok med tidslinje, kopier av alle innkallinger og innleggelser på sykehus og innkallinger til lege og sykemeldinger. (dokumentasjon i saken min)

Dette gjorde jeg for å vise at jeg var troverdig, slik at de skulle forstå at det jeg skrev var sant. Politikerne har ikke tilgang til din journal, de vet ikke om du snakker sant.

Regel nummer 2. Vær positiv, ikke skriv noe stygt om noen personer, hold deg til saken din. Hvis du er saklig, høflig og har respekt for den du skriver til, enten det er en Stortings representant eller en som jobber i Nav eller en lege. Vil du få respekt og et høflig svar tilbake. Jeg tenker alltid hvis du er grei mot andre mennesker, vil de være grei tilbake mot deg. Du skal behandle andre mennesker som du vil at de skal behandle deg.

Regel nummer 3. Hold deg til en sak.

Regel nummer 4. Fortell sannheten.

Regel nummer 5. Ikke true noen, enten så svarer de deg, eller så svarer de deg ikke. Vis deg fra din beste side, hvis du skriver til en Stortingspolitiker, har du en mening med det du gjør. Du må også ha løsning på et problem med Nav i din sak.

Det er Stortinget som dannet Nav i 2006 og det er kun de som er i posisjon til å gjøre noe med Nav. Du må tenke på den du skriver til, hvilket budskap har du, hvordan fremstår du. Hva vil du ha tilbake fra den du skriver til? Hvilket problem vil du ha en løsning på? sitat slutt.

Har flere eksempler på hva du skal gjøre i «Fakta her makta»: https://navvelferdsstaten.com/2022/01/14/fakta-har-makta/

Hvilken funskjoner har Stortinget?

Informasjon om hvilke funksjoner Stortinget har.

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/5.-7.-trinn/hva-er-stortinget/hva-gjor-stortinget/

Hva er Politikk og demokrati?

Her er Informasjon fra flyktningetjenesten om hvordan politikk og demokratiet fungerer i Norge.

http://flyktningtenesta.no/wp-content/uploads/2017/04/demokrati-og-politikk.pdf Kilde: Flyktningetensta.

Litt informasjon om demokratiet fra FN: https://www.fn.no/tema/menneskerettigheter/demokrati-og-medborgerskap

Maktfordelingsprinsippet I Norge. Lovgivende makt, Utøvende makt og dømmende makt.

En kort forklaring på maktfordelingsprinsippet i Norge.

Kilde: Store Norske leksikon: https://snl.no/maktfordelingsprinsippet

Hva er politikk?

Politikk er med å påvirke livet til hver eneste borger i Norge. Enten vi snakker om utdanning, helsevesenet eller det som jeg skriver om vår velferdsstat. Vår forsikring hvis vi blir syke, vår sikring som skal ta hånd om oss hvis vi faller utenfor. Ja, jeg tenker på Nav. Nav ble politisk dannet i 2006. Kilde: Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/NAV

Hvordan ble Nav dannet. Kilde Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/asd/Tema-og-redaksjonelt-innhold/milepaler-i-nav-reformen1/id749892/

Politikk

Politikk er politiske avgjørelser på Stortinget og i Regjeringen. Eller avgjørelser på fylkesting eller kommune nivå er med å påvirke hverdagen vår. Eksempler på dette kan være velferdstilbud på sykehjemmet eller bruken av vikarer på skolen eller på legekontoret i kommunen du bor. Eller busstransport for videregående skoler, som fylket er ansvarlig for. Vi snakker om prioriteringer ut fra budsjettet som fylket eller kommunen har å bruke på innbyggerne.

Snakker du høyre opp på Regjerings og Stortingsnivå, kan en bare se på eksempler i media. Det som er fokus på for tiden er:

Strømpriser, avtaler med Europa om samarbeid i kraftmarkedet. Og at folk skal få dekket høye strømregninger. Det er også et stort fokus på pandemien. Videre skrives det i media om kompensasjonsordninger for næringslivet og hvilket tiltak som blir satt inn for å berge arbeidsplasser.

Eksempler på politikere sitt budskap: Har skrevet om det tidligere på blogginnlegget: Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget:

Bruk demokratiet vårt

Bruk det flotte demokratiet vi har og skriv til Stortinget om din Nav sak og fortell din historie med Nav: Adressene til alle du skal skrive til står på blogginnlegget mitt: Hvordan nå frem med ditt budskap på Stortinget.

Det tar tid

Du må huske på at ting tar tid. Jeg tenker at den som ikke gir opp, vil tilslutt lykkes. Dette gjelder alt her i livet, enten det gjelder å påvirke politisk eller å lykkes med andre mål du setter deg i livet.

Det samme gjelder hvis du skal slutte å røyke, det er vanskelig å slutte å røyke, men det er fullt mulig å gjøre det. Skal du slutte å røyke, er det din egen vilje det kommer an på ingenting annet. Det samme gjelder det som jeg holder på med.

Derfor håper jeg at flere andre vil gjøre det sammen som meg. Bruk demokratiet vårt.

Kan jeg komme i gjennom på Stortinget med mine e-poster, kan du også gjøre det samme som meg.

Litteratur som jeg har lest og brukt for å kunne påvirke:

Almlid G.K & Reitan J., (2021) Historie og Demokrati. Bergen: Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Historie-og-demokrati/I9788245032604

Grindheim J.E Heidar.K og W.Strøm. K,( 2020) Norsk Politikk. Oslo: Universitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/norsk-politikk-2-utgave-1

Farbrot, A. (2019) Skrivekoden. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. https://www.cappelendammundervisning.no/_skrivekoden-audun-farbrot-9788202635374

Gramnæs,K. Håndbok i politisk gjennomslag. (2018) Oslo: Spartacus Forlag. https://www.kommunikasjon.no/fagstoff/fagboker/2018/lobby-handbok-i-politisk-gjennomslag

Woxholth. G. Forvaltningsloven med kommentarer. (2011) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. https://www.ark.no/boker/Geir-Woxholth-Forvaltningsloven-9788205409606

Ringdal. K.T Kunsten å overbevise. En Håndbok.(2020) Oslo: Spartacus Forlag.

https://www.norli.no/kunsten-a-overbevise-2?gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFARIsAIFg3eydrsUX4hl-Ek9YJNUvnkwPEkj3e34Y7sHQq9RNVTxPpIX3Pnef9l4aAknOEALw_wcB

Bolstad.A.H Tekst som Selger. (2020) Oslo. Kraft Digital print. https://www.bokklubben.no/reklame/tekst-som-selger-ann-hilde-bolstad/produkt.do?produktId=26863479

Elektroniske kilder:

Raknes.K. Jakta på Makta. (2018) Oslo:Gyldendal Norsk Forlag.

https://www.gyldendal.no/sakprosa/samtid-og-debatt/jakta-paa-makta/p-327851-no/

Hegtun.H & Omdal. S.E. Noe Innen media (2016) Oslo: Cappelen Damm. https://www.cappelendamm.no/_noe-innen-media-halvor-hegtun-sven-egil-omdal-9788202527945

Wael. G. Revolusjon 2.0 (2017) Cappelen Damm. https://www.norli.no/revolusjon-2-0

Aarønæs.L. Skriv godt.(2013) Oslo. J.M. Stenersen Forlag. https://www.ark.no/boker/Lars-Aaronaes-Skriv-godt-9788272015656

Gerhardsen.M. Å lykkes med media. En Håndbok for deg som vil sette agenda.(2018) Res Publica. https://www.norli.no/a-lykkes-med-media-1

svar på det som blogginnlegget begynte med. Ja alle kan kontakte våre folkevalgte,de er valgt inn for å representere meg og deg i demokratiet vårt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s