Hva gjør du når du blir syk eller skadet i forhold til lege og Nav?

Har du kunnskap om dette som vanlig arbeidstaker?

Det jeg skriver om henger sammen med Nav og helsevesenet.

Blir det feil det som legen sender inn til Nav, da er du ute og kjører. Derfor må du følge min sjekkliste, skal du komme igjennom med din sykdom eller skade. Ingen kommer til å opplyse deg hvilke rettigheter du har. Dette må du finne ut av selv.

 Her viser jeg deg en liste over informasjon som er viktig å sette seg inn, når du blir syk eller skadet.

Ingenting i Helsevesenet eller Nav systemet går av seg selv. Du er din egen lykkessmed.

Har også tatt med endel informasjon om  hva jeg har gjort i  helsevesenet i min situasjon.

Når ikke fastlegen forstår hva som feiler deg. da vil du etterhvert stoppe opp i systemet. Du blir ikke sendt videre.  Jeg har tatt masse undersøkelser selv, jeg har ringt og kontaktet spesialister og sykehus selv.

En av mange turer på sykehus for meg, etter at jeg ble syk på på en båt i Afrika i Juli 2020

Blir du syk eller skadet er det viktig å få en diagnose. Jeg tenker jeg på yrkesskade og yrkessykdom.  Som er definert under folketrygdloven § 13-3 og §13-4. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2

Har du ingen diagnose å vise til Nav, har du ett problem. Hvis du får en yrkesskade får du rettigheter jamfør §13-2 : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2 i folketrygdloven.

Du må ha en viss forståelse for dette, ellers må du få tak en advokat som kan hjelpe deg.

Jeg vil henvise til et tidligere blogginnlegg. For å vise deg hva du skal gjøre hvis du ikke har kunnskap om gangen i Nav. https://navvelferdsstaten.com/2022/01/11/undersoker-nav-om-faktum-er-korrekt/

Blir du syk da tror du at Nav vil gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Det trodde jeg også, men jeg fant fort ut, at det ikke er tilfelle.

Det viktigeste du gjør hvis du blir syk, er å begynne å dokumentere alt som skjer i saken din: Du lager en tidslinje: Som jeg viser deg på min kamp: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

Har du en tidslinje i din sak?

Har du kontroll på tidslinjen din og kan dokumentere alt du gjør er det forskjellen på om du vinner frem i din sak eller ikke. Jeg har laget en liste med informasjon som du kan følge:

Sitat:

 Hva gjør du hvis du får problemer med NAV?

10 Viktige punkt som du må ha kunnskap om:

0 Ta kontakt med Nav først og hør hva som er meldt inn i din sak.

1.Undersøk om hva arbeidsgiver har meldt inn til Nav, da tenker jeg på alvorlig sykdom og skade.  Det skal også meldes inn til forsikringsselskap i tillegg til Nav. https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom Det er frist på et år for å melde inn skaden til Nav og det er samme fristen til forsikringsselskap.

2. Sjekke fakta, (faktum) at det som er meldt inn, er det som har skjedd. Både arbeidsgiver og lege kan oppfattet hva som har skjedd feil. (Sannheten om hva som har skjedd i din sak)

3. Få tak i legejournalen din, samle alle dokumenter fra Nav og alle dokumenter fra leger og spesialister. (epikrise). (Få ut journalen din hos helsevesen og hos Nav, dette har du rett til)

4. Sjekke om fagforening eller innboforsikring, dekker juridisk bistand.

5. kontakte organisasjoner som tilbyr hjelp i Nav-saker, dette kan være https://www.rettferdnorge.no som hjelper gratis med Nav og pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Melde deg inn AAP aksjonen på facebook eller twitter https://www.facebook.com/groups/277768765922577/ gir dere råd hva dere skal gjøre videre. Du kan også kontakte https://foreninger.uio.no/jussbuss/saksomrader/trygderett/index.html.

6. Pasientombud, https://pasientogbrukerombudet.no/ og Nav ombud som er i dag bare i Agder. https://www.nrk.no/sorlandet/agder-far-landets-forste-nav-ombud-1.15541175

7. Klage til på avslag, innen for fristen til Nav. Se veiledning Nav: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/klage-ris-og-ros/klagerettigheter#chapter-1

8. Bruk av media, skal en kontakte media i saken din? Lag en tidslinje som jeg har beskrevet i min kamp. Etter tidslinjen er laget, skal du skrive en hyggelig e-post og sende rundt til lokalaviser, riksaviser, nærradio, radiokanaler og tv-stasjoner om saken din. Husk å være positiv, er du positiv mot andre mennesker, vil de være positive tilbake mot deg.

9. Sosiale medier, hvis du ikke når frem i media, skriv om saken din på sosiale medier. Dette kan være: Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube osv.

10. Skriv til Stortinget og Regjeringen om din sak med Nav.

Sitat slutt.  

Jeg har laget en tidslinje på 28 sider på alt som har skjedd i saken min, alle jeg snakker med og skriver til. Jeg dokumenterer alt som har med min sak og gjøre.  

Har også laget en tidslinje på sykdom og undersøkelser jeg har tatt og hvilken resultater jeg får på undersøkelsene. Skriver også inn en kommentar til hva legene sier.

  1. Når du går til legen, ta med et ark, skriv ned hva du skal diskutere med legen og hvilken undersøkelser du skal ta. Skriv referat og legg inn på tidslinjen din når du kommer hjem etter legebesøk.

2. Hvis ikke fastlegen finner ut hva som feiler deg, sender han deg ikke videre på undersøkelser, jeg tok en rekke undersøkelser privat både i Bergen og Oslo.

3. Det kostet meg mange tusen kroner å ta undersøkelser privat.  Hadde jeg ikke gjort, ville det tatt mange måneder på å få gjennomført undersøkelsene .Jeg forstår at ikke alle mennesker har råd til å gjøre det jeg gjorde. Hvis ikke du har penger til å gjøre dette, da faller du langt bak i køen i helse Norge. Jeg kjøpte meg en plass i køen på privatsykehus.

4. Har vært på undersøkelser hos Volvat, Aleris og sykehuset i Molde, sjømannsleger i Bergen og Oslo. Har vært på undersøkelser på Haukeland Sykehus og Haraldsplass sykehus i Bergen.

5. Jeg meldte meg også inn hos LMF: https://magetarm.no/ Det er Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Legene tror at det er noe galt med tarmene min etter infeksjon i Afrika. Jeg vil anbefale deg å melde deg inn et særforbund som dette. Hvis helsevesenet tror de vet hva som feiler deg. Her får du mange tips og råd hva du skal gjøre videre med sykdommen din.

6. Det er mange slike forbund for forskjellige skader og sykdommer. De er til god hjelp, og det koster ikke mye penger å være medlem. Hos LMF betaler jeg 380 kr i året. Hos forbundet har jeg fått gode råd om min vei videre for å finne ut hva som feiler meg, og har kommet i kontakt med mennesker som har lignede plager som meg. 

7. Ta alltid med din tidslinje på sykdom til forskjellige undersøkelser du skal på, slik at legene ser hvilken undersøkelse du har tatt. Da ser også legen at du dokumenterer alt som skjer i din sak. Hvis det blir en pasientskadesak eller en sak i Trygderetten er det viktig at du kan dokumentere og bevise din sykdom eller skade. Fakta har makta.

8. Hvis du skal bruke de to lovene under, kan det være lurt å snakke med Pasient og brukerombudet først, de gir deg god informasjon om hva du skal gjøre videre med din sykdom og rettigheter som du har når du er syk: https://pasientogbrukerombudet.no/

9. Du kan kontakte sjeldne diagnoser på Oslo-universitetssykehus. Jeg har vært i kontakt med avdelingen.  Du skal egentlig ha en diagnose når du kontakter avdelingen, men de var hjelpsomme og gav meg råd, hva jeg skulle gjøre videre. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser

10. To viktige lover om rettigheter som pasient når du er syk: Disse lovene er viktig at du har kunnskap om.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-1a

11. Jeg måtte finne ut av hvilken rettighet og hvordan systemet fungerer. Dette gjelder i helsevesenet og i Nav.  Du kan også kontakte norsk pasientskadeerstatning: Hvis du er blitt feilbehandlet i helsevesenet: https://www.npe.no/no/

Jeg håper at andre kan bruke noe av det jeg har skrevet i mine blogginnlegg. Veien i helsevesenet og i Nav systemet er hard og tung. Her går du i konstant motbakke. De menneskene som du tror skal hjelpe deg, gjør ikke alltid det.

Du treffer på mennesker som prøver alt de kan får å hjelpe deg. Du skal være frisk for å være syk, du kommer ikke frem i dette systemet ved å sitte å vente på at andre skal hjelpe deg. Du må stå på for dine rettigheter. Det er min erfaring.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s