Du må lage en tidslinje, skal du vinne frem med din sak

Det viktigeste du gjør i sak, enten det er en Nav sak eller en forsikringssak det er å lage en tidslinje. Eksempel på en tidslinje: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

Du skal bevise de faktiske forhold. Du skal bevise det som er rett fakta i saken og i en yrkesskade eller personskade , er det folketrygdloven paragraf 13-3 yrkesskade. Din skade må passe inn i ordlyden: sitat: Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet sitat slutt. Folketrygdloven: https://lovdata.no/nav/folketrygdloven/kap13

Folk tror at hvis de blir skadet vil de få utbetalt en forsikring. Det stemmer ikke, hvis du har en god lege som gir deg en diagnose, vil forsikringselskapet gjøre alt de kan for å forhindre at du får utbetalt en forsikring. Media skriver om Nav, hva forsikringsselskapene gjør går under radaren.

Hvorfor får ikke syke mennesker utbetalt forsikringspenger?

I flere forsikringssaker som jeg har sett på, er det noen faktorer som går igjen. Jeg har sett på erstatningssaker i tre forskjellige forsikringsselskap . Harald Prytz leder for Fellesforbundet for sjøfolk sier det samme . Han har vunnet mange saker mot Nav og flere saker mot ulike forsikringsselskap i Finansklagenemnda og i rettssystemet. https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle Det er mangel på dokumentasjon fra den som er skadet. Skaden er ikke registeret rett i systemet. Fastlegen eller legen på sykehuset har ikke skrevet en diagnose eller diagnosen som er gitt er uklar. En kan lure på hvor lett det er å stille en diagnose , på de 15 minuttene du er har til rådighet hos legen?

Hva er grunnen til at syke mennesker i Norge ofte ikke får en diagnose? Er det mangel på fastleger, er legene overarbeidet og  har ikke tid til å undersøke pasientene tilstrekkelig.
Mange mennesker er innom et sykehus en eller flere ganger i løpet av livet sitt.

Er en av årsakene fastlegeordningen

Har ikke du som er skadet eller syk en klar diagnose. Da har ikke du rett på forsikringspenger, dette går igjen i sak etter sak jeg har sett på.

Jeg vet ikke om det er mangel på leger eller at det er legen som er overarbeidet og ikke har tid til å gi pasienten en skikkelig undersøkelse som gjør at pasienten ikke får en diagnose? Eller om det er andre forhold som gjør dette.

Alle skal ha yrkesskadeforsikring

Ser en på yrkesskadeforsikring som er lovbestemt for alle som jobber . Loven sier at arbeidsgiver er pliktig å tegne forsikring for sine arbeidstakere , denne forsikringen koster arbeidsgivere flere tusen kroner i året pr.ansatt. Kilde: Lov om yrkesskadeforsikring: https://www.gjensidige.no/naringsliv/forsikring/ansatte/yrkesskade?utm_id=lqpv&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=helseforsikring-bedrift_yrkesskadeforsikring-generell&gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLapsGFbsAN15Fiq4HmE4hITiKWRsf6VT0Gq_ZtPTG66T9z2weTlkKfhoCrxgQAvD_BwE

Spørsmålet er hvor mange arbeidstaker som blir skadet på jobb i Norge eller som jobber for norske selskap i utlandet og blir skadet på jobb. Hvor mange av disse menneske får utbetalt den summen som de er forsikret for?

Tror det er en grunn for at forsikringsselskap har store kontorer og har milliardoverskudd. Det ser ut som det er få mennesker som blir skadet på jobb , som får utbetalt en yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskapet. Er det det noen vits å betale for en forsikring som oddsen er liten for at du får utbetalt? Jeg tror at disse sakene jeg har sett på er toppen av isfjellet.

Hvor mange får utbetalt yrkesskadeforsikring?

Har du dokumentasjon på din sykdom eller skade?

Det er viktig å dokumentere alt som skjer i din sykehistorie fra dag en. Skriv ned hva legen sier og legg inn en kommentar på hva han skriver om din sykdom. Gjør dette med alle som er involvert i din sak.

Du lager en tidslinje på sykdomshistorie din. Viktig å skrive ned som alt skjer med din sykdom eller skade i helsevesen. Det først du gjør etter at du har vært syk en stund, er hente ut din legejournalen fra fastlegen og fra sykehuset og legespesialister du har vært hos.

Du skal dokumentere alt som skjer, derfor må du ta vare på innkallinger til sykehus og alt som er dokumentasjon i din sak.

Når jeg er på undersøkelse hos fastlegen eller på sykehus, skriver jeg ned på forhånd hvilken undersøkelse jeg skal på, skriv navnet på legen og hva legen sier.

Jeg skriver referat når jeg kommer hjem etter undersøkelsen. Når jeg mottar svar etter undersøkelsen, legger jeg det inn på tidslinjen min.

Har du fått svar på undersøkelser

Hvis ikke du får svar fra sykehuset på undersøkelser? Da må du ikke sitte hjemme å vente. Da ringer du til sykehuset å spør etter svar på undersøkelse. Hvis ikke de svarer , fortsetter du å purre på til at du får et svar.

Hvorfor dokumenterer i saken din.

Jeg har en tidslinje på 35 sider der jeg beskriver hvem som er innen i saken, svar fra forsikringsselskap, Nav. Jeg skriver ned alle opplysninger som har med saken min å gjøre. Har også laget en tidslinje som er på 8 sider der jeg beskriver medisinske undersøkelser og hva legene sier og hva de skriver i saken min.

Hvorfor gjør jeg dette.

Jeg gjør dette for å finne ut hva som feiler meg og for å få en diagnose. Jeg har fått fjernet galleblæren min, på grunn av feil som er gjort i helsevesenet. Jeg har oppdaget at veien frem i helsevenet ikke kommer av seg selv. Her må du kjempe deg frem.

Hvordan kommuniserer du med legen din?

Det legen skriver i din sak når du kommer inn med en yrkesskade eller yrkessykdom er avgjørende om du får det registrert som yrkesskade.

Hvis ikke legen skriver en diagnose eller skriver en uklar diagnose. Har du ikke rett på forsikringspenger. Det viktigeste du må gjøre er å doukumetere alt du kan i saken din og skrive en tidslinje. Du skal bevise det du sier.

Arbeidsgiver og lege må melde inn hendelsesforløpet korrekt videre til Nav og forsikringsselskapet.

Eksempel på en tidslinje.

Her er eksempel på hvordan jeg har skrevet min tidslinje: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/ Den er lenger enn jeg viser her. Det viktigeste er at du dokumenterer alt Arbeidsgiver, Nav og legen sier og gjør i din sak. Det er forskjellen på om du har en sak eller ikke.

Like forklaringer

Forklaringen din og arbeidsgiver sin må være like og korrekt. Informasjon er viktig ,fordi dette blir lagt til grunn for senere saksbehandling av Nav og forsikringsselskapet.

Hvordan melde inn yrkesskade: https://www.nav.no/yrkesskade

Viktig informasjon ved sykdom og skade

Får du utbetalt forsikringspenger ved sykdom og skade?

Mange mennesker tror at hvis du blir skadet eller blir alvorlig syk på jobb, vil du få utbetalt forsikringspenger fra forsikringsselskapet. Bedriften har jo forsikret meg og det skjedde på jobb.

Flere personer jeg har snakket med, forteller meg at slik er det ikke.

Ulykke på jobb

En mann jeg har snakket med fortalte meg at han snublet i brostein på vei til et møte på jobb på Østlandet, han brakk knokkelen i skulderen, han ble operert på A-Hus sykehus. Han har fortsatt plager med skulderen. Ulykken skjedde i 2019. Etter at mannen kom hjem fra sykehuset, ringte det en person fra forsikringsselskapet til han og spurte om brosteinen han snublet i, sto fast eller var løs? Mannen svarte at steinen sto fast, da hadde han ikke rett på forsikring. Det hører sammen med at forsikringsselselskapet ser på §13-3 i Folketrygdloven: annet og tredje ledd:

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Sitat slutt.

Hadde steinen beveget på seg, hadde han hatt rett på erstatning.

Arbeid i tunnel

En annen person jeg har snakket med, forteller at det var et skilt som datt ned på han under arbeid i en tunnel. Han fikk skader i nakken og ble operert. Selskapet som ha jobbet for rapporterte ikke hendelsen inn rett til Nav, det ble ikke registrert som en arbeidsulykke. Legen som han gikk til, skrev diagnose til mannen at det var mulig slitasje skade i nakken. Da hadde ikke arbeidstakeren rett på yrkesskade som det kommer frem fra annet ledd i Folketrygdloven annet ledd sitat: Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Sitat slutt.

Det som går igjen mange saker.

  1. Er mangelfull rapportering fra arbeidsgiver eller ikke rapportering i hele tatt til Nav, arbeidstilsynet eller sjøfartsdirektoratet av arbeidsulykker og kritisk sykdom.
  2. Legen vil ikke skrive en diagnose/ eller skriver en uklar diagnose.
  3. Forsikringsselskapet bestrider at arbeidstaker har rett på en yrkesskade.
  4. Forsikringsselskapet ringer til den som er skadet og får personen til si noe galt i sin forklaring , et eksempel er mannen som snublet i brosteinen. Hadde steinen sklidd ut, hadde han fått erstatning.
  5. Forsikringsselskapet prøver å forhindre at det betales ut forsikring til folk som blir skadet på jobb.
  6. Folk gir opp etter at de får avslag hos forsikringsselskapet. Mange mennesker må kjempe i mange år i rettssystemet for å vinne frem med sin sak.
  7. En kan stille seg spørsmålet om hvor mange mennesker som vinner frem og får utbetalt forsikringspenger etter skade på jobb? Det ser ut som forsikringsselskapene bruker alle midler for å forhindre at folk ikke skal få utbetalt forsikringer?
Mulige feller ved innmelding av yrkesskade fra arbeidsgiver til Nav og forsikringselskapet.

Ikke gi opp hvis du får avslag hos Nav

Jeg har sendt 12 klager på forskjellige avslag hos Nav. Jeg har to saker som er avslag på yrkessykdom og avslag på sykepenger. Det ligger ca 800 sider i Nav systemet på klager jeg har sendt og tilhørende dokumenter i de to sakene mine.

Klage på avslag yrkessykdom er sendt videre til Trygderetten.

Avslaget mitt på sykepenger, skal Nav klageinstansen behandle på nytt: Jeg Vil oppfordre andre mennesker som har problemer med Nav til ikke å gi opp.

Jeg håper at folk vil gjøre det samme som meg.

Bruk det fantastiske demokratiet vi har, bruk klageretten din og klag til Nav hvis du har fått avslag. Etter det skriver du til Stortinget og Regjeringen med din Nav sak. Ikke gi deg.

Sjekkliste for hva du skal gjøre når du får problemer med din nav sak: https://navvelferdsstaten.com/hva-gjor-du-hvis-du-far-problemer-med-nav/

Bruksanvisning for å skrive til Stortinget og Regjeringen med din Nav sak. https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/

Nav behandler omgjøring av mitt avslag på sykepenger.

Her er et av mine mange brev som jeg har sendt til Nav direktør Hans Christian Holte. Direktøren er pliktig å svare deg etter forvaltningsloven.
Det er departementet og Regjeringen også. Stortinget er fritatt for forvaltningsloven og trenger ikke svare deg. Kilde:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Jeg håper at du som har problemer med Nav kan bruke det som jeg har skrevet om min kamp med Nav.

Vi snakker om tusenvis av mennesker som faller utenfor vårt velferdssamfunn, slik kan det ikke være i et av verdens rikeste land. Hva tenker du?

Er Nav et godt politisk håndverk?

Nav ble dannet i 2006 fordi en skulle komme inn en dør å få hjelp på et kontor isteden for tre kontorer som det var før 2006.

Før 2006 hadde vi *Trygdekontoret

                                *Sosialkontoret

                                 *Arbeidskontoret

Nå har vi Nav.

Kilde: Woxholth, Geir.2016.

Fungerer Nav?

*Meningen var at en skulle få hjelp på ett kontor og i stedet for tre kontorer.  Mine erfaringer med Nav er at det ikke fungerer slik.

Jeg har vært innom mange instanser i Nav: Se min kamp. Linken ligger helt nederst på blogginnlegget mitt.

*Mine er erfaringer er at Nav ikke fungerer slik som det skal, hvis det er en intensjon at de skal hjelpe deg.

*Sett ut fra mine erfaringer er at Nav er et eneste kaos, det er mange mennesker involvert i sakene dine, du blir sendt fra en instans til en annen. Og at ting tar veldig lang tid.

*Det virker som de som jobber i Nav er redd for å gjøre feil, da tenker jeg på at de skal gi deg en ytelse du ikke har rett på.

Før jeg ble syk i 2020 på en båt i Ghana, hadde jeg ikke tenkt på at jeg kunne bli syk og måtte trenge hjelp fra Nav. Hadde ikke vært så mye bort i Nav, jeg hadde heller ikke noen kunnskap om alle Nav sakene som er i landet vårt.

Det store Norske leksikon

Sitat: store norske leksikon: (Lysberg, Solum. Stian; NTB)

Nav

Sitat: Store Norske leksikon: NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltaktrygdeytelser og sosialhjelp.

NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepengerdagpengerpensjonkontantstøttearbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

NAV har vært under oppbygging siden 2006, og i 2007 ble 110 nye NAV-kontor opprettet. I 2008–2009 ble ytterligere cirka 160 nye kontor etablert, og i 2018 var det 391 NAV-kontor i norske kommuner og bydeler.

Sitat slutt.

Ingen kontroll av arbeidet som blir utført i Nav?

Når Stortinget dannet Nav da lurer jeg på hvorfor de ikke sørget for en kontrollinstans som kontrollerer arbeidet som blir utført i Nav?

Hvis en sammenligner Nav med en domstol i Norge, så har en dommer en juridisk utdannelse innen Juss.

De som sitter i de forskjellige instansene i Nav har ikke en juridisk utdannelse, de Nav ansatte sitter med kompliserte juridiske saker om folk skal få yrkesskade eller sykepenger og mange andre oppgaver. Nav er fra vugge til grav for oss alle i velferdsstaten vår.

Har alle menneskene som jobber i etaten den rette kompetansen for å utføre denne jobben på en måte, som gir brukerne rettssikkerhet?

Jeg trodde at det ble bare begått behandlingsfeil med saker som ulykker og yrkessykdom. Der tok jeg feil. Etter hvert som jeg snakket med folk, oppdager jeg at det blir gjort like store feil på Nav kontorene når det gjelder søknader om pappapermisjon, permitteringsregler eller søknad om pensjon.

 Har Nav blitt for stort og de som jobber der kan umulig ha kompetanse på alle felt som lå under tre kontorer tidligere som nå ligger på et kontor?

Har snakket med mange mennesker som har fått problemer med Nav etter at jeg kom i Khrono 03.05.21 https://khrono.no/han-valde-a-verta-studentda-mista-han-all-inntekt/575390

Jeg har skrevet om flere av sakene: https://navvelferdsstaten.com/2022/02/11/har-vi-en-velferdsstat-som-fungerer/  Her skriver jeg om vanlige folk der yrkesskader er meldt inn feil det får enorme konsekvenser for de menneskene det gjelder.

Andre saker jeg har skrevet om er søknader om støtte ved permittering og pensjon og pappapermisjon. Ikke alle de sakene er løst på noen god måte:

Basert på mine erfaringer fra min sak, har jeg satt opp noen punkter på hva jeg tenker ikke fungerer i Nav.

 1. Hendelser eller sykdom blir i mange tilfeller ikke meldt inn rett til Nav og forsikringsselskap.

2. Fakta blir ofte ikke kvalitetssikret godt nok. Dette kan medføre feil faktum, da kan det bli en følgefeil i hele saken.

 3. Det er vanskelig å klage, både fordi jeg og andre mangler kompetanse i forvaltningsrett og trygderett. I tillegg er det mange klageinstanser. 

4 Jeg som menneske blir ikke sett av Nav, dette kan skyldes at de ikke har god nok innsyn i min sak. På grunn av taushetsplikt internt i Nav. 

Basert på min blogg, har jeg fått følgende kunnskap.

 1. Små bedrifter har ofte mangelfull kompetanse på HMS og om hvordan melde inn en ulykke til Nav og forsikringsselskap.

 2. Når man er ansatt i et bemanningsbyrå, kan det bli uklart hvem som har ansvar for oppfølging av skader.

3. Når Nav-brukere begynner å studere mister de rettigheter i Nav. (veiledningsplikten Paragraf 11 i Forvaltningsloven)

4. De som jobber på Nav kontorene sier de følger Forvaltningsloven og Folketrygdloven. Dette stemmer ikke helt ut fra det jeg sett.

Jeg kan skaffe dokumentasjon på systematiske brudd på begge lovene på forskjellige Nav kontorer rundt om i landet.

5. Mennesker som er avhengig av å bruke nav, har ingen som helst rettsvern i Nav?

Det er opp til Nav-veilederne om den personen kan eller forstår loven de skal følge når det gjelder behandling om rettigheter som sykepenger, arbeidsavklaringspenger osv.

Hvis de som jobber i Nav gjør en feil mot andre mennesker får det ingen konsekvenser for den som gjør «feil» i Nav.

Når folk ikke får den hjelpen de trenger fra velferdsstaten vår er det flere mennesker som går rett i graven fordi de faller utenfor i samfunnet vårt?

Kunne noen av disse menneskene ha blitt reddet? Hvorfor hjelper ikke velferdsstaten disse menneskene?

På tide og stikke fingeren i jorden og erkjenne at Nav ikke fungerer og få inn en instans som ikke har noe med Nav å gjøre, til å kontrollere det arbeidet som blir utført?

Nav reformen skulle kanskje aldri ha blitt gjennomført slik som den er i dag, så lenge det ikke er noen kontroll på arbeidet som blir utført og på kompetansen til de som jobber i etaten?  Var det dette som var tanken bak reformen?

En kan få sivilombudet til å kontrollere og ta stikkprøver av det juridiske arbeidet som blir utført i Nav? Ikke slik som det er i dag, i dag kan du klage til sivilombudet først etter å ha vært i trygderetten.

Det ser ut som det er mange saker som ikke hadde trengt å ha blitt behandlet i rettssystemet i Norge, hvis en hadde undersøkt faktum (fakta) i sakene før de kom i retten.

Er Nav ett godt politisk håndverk, eller er det en reform som aldri skulle ha blitt gjennomført?

Jeg vil anbefale andre som har problemer med Nav, til å gjøre det samme som meg. Skriv til Stortinget og Regjeringen.  La politikerne få høre din historie med Nav.

Vi har ett demokrati i Norge, som fungerer, jeg håper at flest mulig mennesker vil bruke demokratiet vårt. Husk at Stortinget og Regjeringen er bare ett tastetrykk unna deg!

Gå inn på linkene under, der viser jeg deg, hvordan jeg har skrevet til de som har makt til å gjøre noe med Nav.

Får vanlige folk den hjelpen de trenger hos Nav?

Jeg skriver om vanlige mennesker som jeg har snakket med som har fått problemer med Nav, alle personene har kontaktet meg om Nav saker de har hatt. 

En mann som var Innleid via en entreprenør for å gjøre en jobb for ca. 10 år siden

Denne mannen som har et firma og leide seg inn for å gjøre en jobb for et annet firma som en underentreprenør. Mannen ble skadet på jobb, firmaet som han leide seg inn for rapporterte ikke skaden inn rett til Nav. Om dette ble ikke ble gjort på grunn av skadestatistikk for firmaet, vet ikke jeg. Han ble sykemeldt og var sykemeldt i seks måneder.  Mannen fikk også utført en operasjon i nakken.

Han fikk utbetalt tilsammen 6000 kr fra Nav. Han sa de var ikke veldig samarbeidsvillige. Hadde ikke personen hatt penger fordi han drev en bedrift hadde det ikke gått bra økonomisk for han.

Søkte om pappapermisjon                   

Har snakket med to menn som skulle ha pappapermisjon, de jobber i sjøfart og offshorebransjen. Han som jobbet til sjøs, fikk utbetalt penger da ikke Nav greidde å legge til rette for at han skulle få tatt permisjonen. Da hadde de holdt på med denne saken over ett år, før den løste seg.

Personen som skulle søke om pappapermisjon som jobbet offshore, han fikk ikke dette til. Han hadde fylt ut et skjema feil. Nav nektet å bøye av. Personen fikk aldri pappapermisjon.

Veiledningsplikten til Nav

I alle sakene har Nav en veiledningsplikt. De som jobber på Nav kontoret skal fortelle deg om hvordan du skal fylle ut et skjema for å søke for eksempel om pappapermisjon.

De skal også fortelle han som hadde en egen bedrift om hvilken rettighet han har etter §11 i forvaltningsloven og §17 i forvaltningsloven.

Dette er saker rundt om i nærområdet til Bergen.

Nav er velferden vår, vår forsikring når du blir syk at de skal hjelpe deg. Jeg vet fra egen erfaring og andre saker jeg har sett på gjennom fagforeningen jeg er medlem av. Fellesforbundet for sjøfolk: https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle   og mennesker jeg har snakket med at hjelpen folk får gjennom Nav er det stor forskjell på.

Fellesforbundet for sjøfolk har mange saker med Nav på vegne av sine medlemmer.

Velferden i Nav basert på et lotteri?

Hvilken hjelp du får i Nav, kommer an hvilken saksbehandler du får. De har heller ikke tilgang fra en instans til en annen instans i Nav.

Ut fra min erfaring om du får hjelp i Nav er det samme som å tippe lotto. Det er mulig å vinne i Lotto, noen gjør det hver lørdag. Andre vinner ikke, slik er det i Nav også.

Hvis du forstår Juss og kan kjempe, kan du vinne frem med din sak. Hvis du ikke har en fagforening som hjelper deg i en Nav sak om sykepenger eller har noen som hjelper deg å fylle søknaden om pappapermisjon, er sjangsen for at du blir en av de mange tusen mennesker som  ikke vinner i Lotto stor, bare at her snakker vi en Nav som er et organ i velferdsstaten som ikke gjør det. Det er en rettighet som vi har som borger i Norge. Det er forskjellen. Nav skal hjelpe mennesker, men i mange tilfeller gjør de ikke det. De som er ressurssvake her er det helt tilfeldig om de får den hjelpen de skal ha eller ikke.

Selvstendignæringsdrivende

En annen person som var selvstendig næringsdrivende, det tok 6 måneder før denne personen fikk utbetalt sykepenger, hvorfor tar alle sakene som NAV skal avgjøre, så lang tid?

Er det holdbart at mennesker må vente 6 måneder på sykepenger?

Bygg og anlegg.

Jeg har også snakket med en mann som jobbet i anleggsbransjen, han gikk på det lokale Nav-kontoret for noen år siden, og skulle få hjelp ved permittering. Han fikk feile opplysninger fra en Nav-ansatt, når han skulle fylle ut meldekort. Han fikk ikke penger, før han hadde snakket med sjefen på kontoret og rettet opplysninger som ble skrevet inn til Nav.

Noen år senere skulle personen søke om avtalefestet pensjon ved samme kontor, det fikk han beskjed om at han måtte finne ut av selv.

Jeg lurer på hva som foregår, skal ikke de ansatte i Nav hjelpe mennesker med å fylle ut rett skjema ,enten ved permitteringer eller når mennesker trenger hjelp til å få ytelser som de har rett til gjennom Folketrygdloven?  

Er det er velferdsstat? Er det slik det skal være i Norge?

Nav har en veiledningsplikt etter §11 i forvaltningsloven: 

Sitat Forvaltningsloven §11.

 Veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11

§ 2.Skriftlig eller muntlig veiledning

Forvaltningsorganet avgjør selv om veiledningen til parter og andre skal gis skriftlig eller muntlig. Det skal legges vekt på ønsket og behovet til den som skal få veiledning.

§ 3.Bistand til utfylling

Bare når det er særskilt bestemt, har forvaltningsorganet plikt til å sette opp søknader, brev eller tilsvarende. Organet bør imidlertid hjelpe til med å fylle ut skjemaer og utarbeide klager og andre dokumenter når det synes å være behov for slik hjelp.

§ 4.Bistand ved henvendelse til feil organ

Skriftlig henvendelse som er kommet til urette myndighet, bør i alminnelighet oversendes rett myndighet direkte, samtidig som avsenderen underrettes om oversendingen.

Gjelder henvendelsen veiledning eller bistand i sak som hører under overordnet eller underordnet organ eller sideordnet organ i annet distrikt, bør organet selv gi veiledning eller bistand dersom det er mest praktisk for vedkommende som har henvendt seg

§ 5.Krav til offentlige skjemaer

Søknadsskjemaer o.l. som det offentlige utarbeider til bruk for parter og andre i forvaltningssaker, skal gi nødvendig veiledning om utfyllingen og om dokumentasjon som bør være vedlagt.

Dersom det er praktisk mulig, bør søknadsskjemaer o.l. også gi veiledning om de regler som gjelder på vedkommende saksområde. Sitat slutt.

Kan ikke se at det er gitt noen veiledningsplikt i disse tre sakene, Er det gitt en veiledningsplikt er den ikke god.

Hva må gjøres i Nav?

Det må komme inn en uavhengig instans og kontrollere det juridiske som blir gjort i Nav. Sivilombudet kan komme inn å ta stikkprøver, av diverse saker før de kommer  i retten.

Ikke slik som det er i dag, der en kan koble inn sivilombudet etter at saken har vært i Trygderetten.

Kanskje det hadde vært en Ide om at de som blir ansatt i Nav, ikke får lønn de første 4-6 månedene de er ansatt i etaten, slik at de kan lære seg å ha empati for andre mennesker? Da dette ofte er realiteten for de som venter på for eksempel sykepenger.

Jeg tror at fokuset i Nav, må være å hjelpe andre mennesker, enten menneskene har lite eller mye ressurser. Jeg ser ikke at det er hovedfokuset i dag.

I dag ser det ikke ut som noen tar ansvar eller kontrollerer det arbeidet som blir utført i Nav. De ansatte i Nav kommer med masse unnskyldninger for at arbeidet ikke blir utført godt nok. Det ser ikke ut som de er opptatt av å finne ut hvorfor det er slik eller å finne en løsning på de problemene som er i Nav.

Her er en link til to andre Nav saker jeg har skrevet om tidligere på bloggen min: https://navvelferdsstaten.com/2022/02/11/har-vi-en-velferdsstat-som-fungerer/

Her er også om min sak, som gjorde at jeg begynte å lage den bloggen om Nav, da det gikk opp for meg at vi snakker mange tusen Nav saker der folk ikke får den hjelpen de har rett på i Velferdsstaten vår: https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/

Mitt budskap er at du som får problemer med Nav går inn du linken over og får tak alle dokumentene i saken din og lager en tidslinje. Når du har gjort dette skriver til arbeids-og sosialkomiteen og til Arbeids og inkluderingsministeren som nå er Marte Mjøs Persen. Ikke Hadia Tajik som står på linken min.

Nav som vi har i dag fungerer ikke etter det var intensjonen i 2006, vi må få en ny Nav reform i Norge.

Hva gjør du når du blir syk eller skadet i forhold til lege og Nav?

Har du kunnskap om dette som vanlig arbeidstaker?

Det jeg skriver om henger sammen med Nav og helsevesenet.

Blir det feil det som legen sender inn til Nav, da er du ute og kjører. Derfor må du følge min sjekkliste, skal du komme igjennom med din sykdom eller skade. Ingen kommer til å opplyse deg hvilke rettigheter du har. Dette må du finne ut av selv.

 Her viser jeg deg en liste over informasjon som er viktig å sette seg inn, når du blir syk eller skadet.

Ingenting i Helsevesenet eller Nav systemet går av seg selv. Du er din egen lykkessmed.

Har også tatt med endel informasjon om  hva jeg har gjort i  helsevesenet i min situasjon.

Når ikke fastlegen forstår hva som feiler deg. da vil du etterhvert stoppe opp i systemet. Du blir ikke sendt videre.  Jeg har tatt masse undersøkelser selv, jeg har ringt og kontaktet spesialister og sykehus selv.

En av mange turer på sykehus for meg, etter at jeg ble syk på på en båt i Afrika i Juli 2020

Blir du syk eller skadet er det viktig å få en diagnose. Jeg tenker jeg på yrkesskade og yrkessykdom.  Som er definert under folketrygdloven § 13-3 og §13-4. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2

Har du ingen diagnose å vise til Nav, har du ett problem. Hvis du får en yrkesskade får du rettigheter jamfør §13-2 : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-2 i folketrygdloven.

Du må ha en viss forståelse for dette, ellers må du få tak en advokat som kan hjelpe deg.

Jeg vil henvise til et tidligere blogginnlegg. For å vise deg hva du skal gjøre hvis du ikke har kunnskap om gangen i Nav. https://navvelferdsstaten.com/2022/01/11/undersoker-nav-om-faktum-er-korrekt/

Blir du syk da tror du at Nav vil gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Det trodde jeg også, men jeg fant fort ut, at det ikke er tilfelle.

Det viktigeste du gjør hvis du blir syk, er å begynne å dokumentere alt som skjer i saken din: Du lager en tidslinje: Som jeg viser deg på min kamp: https://navvelferdsstaten.com/min-kamp/

Har du en tidslinje i din sak?

Har du kontroll på tidslinjen din og kan dokumentere alt du gjør er det forskjellen på om du vinner frem i din sak eller ikke. Jeg har laget en liste med informasjon som du kan følge:

Sitat:

 Hva gjør du hvis du får problemer med NAV?

10 Viktige punkt som du må ha kunnskap om:

0 Ta kontakt med Nav først og hør hva som er meldt inn i din sak.

1.Undersøk om hva arbeidsgiver har meldt inn til Nav, da tenker jeg på alvorlig sykdom og skade.  Det skal også meldes inn til forsikringsselskap i tillegg til Nav. https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom Det er frist på et år for å melde inn skaden til Nav og det er samme fristen til forsikringsselskap.

2. Sjekke fakta, (faktum) at det som er meldt inn, er det som har skjedd. Både arbeidsgiver og lege kan oppfattet hva som har skjedd feil. (Sannheten om hva som har skjedd i din sak)

3. Få tak i legejournalen din, samle alle dokumenter fra Nav og alle dokumenter fra leger og spesialister. (epikrise). (Få ut journalen din hos helsevesen og hos Nav, dette har du rett til)

4. Sjekke om fagforening eller innboforsikring, dekker juridisk bistand.

5. kontakte organisasjoner som tilbyr hjelp i Nav-saker, dette kan være https://www.rettferdnorge.no som hjelper gratis med Nav og pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Melde deg inn AAP aksjonen på facebook eller twitter https://www.facebook.com/groups/277768765922577/ gir dere råd hva dere skal gjøre videre. Du kan også kontakte https://foreninger.uio.no/jussbuss/saksomrader/trygderett/index.html.

6. Pasientombud, https://pasientogbrukerombudet.no/ og Nav ombud som er i dag bare i Agder. https://www.nrk.no/sorlandet/agder-far-landets-forste-nav-ombud-1.15541175

7. Klage til på avslag, innen for fristen til Nav. Se veiledning Nav: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/klage-ris-og-ros/klagerettigheter#chapter-1

8. Bruk av media, skal en kontakte media i saken din? Lag en tidslinje som jeg har beskrevet i min kamp. Etter tidslinjen er laget, skal du skrive en hyggelig e-post og sende rundt til lokalaviser, riksaviser, nærradio, radiokanaler og tv-stasjoner om saken din. Husk å være positiv, er du positiv mot andre mennesker, vil de være positive tilbake mot deg.

9. Sosiale medier, hvis du ikke når frem i media, skriv om saken din på sosiale medier. Dette kan være: Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube osv.

10. Skriv til Stortinget og Regjeringen om din sak med Nav.

Sitat slutt.  

Jeg har laget en tidslinje på 28 sider på alt som har skjedd i saken min, alle jeg snakker med og skriver til. Jeg dokumenterer alt som har med min sak og gjøre.  

Har også laget en tidslinje på sykdom og undersøkelser jeg har tatt og hvilken resultater jeg får på undersøkelsene. Skriver også inn en kommentar til hva legene sier.

  1. Når du går til legen, ta med et ark, skriv ned hva du skal diskutere med legen og hvilken undersøkelser du skal ta. Skriv referat og legg inn på tidslinjen din når du kommer hjem etter legebesøk.

2. Hvis ikke fastlegen finner ut hva som feiler deg, sender han deg ikke videre på undersøkelser, jeg tok en rekke undersøkelser privat både i Bergen og Oslo.

3. Det kostet meg mange tusen kroner å ta undersøkelser privat.  Hadde jeg ikke gjort, ville det tatt mange måneder på å få gjennomført undersøkelsene .Jeg forstår at ikke alle mennesker har råd til å gjøre det jeg gjorde. Hvis ikke du har penger til å gjøre dette, da faller du langt bak i køen i helse Norge. Jeg kjøpte meg en plass i køen på privatsykehus.

4. Har vært på undersøkelser hos Volvat, Aleris og sykehuset i Molde, sjømannsleger i Bergen og Oslo. Har vært på undersøkelser på Haukeland Sykehus og Haraldsplass sykehus i Bergen.

5. Jeg meldte meg også inn hos LMF: https://magetarm.no/ Det er Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Legene tror at det er noe galt med tarmene min etter infeksjon i Afrika. Jeg vil anbefale deg å melde deg inn et særforbund som dette. Hvis helsevesenet tror de vet hva som feiler deg. Her får du mange tips og råd hva du skal gjøre videre med sykdommen din.

6. Det er mange slike forbund for forskjellige skader og sykdommer. De er til god hjelp, og det koster ikke mye penger å være medlem. Hos LMF betaler jeg 380 kr i året. Hos forbundet har jeg fått gode råd om min vei videre for å finne ut hva som feiler meg, og har kommet i kontakt med mennesker som har lignede plager som meg. 

7. Ta alltid med din tidslinje på sykdom til forskjellige undersøkelser du skal på, slik at legene ser hvilken undersøkelse du har tatt. Da ser også legen at du dokumenterer alt som skjer i din sak. Hvis det blir en pasientskadesak eller en sak i Trygderetten er det viktig at du kan dokumentere og bevise din sykdom eller skade. Fakta har makta.

8. Hvis du skal bruke de to lovene under, kan det være lurt å snakke med Pasient og brukerombudet først, de gir deg god informasjon om hva du skal gjøre videre med din sykdom og rettigheter som du har når du er syk: https://pasientogbrukerombudet.no/

9. Du kan kontakte sjeldne diagnoser på Oslo-universitetssykehus. Jeg har vært i kontakt med avdelingen.  Du skal egentlig ha en diagnose når du kontakter avdelingen, men de var hjelpsomme og gav meg råd, hva jeg skulle gjøre videre. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser

10. To viktige lover om rettigheter som pasient når du er syk: Disse lovene er viktig at du har kunnskap om.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-1a

11. Jeg måtte finne ut av hvilken rettighet og hvordan systemet fungerer. Dette gjelder i helsevesenet og i Nav.  Du kan også kontakte norsk pasientskadeerstatning: Hvis du er blitt feilbehandlet i helsevesenet: https://www.npe.no/no/

Jeg håper at andre kan bruke noe av det jeg har skrevet i mine blogginnlegg. Veien i helsevesenet og i Nav systemet er hard og tung. Her går du i konstant motbakke. De menneskene som du tror skal hjelpe deg, gjør ikke alltid det.

Du treffer på mennesker som prøver alt de kan får å hjelpe deg. Du skal være frisk for å være syk, du kommer ikke frem i dette systemet ved å sitte å vente på at andre skal hjelpe deg. Du må stå på for dine rettigheter. Det er min erfaring.

Har vi en velferdsstat som fungerer?

Jeg skriver nå om to arbeidsulykker som jeg har blitt oppmerksom på, som har ført til langvarig sykemelding og operasjon på sykehus i den ene saken. Den første ulykken skjedde i 2020 i en bedrift på land. Arbeidstakeren ble truffet av en stabel material som raste ut.  Arbeidstakeren fikk skader i venstre biceps. Muskelen ble veldig skadet og hoved senen ble nesten slitt av.  

Arbeidsulykke nummer en

I Den første saken ble jeg innblandet av at mannen ringte meg etter ulykken, jeg kjørte han til legen dette var i mai 2020. Han ble operert i armen 49 dager senere. Han var sykemeldt i mange måneder og kom tilbake 100 % i jobb like før det var gått et år.

Jeg kom inn i saken i mars 2021. Skaden var ikke blitt rapport inn korrekt til Nav.

Han fikk avslag fra Nav på det ikke var en yrkesskade etter folketrygdloven §13-3 Yrkesskade.

Sitat: § 13-3. Folketrygdloven. Hva er en arbeidsulykke?

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Sitat slutt.

Siden jeg var med i fra tidspunktet ulykken skjedde, laget jeg en tidslinje utfra forklaringene til alle involverte parter. Jeg gikk gjennom sykehusjournalen og forklaringene til legen og kirurgen. Jeg så også på en annen yrkesskadesak som ikke fikk et bra utfall for den personen som ble skadet på jobb.

Jeg diskuterte også med fagforeningen som jeg er medlem i Fellesforbundet for sjøfolk, om hvordan jeg skulle løse denne saken på en best mulig måte. For å få frem et korrekt hendelsesforløp (faktum)

 Jeg snakket med vedkommende og jeg kunne fastslå at hendelsesforløpet i saken var feil. Jeg og lederen av bedriften laget et korrekt hendelsesforløp som er sendt til fagforeningen og LO advokaten.  Fagforeningen har sendt saken videre til Trygderetten og forsikringsselskapet via sin advokat.

Vil ikke gå ikke inn på sakens faktum eller hva som har skjedd i saken, da jeg er ikke ute etter syndebukker, sakens faktum er rettet opp. Nå er jeg spent på resultatet i trygderetten.

Lurer virkelig hvor mange tilsvarende saker som er i Norge, der skader blir meldt inn feil til Nav?

Nav sin veiledningsplikt §11 forvaltningsloven og utreningsplikt §17 forvaltningsloven

Jeg ser at Nav ikke følger veiledningsplikten jamfør §11 i forvaltningsloven. Hvilke rettigheter en arbeidstakere har i en slik situasjon som han kom i. Sitat: forvaltningsloven § 11.Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Sitat slutt.

 Det betyr at Nav skal informere de som er skadet om deres rettigheter. Dette er ikke blitt gjort i noen av sakene.

Jeg ser ikke at det er gjort slik som loven tilsier.Jeg ser heller ikke at Nav har oppfylt §17 i forvaltningsloven, (utredningsplikten) som sier at saken skal undersøkes tilstrekkelig før et vedtak gis. Hvis ikke det føre til ugyldighet jamfør §41 i forvaltningsloven.

Det betyr at saken skal undersøkes at opplysningene stemmer før Nav gjør et vedtak. I begge disse sakene er det snakk om et vedtak om skadene er jamfør §13-3 i Folketrygdloven. Det betyr om det er yrkesskade. Som jeg har skrevet om i mitt tredje avsnitt ovenfor. Er skaden din utenfor lovens ordlyd. Da får du ingen yrkesskade.

Jeg har skrevet om dette i et annet blogginnlegg tidligere som heter: Har vanlige folk rettssikkerhet i Nav:https://navvelferdsstaten.com/2022/01/25/har-vanlige-folk-rettssikkerhet-i-nav/

De færreste som blir skadet i arbeidsulykke vet dette, hvis ikke bedriften du jobber for, har skikkelige rutiner for Helse, miljø og sikkerhet. Da har du store problemer hvis du blir skadet.

 I begge sakene jeg skriver om er forvaltningsloven brutt av de ansatte i Nav.

Arbeidsulykke nummer to

Sak nummer to er en Arbeidsulykke i 1999 på en tankbåt i Nordsjøen.

Dette er en ulykke som skjedde for snart 23 år siden. Det var en klemskade personen fikk under arbeid på dekk som matros. Han fikk akutte smerter i nakken og ryggen.

Sjømannen ble sendt med helikopter inn til sykehus i Skottland på grunn av pusteproblemer og muskelkramper.

Rederiet sendte inn papirene på skaden til Trygdekontoret XXX.

Han fikk store plager med hodepine og vondt i nakken. Han har også hatt problemer med å sove over lengre perioder.

Mannen får innvilget vedtak på yrkesskade på bakgrunn av ryggskade.

Han utvikler også post traumatisk stress syndrom etterhvert og får diagnose på dette i 2012. i 2013 får han innvilget uføretrygd på bakgrunn av skade i ryggen.

Manglende dokumenter fra Nav

Jeg ser på dokumentene at han aldri har blitt ferdig utredet, det ligger også to legespesialist uttalelser her, de er blitt utført uten at legene har innhentet legejournalen hans fra ulykken i 1999. Mannen er ikke tilstrekkelig undersøkt medisinsk.

Han og familien flyttet også til en ny plass, der Nav kontoret ikke hadde legejournalen hans, og han ble tvunget til å leve på sosialtrygd i ca. 4 år. De hadde ingen dokumenter på han og trodde ikke på det han sa.

 Nav innhenter ikke legejournalen hans før i 2014, saken går videre til Trygderetten i 2016, der han søker etter menerstatning som skyltes skader han fikk fra ulykken i 1999.

Saken er ikke avgjort 23 år senere

Han får avslag i trygderetten i 2016, de har ikke fått de nødvendige dokumentene fra Nav.

 Nav kontoret har ikke har sendt inn legejournalen, kopi av dekksdagboken fra båten, eller opplysninger fra skaden han fikk i 1999 eller opplysninger fra sykehusoppholdet i Skottland til Trygderetten. Dette er opplysninger som kunne ha belyst hvilken skader han har i rygg og nakken. Disse opplysningene er aldri blitt sendt inn av Nav.

Saken er enda ikke avgjort, jeg prøver å forestille meg hvor mange søvnløse netter det må ha vært for han og familien hans? Hvor mange kamper han har måtte kjempe for å holde seg gående for å overleve. 23 år nesten en mannsalder, han kunne hatt et noenlunde bra liv, hvis noen hadde villet hjulpet han i 1999, først på Trygdekontoret. Senere på Nav, det ville de ikke.

Ingen hjelp fra Nav

I stede for å hjelpe han, har den norske Stat trykket han og hans familien lenger ned i elendigheten enn jeg har trodd et menneske kunne overleve. Er det dette som er velferdsstaten vår?

Nav direktøren skriver om tillit

Jeg så at Nav-direktøren Hans Christian Holte skrev for noen dager siden i Dagsavisen at Nav var basert på bakgrunn av tillit. Det får meg til å lure på hvem Nav direktøren sitt budskap er til? Er det til han som ble skadet på tankbåten eller er det til de menneskene som jobber for Nav?

Utfra det han som ble skadet forteller meg, har jeg ikke følelsen av at han er blitt gitt så mye tillit og empati av de som har behandlet saken hans. Eller er det i nestekjærlighetens ånd at ikke Nav sendte inn dokumentene fra ulykken og legejournaler videre til klageinstansen og Trygderetten i 2016?  Er det dette Holte mener med tillit i Nav?

Tror at Holte sine ord er en fattig trøst for et menneske som har vandret rundt i mørke i mange år, og ikke har visst hva han skulle gjøre med Nav og hva han skulle gjøre for å løse saken sin.  og ikke har fått hjelp den hjelpen som Nav skulle ha gitt han for mange år siden.

I stedet tapte han saken i Trygderetten fordi papirene som kunne gitt han hjelp og fått han på beina igjen, der var saksbehandleren så vennlige at de skrev at disse dokumentet ikke eksisterte. Er dette som menes med tillit og empati i Nav? Har de som har behandlet denne saken her, har de prøvd å sette seg inn i saken hans som et menneske. Har ikke mennesker som blir syke og skadet i Norge rett til et verdig liv?

Jeg stiller meg spørsmålet, er dette en velferdsstat?  Jeg kjenner at jeg ble fysisk dårlig av å lese dokumentene i denne saken.  Jeg har bare skrevet om en del av dokumentene hans. Det er mange dokumenter her.  Saken er sendt videre til Trygderetten i 2021.

I Begge sakene er det store mangler

Jeg har sett på disse to sakene, den første saken har jeg fullmakt til sakens dokumenter og den andre saken har personen sendte masse dokumenter til meg. I begge sakene er det gjort store feil, som har påvirket livet til begge menneskene som ble rammet av ulykker.

Begge sakene viser meg det er store mangler i Nav systemet, det verste er at det virker som i saker med yrkesskader og yrkessykdom er det liten eller ingen kvalitetskontroll på hendelsesforløpet på saken som kommer inn til Nav, heller ikke noen god kontroll på det arbeidet som blir utføret i Nav.

Jeg har snakket med flere som jobber i nav, det virker på meg som de er redd for å gjøre feil, da kan de få sparken sier de. Virker på meg som det er større fokus på ikke å gjøre feil enn faktisk å hjelp folk.

Jeg vet at det et voldsomt fokus på at ikke mennesker skal få utbetalt penger de ikke har rett på. Ser ikke det samme fokuset på å hjelpe folk som trenger hjelp.

Har også snakket med flere mennesker som har jobbet i Nav, de sier de som sitter og behandler vanskelige   saker, ikke er utdannet jurister. Da tenker jeg hvordan er det mulig?

Min sak etter at jeg ble syk på en båt i utenriksfart i 2020

Jeg har nå ganske snart to Nav saker i Trygderetten. En sak om yrkessykdom og en sak om sykepenger.

Jeg sendte en klage på den tredje avslaget jeg fikk på sykepenger fra Nav, jeg klaget på oversitting av klagefristen §31 b) i forvaltningsloven.

Der jeg klaget på Særskilt grunnlag som ordlyden i loven sier.

Nav mente at det hadde ingen betydning at jeg ble innlagt på sykehus og de fjernt et helt friskt organ på meg i februar 2021. Da de fjernet galleblæren min.

Jeg forstår at ikke de som jobber på Nav bryr seg om at en lege feiloperert meg. Men det har stor betydning for meg og hvorfor jeg klaget forsent jamfør klagefristen.

Jeg kommer til merke det resten av livet at de tok et organ på meg som var unødvendig. Jeg har oppdaget at den er en grunn til at en er født med organene en har i kroppen.

 Nav mente jeg hadde bare glemt klagefristen, og klaget 13-14 dager over fristen. Det som skjedde på sykehuset hadde ingen påvirkning på meg mente de.

Nav et lotteri om du får en rettferdig behandling?

En saksbehandler bestemmer over livet til det norske folk som er kommet i den situasjonen at de må bruke Nav, Det er ingen kirurger som får operer folk uten at de er kvalifisert til å gjøre det. Det var en lege som gjorde det, resultatet ble ikke bra: Denne kirurgen som jeg skriver om under her, ble stoppet. Det blir ikke de som leker med andre sine liv i Nav systemet.

https://www.nrk.no/sorlandet/lege-har-operert-pasienter-i-elleve-ar-uten-a-vaere-spesialist_-_-de-vet-ikke-hvor-farlig-det-er-1.14468533

Nav velferdsstaten vår?

Skal velferden i Norge, være basert på tilfeldigheter som det er i dag?  Det jeg ser som går igjen i mange saker fra Nav, ikke bare disse to sakene, men mange saker. Er at det virker som Nav er et stort kaos.

Jeg har snakket flere ganger med Harald Prytz i Fellesforbundet for sjøfolk, han har vunnet mange saker mot Nav: https://www.vg.no/nyheter/i/rLJlMl/har-hatt-35-klagesaker-mot-nav-vant-alle Han sier det samme som jeg også ser. Se punktene under.

 Hvilken behandling en får i Nav, ser ut som være basert på tilfeldigheter.

*Det er ingen som tar ansvar for feil som blir begått i Nav.

*I mange saker er det store saksbehandlingsfeil

* Ser ikke ut som det noen kontroll på arbeidsulykker og alvorlig sykdom som blir meldt inn til Nav. Ingen sjekker (faktum i saken)

*I flere saker kommer legene til Nav inn og overprøver diagnoser folk har fra andre leger, slik at de ikke skal få penger.

* Ser også at hvis Nav har gitt pasient et avslag på bakgrunn av feil faktum. Da kommer forsikringsselskapet inn å gir avslag på samme grunn som Nav uten å undersøke saken videre.

*Forsikringsselskapene skulle ikke hatt tilgang til dokumentene som Nav har, de skal gjøre sin egen etterforskning.

*Er Nav en fare for rettssikkerheten til det norske folk . Fordi mange saksbehandlere som jobber i Nav, ikke har en juridisk utdannelse?

Vil bare ta med en tilleggsopplysning: Dere som har problemer med Nav må også skrive til Nav-direktørene. Ikke bare Stortinget og Regjeringen som jeg pleier til å skrive.

Nav-direktørene er også pliktig å svare deg etter forvaltningsloven §11a. Har du problemer med Nav, da må du skrive til direktørene i Nav.

Går du inn på linken her, så viser jeg deg hvordan jeg har gjort det: https://navvelferdsstaten.com/ikke-gi-opp/

Er det på tide med en ny Nav-reform?

Skriv til Regjeringen og Stortinget å fortell din historie med Nav.